Anda di halaman 1dari 2

( SPBT G - Pin 2/90)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2014
BORANG REKOD PINJAMAN BUKU TEKS

Rujukan Fail :

Nama Sekolah :

SK LKTP AIR TAWAR 5, PETI SURAT 54, 81907 KOTA TINGGI

Kepada Guru Darjah/Tingkatan

Kepada Guru Besar/Pengetua/Penolong Kanan HEM/PK II


Kuasa Membahagi Buku-Buku Teks Pinjaman
Akuan Terima Buku-Buku Teks Pinjaman

Murid-murid yang disenaraikan namanya di bawah ini adalah diluluskan bantuan pinjaman buku-buku teks bagi tahun 20
Sila terima buku-buku yang berjumlah
naskah.

Buku-buku yang berjumlah


berkenaan

Tandatangan :
Nama :
Jawatan : Guru Besar/Pengetua/Penolong Kanan HEM/PK II
Cop Rasmi Sekolah

Tarikh :

ini adalah diterima dan akan dibahagikan kepada murid-murid yang


Tandatangan :
Nama :
Jawatan : Guru Darjah/Tingkatan

Tarikh :

Jumlah
Naskah

Jawi

Pend. Sivik & Kenegaraan

Kajian Tempatan

Bahasa Arab

PJK

Pendidikan Islam

Matematik

Sains/DST

Nama Murid

B. Inggeris

Bil

B. Malaysia

JUDUL-JUDUL BUKU

Tandatangan Murid
dan Tarikh
Penerimaan Buku
Teks

Tandatangan Murid
dan Tarikh
PemulanganBuku
Teks

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah Naskah

Buku-buku teks yang diluluskan di bawah Skim Pinjaman


Buku-buku yang tidak dapat dibahagai adalah disebabkan oleh

telah diberikan kepada murid-murid berkenaan

Buku-buku teks pinjaman telah diambil balik daripada murid-murid berkenaan. Dengan ini dikembalikan
Naskah buku teks pinjaman. Jumlah wang yang dipungut sebanyak RM
No. Resit

Tarikh

Tandatangan Guru Darjah/Tingkatan


(Nama:
)

Tarikh

Tandatangan Guru Darjah/Tingkatan

sebagai bayaran gantian buku yang hilang/rosak sebanyak

naskah.

(Nama: