Anda di halaman 1dari 2

CLO 1. Menjelaskan struktur dan fungsi anatomi dan fisiologi.

Saya dapat menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori dan prinsip prinsip
anatomi dan fisiologi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.
Saya dapat menjelaskan struktur dan fungsi anatomi dan fisiologi dengan berkomunikasi
dan bekerjasama secara efektif dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi,
persekitaran dan komuniti.

CLO 2. Mempamerkan ciri ciri berinteraksi dalam pelbagai situasi dengan memberi keutamaan
kepada aspek keselamatan.
Saya dapat berinteraksi dengan menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori
dan prinsip prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam aspek keselamatan.
Saya dapat mengaplikasikan pengetahuan mengenai keselamatan untuk membina
pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar.
Saya dapat membuat jangkaan terhadap keperluan dan kapasiti untuk menjalani
pembelajaran berterusan.
Saya dapat mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
balas terhadap keperluan perubahan semasa dari segi aspek keselamatan.
CLO 3. Melaksanakan amali anatomi dan fisiologi dengan berkesan.
Saya dapat menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori dan prinsip prinsip
pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Pendidikan jasmani untuk melaksanakan amali
anatomi dan fisiologi dengan berkesan.
Saya dapat mengaplikasikan pengetahuan untuk membina pengalaman pembelajaran
dalam anatomi dan fisiologi yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar.
Saya dapat melaksanakan amali berkaitan Pendidikan Jasmani berdasarkan kemahiran
berfikir aras tinggi.
CLO4. Menginterasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran teknologi maklumat dan cara
berkomunikasi berkesan untuk melaksanakan latihan yang sistematik, berkesan dan bermakna.
Saya dapat membuat jangkaan terhadap keperluan dan kapasiti untuk menjalani
pembelajaran berterusan dengan kemahiran teknologi maklumat dan cara berkomunikasi
berkesan.
Saya dapat mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
balas terhadap keperluan perubahan semasa untuk melaksanakan latihan yang sistematik,
berkesan dan bermakna.

Saya dapat menampilkan keterampilan sebagai agen transformasi Pendidikan Jasmani


berkaitan dengan kemahiran teknologi maklumat.

CLO 5. Menganalisis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman yang
koheren tentang teori dan amalan.

Saya dapat mempamerkan kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif untuk
menganalisis maklumat daripada pelbagai sumber tentang teori dan amalan dengan
pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan komuniti.
Saya dapat mempamerkan jati diri berteraskan rukunegara yang dapat membentuk generasi
berindentiti nasional
Saya dapat mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion keguruan.

Saya dapat mempunyai jati diri berteraskan rukunegara yang dapat membentuk generasi
berindentiti nasional
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion keguruan.
Mempunyai keterampilan sebagai agen transformasi Pendidikan Jasmani.