Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 2

Mata Pelajaran

: Matematik

Tema

: Ruang

Tajuk

: Bentuk Dua Dimensi (2-D)

Tarikh

: 04.09.2014

Hari

: Khamis

Masa

: 60 minit

Kelas

: 2 Kreatif

Bilangan Murid

: 25 orang

Standard Kandungan

: 13.3 Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)

Standard Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


(i) Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraian.
(ii) Melukis bentuk asas bagi bentuk 2D: segiempat sama, segiempat tepat, segitiga dan bulatan.

Pengetahuan sedia ada : Nilai Murni seperti berkerjasama, sifat ingin tahu, ketelitian dan kekemasan.
Bahan Bantu Mengajar

: Komputer riba, kertas warna bersaiz A4, sampul surat, bentuk 2 dimensi, kad jadual nama bentuk dan lembaran
kerja.

Langkah/

Aktiviti Guru

Masa

Set

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Isi Pelajaran

Catatan

Aktiviti Murid

Mengenal

1. Guru menayangkan gambar robot

1. Murid memerhati gambar robot yang

Strategi/ Teknik:

Induksi

pasti bentuk

menggunakan slaid power point.

ditayangkan dengan sepenuh perhatian.

Penyoalan untuk kelas

(5 minit)

dua dimensi
(2D).

BBM:
Slaid Power Point
2. Guru bersoal jawab dengan murid.

2. Murid menjawab soalan berdasarkan

Penglibatan murid yang

Contoh soalan:

pengalaman dan pengetahuan sedia ada

aktif

Apakah bentuk yang dapat kamu lihat

mereka.

dalam gambar robot ini?

Jawapan murid :

Berapakah bilangan setiap bentuk?

Bulatan, , segi empat tepat, segi empat


sama dan segitiga.

3. Guru masukkkan tajuk hari ini iaitu


bentuk dua dimensi (2D).
Langkah 1

Mengenal

(10 minit)

bentuk 2D

1. 1.Guru menayangkan Slaid Power


Point di hadapan kelas.

1. Murid memberi perhatian.

Strategi/ Teknik:
Pemerhatian

berdasarkan
ciri-ciri

BBM:

bentuk 2D.

Slaid Power Point

2. Guru memperkenalkan bentuk dan

2. Murid memerhatikan bentuk dua

ciri-ciri bentuk dua dimensi (2D)

dimensi (2D) dan ciri-cirinya dengan

Sikap Murid:Ketelitian,

dalam Power Point.

sepenuh perhatian ( dalam Power

sifat ingin tahu

Point).
a. Segiempat sama
mempunyai permukaan rata
mempunyai 4 sisi
mempunyai 4 bucu
setiap sisi adalah sama panjang
a.

Segiempat tepat
mempunyai permukaan rata
mempunyai 4 sisi
mempunyai 4 bucu
2 sisi bertentangan adalah sama
panjang

a.

Segitiga
mempunyai permukaan rata
ada 3 sisi.
ada 3 bucu.

a. d. Bulatan
mempunyai permukaan rata
-mempunyai sisi melengkung

Penglibatan murid yang


aktif

tiada bucu

Langkah 2

Menamakan

1. Guru membahagikan murid dalam 4

(10 minit)

bentuk dua

kumpulan. Setiap kumpulan akan

kumpulan. Setiap kumpulan akan

dimensi (2D).

dibekalkan dengan bentuk-bentuk

dibekalkan dengan bentuk-bentuk

dua dimensi (2D)

dua dimensi (2D)

2. Guru menayangkan slaid power


point dihadapan kelas.

1. Murid dibahagikan murid dalam 4

2. Murid memerhatikan dan membaca

Strategi / Teknik:
Pemerhatian
BBM:
Slaid power point

ciri-ciri bentuk dua dimensi (2D)


dengan sepenuh perhatian.
Sikap Murid:Ketelitian

3. Guru meminta murid mengangkat


bentuk dua dimensi (2D) dan
menamakan bentuk dua dimensi

3. Murid mengangkat bentuk dua


dimensi (2D) dan menamakan bentuk
dua dimensi (2D).

Penglibatan murid yang


aktif

(2D) berdasarkan ciri-ciri bentuk dua


dimensi (2D)

Langkah 3

Melukiskan

1. Guru membahagikan murid dalam 4

1. Murid dibahagikan murid dalam 4

BBM:

(15 minit)

bentuk dua

kumpulan. Setiap kumpulan akan

kumpulan. Setiap kumpulan akan

Jadual nama bentuk,

dimensi (2D).

dibekalkan sekeping sekeping kad

dibekalkan sekeping sekeping kad

Kertas warna A4,

jadual nama bentuk dua dimensi

jadual nama bentuk dua dimensi

Gam

(2D), gam dan kertas warna dalam

(2D), gam dan kertas warna dalam

satu sampul surat.

satu sampul surat.

2. Guru meminta murid melukis bentuk

2. Murid melukiskan bentuk dua

dua dimensi (2D) dalam pelbagai

dimensi (2D) dalam pelbagai saiz

saiz pada kertas warna.

pada kertas warna, gunting dan

Nilai dan sikap murid:


Bekerjasama, sifat ingin
tahu, ketelitian dan
kekemasan

tampal diatas kad jadual nama


bentuk dua dimensi (2D)
3. Guru membuat pengesahan betul
atau salah pada hasilan setiap
kumpulan.

Langkah 4
(12 minit)

Menamakan

1. Guru membahagikan murid dalam 4

bentuk dua

kumpulan. Setiap kumpulan akan

dimensi (2D).

dibekalkan sekeping kertas warna


bersaiz A4, gam dan satu sampul
surat yang berisi dengan dua bentuk
dua dimensi (2D) yang telah
dipotong dalam 5 cebisan.
2. Guru meminta murid mencantumkan
kelima-lima cebisan gambar bentuk
dua dimensi (2D) dan melekatkan di
atas kertas warna bersaiz A4.

3. Setiap murid memberi perhatian


pada hasilan tiap-tiap kumpulan.

1. Murid dibahagikan murid dalam 4


kumpulan. Setiap kumpulan akan
dibekalkan sekeping kertas warna
bersaiz A4, gam dan satu sampul

BBM:
Kertas warna A4,
Gam,
Bentuk dua dimensi (2D)

surat yang berisi dengan dua bentuk


dua dimensi (2D) yang telah
dipotong dalam 5 cebisan

Nilai dan sikap murid:


Bekerjasama, sifat ingin

2. Murid mencantumkan kelima-lima


cebisan gambar bentuk dua dimensi
(2D) dan melekatkan di atas kertas
warna bersaiz A4.

tahu, ketelitian dan


kekemasan

3. Setelah mencantumkan gambar


bentuk dua dimensi (2D), salah

3. Setiap kumpulan mencantumkan

seorang murid diminta tampil ke

lima cebisan (gambar bentuk dua

hadapan kelas dan menamakan

dimensi ), seorang wakil kumpulan

bentuk dua dimensi (2D) hasilan

diminta tampil ke hadapan kelas dan

kumpulan masing-masing

menamakan bentuk dua dimensi


(2D) hasilan kumpulan masingmasing

4. Guru membuat pengesahan betul


atau salah pada hasilan setiap
kumpulan.

4. Setiap murid memberi perhatian


pada hasilan tiap-tiap kumpulan.

5. Guru menayangkan senikata lagu


bentuk dua dimensi menggunakan
slaid power point.

5. Murid menyanyikan lagu bentuk dua


dimensi mengikut guru sambil
mengangkat bentuk dua dimensi
(2D) yang telah di hasilkan.

Penutup

Lembaran

(8 minit)

kerja sebagai
pengukuhan.

1. Guru mengedarkan lembaran kerja


kepada setiap murid.

1. Murid menyiapkan lembaran kerja


yang diberi oleh guru.
2. Bincang hasil kerja murid

Murid perlu menyiapkan


lembaran kerja dengan
betul.
BBM:

Lembaran kerja

LEMBARAN KERJA MATEMATIK TAHUN 2


NAMA : ________________________________________
KELAS : _____________________

Sambungkan titik-titik menjadi bentuk 2D dan namakan bentuk yang dihasilkan.

LEMBARAN KERJA MATEMATIK TAHUN 2


NAMA : ________________________________________
KELAS : _____________________

Lukiskan bentuk-bentuk 2D berdasarkan kenyataan yang diberi


dan namakan bentuk tersebut.
Saya ada empat garisan dan
1

empat bucu. Kedua-dua garisan


yang

bertentangan

mestilah

sama panjang.

Saya ada tiga garisan lurus yang


bertemu membentuk tiga bucu.

Saya

ada

satu

garisan

melengkung dan satu permukaan


yang bulat.

Saya ada empat garisan lurus


yang

sama

panjang.

Apabila

dicantum, akan membentuk empat


bucu.

SEGIEMPAT
SAMA

SEGIEMPAT
TEPAT

SEGITIGA

BULATAN