Anda di halaman 1dari 5

LATIHAN ULANGKAJI MATEMATIK TAHUN 4 KSSR

1. Hitung jumlah bagi 87 386 dan 4 979.

2. Tulis 89 430 dalam perkataan.

3. Cerakinkan 90 062 mengikut nilai digit.

4. Nyatakan nilai tempat bagi digit 7 dalam nombor 74 961.

5. Bundarkan 73 380 kepada ribu yang terdekat.

6. Lengkapkan
51 900

49 900

48 900

7. Rajah di bawah menunjukkan empat keping kad nombor.


30 709

30 108

30 093

31 600

Susun nombor-nombor mengikut tertib menaik.

8. Tuliskan nilai digit bagi 7 pada nombor 27 231.

9. Tambahkan 14 234 dan 27 987

10.

11.

90 000 55 201 =

_________________

+ 23 407 = 93 249

12.
Berapakah mesti ditambah kepada 42 396 supaya menjadi 80
001.

13.

14.

Cari hasil tambah 83 puluh, 47 ratus dan 42 ribu.

3 671 + 3 653 + 231

15.
Farah ada 1469 helai baju di butiknya. Selepas jualan satu hari,
bilangan baju yang tinggal ialah 377 helai. Berapakah baju yang telah
dijual?

16.
Azrina membeli 932 tangkai bunga di kedai bunga. Sofia pula
membeli 2701 tangkai bunga lebih daripada Azrina. Hitung bilangan
bunga yang di beli oleh Sofia?

17.
Nabiha mengisi buah limau ke dalam 4 buah kotak. Kotak
pertama, kedua dan etiga masing-masing diisi dengan 80 biji, 115 biji
dan 150 biji. Berapakah bilangan limau yang diisi ke dalam kotak
keempat jika bilangan limau di dalam keempat-empat kota membentuk

satu turutan?

18.
18 460 gula di dalam sebuah gudang telah dihantar ke kedaikedai runcit untuk dijual. Di Gudang itu masih tinggal 9 870 peket
gula. Berapa peketkah gula yang ada di dalam gudang itu pada
mulanya?

19.
Terdapat 6 882 biji mangga di dalam sebuah bakul. 10 235 biji
mangga lagi dilonggokkan di atas lantai. Berapakah bilangan manggis
kesemuanya?

20.
Jadual di bawah menunjukan bilangan pelekat yang dikumpulkan
oleh Anis dan seri Balqis.
Murid
Anis
Seri Balqis

Bilangan pelekat
14 333
642 keping lebih daripada Anis

Berapakah bilangan pelekat yang dikumpul oleh mereka berdua?