Anda di halaman 1dari 11

FAKTOR-FAKTOR

KEMEROSOTAN
SESEBUAH
TAMADUN
MANUSIA

KETIDAKADILAN DAN
PERBEZAAN JURANG
Ketidakadilan berlaku dengan
wujudnya jurang perbezaan yang
ketara antara golongan kaya dengan
miskin.
Sebagai contoh, pada zaman
pemerintahan raja-raja zaman Greek
awal, terdapat ramai golongan
hamba abdi yang hidup miskin dan
melarat sedangkan golongan kaya
hidup dalam kekayaan.

Golongan miskin ini tidak mempunyai hak


untuk mengundi malah ditindas dan diperah
tenaga untuk mengusahakan tanah orang
kaya.
Akibat daripada ketidakadilan yang
dilakukan oleh golongan atasan maka
tercetus perasaan tidak puas hati dan
pemberontakan dan rusuhan orang
bawahan.
Mereka menuntut pembaharuan dari segi
ekonomi terutama mengenai tanah, namun
desakan mereka tidak diendahkan, malah
ketua mereka Tiberius dan Cains Gracchus
telah terkorban akibat ditindas oleh ahliahli senat.

PENINDASAN DAN
KEZALIMAN
Penindasan dan kezaliman
berleluasa sehingga persoalan
hak-hak kemanusiaan
diketepikan.
Kehidupan bertamadun sudah
tidak bermakna lagi apabila
sistem ketatanegaraan dan
perundangan tidak dihormati
malah dicabuli dengan
sewenang-wenangnya.

Sebagai contoh, semasa era


pemerintahan Dinasti Sui (589-618),
Maharaja Yang Ti (604-617) telah
mengabaikan tanggungjawab serta
bertindak kejam ke atas rakyatnya.
Tindakan beliau yang memaksa
rakyat membina istana-istana raja
dan terusan membawa rasa tidak
puas hati rakyat.
Akhimya golongan petani bangkit
memberontak dan menjatuhkan
dinasti tersebut.

KERUNTUHAN MORAL DAN


NILAI MASYARAKAT
Keruntuhan moral dan nilai berlaku
dalam masyarakat terutamanya
dalam kalangan pemimpin yang
menandakan musnahnya
penghayatan terhadap budi pekerti
yang murni dan mulia.
Berdasarkan sejarah kemerosotan
tamadun Yunani, tamadun Romawi
dan Tamadun Islam boleh dikaitkan
dengan keruntuhan moral dan nilai
terutama dalam kalangan pemimpin.

Dalam pemerintahan kerajaan Bani


Abbasiyyah, perpecahan berlaku dalam
kalangan puak Syi' ah dan Sunni kerana
semangat perkauman yang sempit.
Malah wujud dalam kalangan pemimpin
mereka yang tidak berakhlak mulia
seperti suka berfoya-foya, zalim, tamak
kuasa dan sebagainya.
Nilai-nilai yang tidak sihat dalam
kalangan pemimpin ini telah
menyebabkan keadaan politik menjadi
tidak stabil, akhirnya kerajaan menjadi
merosot dan lemah.

SIKAP TERTUTUP DARI


MENERIMA PERUBAHAN
Wujud sikap tertutup yang tidak mahu
menerima perubahan terutamanya dari
segi perubahan teknologi serta
perubahan dalam struktur politik,
ekonomi dan sosial.
Sikap tertutup seperti ini sudah tentu
merencatkan daya kreativiti dan inovasi
sesebuah masyarakat yang seterusnya
menyebabkan mereka berada dalam
keadaan yang beku atau jumud
berpanjangan.

Dalam sejarah dapat dilihat


bagaimana Tamadun Islam
Uthmaniyyah mengalami
keruntuhan dari dalam
disebabkan sikap tertutup
yang tidak mahu menerima
perubahan teknologi dan
sosial.
Begitu juga yang berlaku
kepada tamadun China yang
enggan menerima perubahan
dari Barat menyebabkan

MALAPETAKA DAN
BENCANA ALAM
Berlakunya malapetaka atau
bencana alam yang
menyebabkan kerosakan
secara besar-besaran.
Faktor seperti ini juga
merupakan salah satu
penyebab kemerosotan
sesebuah tamadun.
Bagaimanapun, faktor ini di
luar kawalan manusia untuk
menghalangnya daripada

Misalnya wabak penyakit yang


dahsyat telah merebak ke seluruh
bandar Athens dan telah
mengakibatkan kematian dan
kemusnahan sehingga melemahkan
semangat penduduk Athens pada
sekitar 429 S.M.
Pericles yang dianggap pemerintah
yang berkebolehan telah menjadi
mangsa wabak penyakit tersebut
termasuk ramai pembesar-pembesar
yang telah banyak membuat
perubahan kepada Athens sendiri.