Anda di halaman 1dari 12

R shalihin book 1

Doa penyejuk ji wa

Riyadhus salihin (buku 1) imam nawawi

R shalihin-book-1

Tafsir ayat kursi bahagian 4

Riyadhus salihin (buku2) imam nawawi

Bulan ramadhan

Kashf dalala t

0
inShare

Wordpress

+ Follow

Penjelasan Bacaan Dalam Solat 10. Doa Sebelum Salam


by Bicara Ilmu on Jul 14, 2012

85views
More

No comments yet

Subscribe to comments Post Comment

Penjelasan Bacaan Dalam Solat 10. Doa Sebelum Salam Document Transcript

1. Penjelasan Bacaan Dalam Solat Disusun oleh Abu Haniff 10. Doa Sebelum
SalamHadis 10.1. 1 - (Memohon perlindungan dari 4 perkara sebelum berdoa)Abu Hurairah
berkata, Rasulullah pernah bersabda, Apabila seseorang darikamu telah selesai dari
tasyahhud akhir, maka hendaklah ia memohon perlindungandengan Allah dari 4 perkara. Dari
azab Neraka Jahanam, dan dari azab kubur, dandari fitnah kehidupan serta kematian, dan dari
kejahatan Al-Masih Dajjal. (Muslim)Hadis 10.1.2Abu Hurairah berkata, Rasulullah pernah
bersabda, Apabila seseorang darikamu telah bertasyahhud, maka maka hendaklah ia
memohon perlindungan denganAllah dari 4 perkara. Dari azab Neraka Jahanam, dan dari azab
kubur, dan darifitnah kehidupan serta kematian, dan dari kejahatan Al-Masih Dajjal.
Kemudianhendaklah ia mendoakan untuk dirinya dengan apa yang baik baginya . (An-

Nasai)Hadis 10.1.3Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah pernah bersabda, Apabila
seseorangdari kamu telah bertasyahhud, maka hendaklah ia memohon perlindungan
denganAllah dari 4 perkara,
2. yang bermaksud, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganMu dari azab

Neraka Jahanam,dan aku berlindung denganMu dari azab kubur, dan aku berlindung
denganMu dari fitnah Dajjal, danaku berlindung denganMu dari fitnah kehidupan serta
kematian. (Abu Daud)Hadis 10.3Dari Aisyahx, isteri Nabi, dia mengkhabarkan bahawa Nabi
berdoa di dalamsolat,
3. sesungguhnya aku telah berdoa di dalamnya dengan doa yang aku

telahmendengarnya dari Rasulullah. Lalu apabila Ammar bangun, seorang lelaki darikalangan
orang-orang itu mengikutinya, dia adalah Ubay, tetapi dia menyamarkandirinya. Lalu Ubay
menyoal Ammar doa itu. Kemudian Ubay datang lalu diamemberitahukan doa itu kepada orang
lain,

4. Hadis 10.8Dari Aisyah, bahawa Abu Bakar As-Siddiq pernah keluar


mengunjungiRasulullah, lalu dia berbicara dengan Rasulullah tentang sesuatu yang
menjaditersembunyi dari Aisyah semasa Aisyah sedang solat. Maka Nabi bersabda,Wahai
Aisyah, gunakanlah kalimat-kalimat yang sempurna atau kalimat yang lain.Lalu apabila Aisyah
selesai, dia menyoal Rasulullah tentang yang demikian itu, laluRasulullah bersabda kepada
Aisyah, Ucapkanlah,

5.

6. bersabda, Aku mewasiatkan kepadamu, wahai Muaz, janganlah sekali-kali


tidakengkau berdoa pada bahagian hujung setiap solat, bahawa engkau mengucapkan,

7.