Anda di halaman 1dari 6

MODEL BUNKER & THORPE (1982)

(1)

Permainan
Hal berkaitan:
- bil. pemain + kawasan

(2)
Apresiasi Permainan
- Peraturan Permainan -ringkas
- ubahsuai permainan asal
- Variasi

(3)

Kesedaran Taktikal

+ Alatan = diubsuai

- Penilaian kebolehan
berasaskan kriteria

Pelajar
- Kenal & atasi
masalah dalam
game

(5)
Pelaksanaan Kemahiran
- butiran mengajar untuk
menghasilkan pergerakan
sebenar dalam situasi permainan

- prinsip pergerakan
- ruang dan masa
- situasi lanjut
- kesan kelemahan lawan

(6)
Prestasi

(4)

Membuat
Keputusan

Apa yang perlu dilakukan?


- menilai situasi
- kenalpasti & menjangka
kemungkinan

Bagaimana melakukannya?
- pemilihan tindakan yang
sesuai mengikut situasi &
keadaan

ASPEK PENILAIAN PEND. JASMANI


Bidang

Fizikal

Perkara
Syarat
Dinilai
Tahap
Menilai kemajuan dalam
Kecergasan
Pemainan

Psikomot
or

Olahraga
Pend.
Pergerakan

Ujian

Kognitif
Folio

Afektif

Amalan Nilai

meningkatkan tahap kecergasan.


Menilai sekurang-kurangnya 2
aktiviti pemainan setahun.
Menilai sekurang-kurangnya 1
acara olahraga yang meliputi 3
bidang iaitu larian, balingan dan
lompatan.
Menilai sekurang-kurang 1
pendekatan setahun.
80% markah bahagian kesihatan
dan 20% markah bahagian
jasmani.
Menilai sekurang-kurangnya rekod
amalan kecergasan murid,
tugasan dan penjadualan masa.
Meliputi semua amalan nilai
dalam bidang fizikal dan
psikomotor, pengetahuan nilai

TAKTIK PERMAINAN
Bil Kategori

Taktik Permainan

1.

Sasaran

ketepatan menuju sasaran


- melindungi sasaran

2.

Jaring / dinding

3.

Serangan /
kawasan

4.

Pukulan /
memadang

konsistensi
- persediaan untuk menyerang
- kedudukan sedia
mengekalkan bola dengan ahli pasukan
- mempertahankan gol sendiri
- wujudkan ruang
- menyerang gol lawan
pukul dengan tepat
- pukul jauh dari pemadang
- menjaga ruang sebaik mungkin
- mendapatkan larian
- elak dari dimatikan