Anda di halaman 1dari 3

PELAN PROGRAM INTERVENSI UPSR 2014

SUBJEK : BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN)


BIL

PROGRAM INTERVENSI

BULAN
PELAKSANAAN
Februari September

SASARAN

IMPAK PROGRAM

Semua murid
tahun 6

Guru sebagai mentor.


Guru membimbing
murid serta memberi
bantuan dalam PdP
secara individu supaya
murid lebih faham dan
mengatasi kelemahan
murid dalam Bahasa
Melayu.

Program Mentor-Mentee

Program Latih Tubi

Februari September

Semua murid
tahun 6

Murid diberikan latih


tubi soalan mengikut
topik dan latih tubi
soalan kritikal supaya
dapat didedahkan
dengan skop soalan
ujian sebenar
disamping melatih diri
murid untuk mahir
menjawab soalan .

Program Celik Bahasa

Februari September

Murid
berpotensi

Guru memberi latihan


mengikut topik
tatabahasa bagi

menambahkan lagi
pengetahuan murid
dalam sistem bahasa .

PELAN PROGRAM INTERVENSI UPSR 2015


SUBJEK : BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN)
BIL

PROGRAM INTERVENSI

Program Mentor-Mentee

Program Sinaran Pagi

BULAN
PELAKSANAAN
Februari September

SASARAN

IMPAK PROGRAM

Semua murid
tahun 6

Guru sebagai mentor.


Guru membimbing
murid serta memberi
bantuan dalam PdP
secara individu supaya
murid lebih faham dan
mengatasi kelemahan
murid dalam Bahasa
Melayu.

Februari September

Semua murid
tahun 6

Guru memberi
bimbingan untuk
meningkatkan
kefahaman dalam

menjawab soalan
pemahaman.
3

Program Celik Bahasa

Februari September

Murid
berpotensi

Guru memberi latihan


mengikut topik
tatabahasa bagi
menambahkan lagi
pengetahuan murid
dalam sistem bahasa .

Sudut Bacaan Bahasa


Melayu

Januari November

Semua murid
tahun 6

Bagi menggalakkan
murid membaca buku
disamping
meningkatkan lagi
tahap pembacaan
murid dengan lebih
lancar dan betul.

Anda mungkin juga menyukai