Anda di halaman 1dari 8

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

DUNIA MUZIK TAHUN 2


ITEM
Band
Standard Prestasi
Deskriptor

Eviden

PERNYATAAN ITEM
1
Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah
B1D1
( Pengetahuan dan Kefahaman Muzik )
Mengenalpasti elemen muzik
B1D1E1
Mengenalpasti pasti tempo cepat dan lambat

Instrumen
Aktiviti
Contoh Item

Pemerhatian

- Murid mengenalpasti tempo lagu dengan betul


B1D1E1
Arahan :
1) Guru memainkan 2 jenis lagu yang berlainan tempo
( cepat dan lambat )
2) Murid mengenalpasti tempo lagu dengan betul.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI


DUNIA MUZIK TAHUN 2

ITEM
Band
Standard Prestasi
Deskriptor

Eviden

PERNYATAAN ITEM
1
Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah
B1D1
( Pengetahuan dan Kefahaman Muzik )
Mengenalpasti elemen muzik
B1D1E2
Mengenalpasti pic rendah dan pic tinggi

Instrumen
Aktiviti
Contoh Item

Lembaran Kerja

- Murid dapat membezakan pic rendah dan pic tinggi


B1D1E2
Arahan :
1) Guru memainkan 3 jenis lagu .
2) Murid membulatkan pada gambar yang menunjukkan
pic rendah dan pic tinggi bagi bunyi audio yang
dimainkan.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI


DUNIA MUZIK TAHUN 2

ITEM
Band
Standard Prestasi
Deskriptor

Eviden

PERNYATAAN ITEM
1
Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah
B1D1
( Pengetahuan dan Kefahaman Muzik )
Mengenalpasti elemen muzik
B1D1E3
Mengenalpasti detik

Instrumen
Aktiviti
Contoh Item

Alat perkusi badan

- Murid mengikut guru menepuk detik pada lagu.


B1D1E3
Arahan :
1) Guru memainkan lagu yang telah dipelajari.
2) Murid mengikut guru menepuk detik pada lagu.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI


DUNIA MUZIK TAHUN 2
ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band
Standard Prestasi
Deskriptor

Eviden

1
Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah
B1D1
( Pengetahuan dan Kefahaman Muzik )
Mengenalpasti elemen muzik
B1D1E4
Mengenalpasti dinamik kuat dan lembut

Instrumen
-

Carta ikon haiwan ( harimau dan burung )

Aktiviti

- Murid menepuk tangan mengikut ikon yang ditunjukkan oleh


guru.

Contoh Item

B1D1E4
Arahan :
1) Guru menunjukkan carta ikon dinamik lembut dan kuat.
2) Contohnya ; gambar harimau dan burung.
3) Murid menepuk tangan mengikut carta ikon dinamik
lembut dan kuat.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI


DUNIA MUZIK TAHUN 2
ITEM
Band

PERNYATAAN ITEM
1

Standard Prestasi

Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah

Deskriptor

B1D1
( Pengetahuan dan Kefahaman Muzik )
Mengenalpasti elemen muzik

Eviden

B1D1E5
Mengenalpasti tekstur nipis dan tebal

Instrumen
Aktiviti
Contoh Item

2 jenis lagu ( nasyid dan lagu solo )

- Murid dapat mengenalpasti lagu solo dan lagu kumpulan.


B1D1E5
Arahan :
1) Guru memainkan 2 jenis lagu.
2) Contohnya ; lagu nasyid dan lagu solo.
3) Murid dapat mengenalpasti lagu solo dan berkumpulan.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI


DUNIA MUZIK TAHUN 2
ITEM
Band
Standard Prestasi

PERNYATAAN ITEM
1
Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah

Deskriptor

Eviden

B1D1
( Pengetahuan dan Kefahaman Muzik )
Mengenalpasti elemen muzik
B1D1E6
Mengenalpasti mud sedih, riang dan takut

Instrumen
Aktiviti
Contoh Item

3 jenis lagu yang berbeza

- Murid mengecam mud sedih, riang dan takut.


B1D1E6
Arahan :
1) Guru memainkan 3 jenis lagu yang mengandungi mud
sedih, riang dan takut.
2) Murid mengecam mud.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI


DUNIA MUZIK TAHUN 2
ITEM
Band
Standard Prestasi
Deskriptor

PERNYATAAN ITEM
1
Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah
B1D1

( Pengetahuan dan Kefahaman Muzik )


Mengenalpasti elemen muzik
Eviden

B1D1E7
Mengenalpasti warna ton suara dan perkusi

Instrumen
Aktiviti
Contoh Item

lagu dan alat perkusi

- Murid dapat membezakan bunyi halus dan kasar.


B1D1E7
Arahan :
1) Guru memainkan lagu.
2) Guru bertanyakan soalan Apakah yang anda dengar ?

3) Murid menyatakan bunyi halus dan bunyi kasar.


4) Guru memainkan alat perkusi kerincing dan gong.
5) Murid membezakan bunyi halus dan kasar.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI


DUNIA MUZIK TAHUN 2
ITEM
Band
Standard Prestasi
Deskriptor

PERNYATAAN ITEM
1
Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah
B1D1
( Pengetahuan dan Kefahaman Muzik )
Mengenalpasti elemen muzik

Eviden

B1D1E8
Menyatakan bunyi detik panjang dan pendek.

Instrumen
Aktiviti
Contoh Item

Alat perkusi

- Murid menyatakan bunyi detik panjang dan pendek.


B1D1E8
Arahan :
1) Guru memainkan alat perkusi.
2) Murid menyatakan detik panjang dan pendek.
3) Contohnya : simbal dan kastenet.