Anda di halaman 1dari 5

Kelompok 4

B3 D2E1
Soalan: Bermain kestenet, kayu tik tok , tamborin mengikut detik lagu.
Arahan :

1. Guru mengedarkan alat perkusi yang ditentukan


2. Guru memainkan lagu.
3.Murid-murid bermain alat-alat perkusi mengikut detik
lagu.

B3D2E2
Soalan: Bermain alat perkusi mengikut dinamik forte dan piano.
Arahan:

1.Murid-murid dibahagikan kepada 2 kumpulan A


dan B
2.Murid-murid kumpulan A bermain dram dengan
dinamik forte. Kumpulan B bermain kerincing dengan
dinamik piano.

B3D2E3
Soalan:Murid-murid menyanyi lagu dengan dinamik kuat dan
lembut
Arahan:

1.Murid-murid dibahagikan kepada 2 kumpulan-A dan


B.
2.Murid-murid kumpulan A menyanyi lagu dengan
dinamik kuat dan kumpulan B menyanyi lagu dengan
lembut.

KELOMPOK 4
BAND 3

: TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT

PENYATAAN STANDARD : Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta


mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah
DESKRIPTOR

; Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi

EVIDEN

B3D2E4 ( Menyebut lirik dengan jelas )

INSTRUMEN

: Pemerhatian

AKTIVITI

: Murid diminta menyebut lirik lagu Mari Bergerak dengan jelas

Tepuk tangan petik jari


Goyang pinggul dan pusing kiri

Ke depan ke belakang
Pimpin tangan

dan pusing kawan


Cari kawan hulur tangan
Beri salam dan pusing kanan
dan pusing kawan

ITEM

Ke depan ke belakang
Pimpin tangan

: B3D2E4

ARAHAN :

1.
2.
3.
4.

Murid dibahagikan kepada 8 orang satu kumpulan.


Guru menyebut lirik dan meminta murid menyebut lirik mengikut baris demi
baris.
Murid membuat latih tubi menyebut baris demi baris dengan jelas mengikut
kumpulan masing-masing.
Guru menilai sebutan murid dari baris ke baris.

KELOMPOK 4
BAND 3

: TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT

PENYATAAN STANDARD : Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta


mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah
DESKRIPTOR

; Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi

EVIDEN
yang ditetapkan )

B3D2E5

( Bernafas dengan betul pada frasa lagu

INSTRUMEN

: Pemerhatian

AKTIVITI
Bergerak yang

: Murid diminta bernafas dengan betul pada frasa lagu Mari


ditetapkan.

Tepuk tangan, petik jari ,

Ke depan, ke

Goyang pinggul, dan pusing kiri,

Pimpin tangan, dan

belakang,
pusing kawan,
Cari kawan, hulur tangan,
Beri salam, dan pusing kanan
dan pusing kawan
ITEM

Ke depan, ke belakang,
Pimpin tangan,

: B3D2E5

ARAHAN :
1. Guru memperdengarkan CD lagu kepada murid.
2. Guru membuat latihan pernafasan mengikut postur kedudukan badan yang
betul sebelum murid mula menyanyi.
3. Guru menunjukkan cara bernafas dengan betul pada frasa lagu yang
ditetapkan.
4. Murid akan menyanyikan baris pertama dan baris seterusnya oleh murid
yang berikutnya.

KELOMPOK 4
BAND 3

: TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT

PENYATAAN STANDARD : Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta


mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah
DESKRIPTOR

; Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi

EVIDEN
tengah )

B3D2E6

( Menyanyikan pic tinggi, rendah dan pic

INSTRUMEN

: Pemerhatian

AKTIVITI
tinggi,pic rendah

: Murid diminta menyanyikan lagu Mari Bergerak dengan pic


dan pic tengah.

Tepuk tangan petik jari

Ke depan ke

belakang
Goyang pinggul dan pusing kiri
dan pusing kawan
Cari kawan hulur tangan

Pimpin tangan
Ke depan ke

belakang
Beri salam dan pusing kanan
dan pusing kawan
ITEM

: B3D2E5

ARAHAN

Pimpin tangan

1. Murid diberikan lirik lagu secara individu.


2. Murid diminta menggariskan lirik lagu yang diberi dengan mengenal pasti pic
yang terdapat dalam lagu dengan menggunakan warna merah untuk pic
tinggi, warna biru untuk pic tengah dan warna kuning untuk pic rendah.
3. Setelah dikenalpasti lirik yang mempunyai pic yang berbeza,murid
dibahagikan kepada 3kumpulan untuk mewakili pic yang ditetapkan.
4. Murid diminta menyanyi dengan pic yang berbeza secara bergilir-gilir.