Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU : 6

HARI : SELASA

TARIKH : 17 FEBUARI 2015

MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI


DARJAH/MASA

KANDUNGAN
Fokus : Gimnastik Asas
Topik

Tahun 3

0745-0815
( 30 minit )

: Kemahiran Pergerakan

F.U : 1.2
Berkebolehan melakukan pergerakan yang
memerlukan kawalan badan dan sokongan rakan serta
bantuan rakan.
S.P :
1.2.3 : melalukan imbangan sebelum dan selepas
melakukan gulingan hadapan.
2.2.1 : menyatakan lakuan mengekalkan imbangan
diatas sesuatu tempat.
5.3.1 : berkomunikasi sesame rakan dan guru dalam
melakukan lakuan.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan
murid dapat:
i.

Ansur maju tapak.

ii.

Ansur maju imbangan badan.

iii.

Ansur maju imbangan.

Aktiviti :i) Ansur maju latihan berpasangan dan individu


dalam melakukan pergerakan guling
hadapan, dengan lakuan yang betul dan
selamat..
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sivik
Nilai : tolong menolong
EMK : kreatif

IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU : 6

HARI : SELASA

TARIKH : 17 FEBUARI 2015

MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI


DARJAH/MASA

KANDUNGAN
Fokus : Gallop
Topik

Tahun 1

0815-0845
( 30 minit )

: Kemahiran Pergerakan

F.U : 1.2
Berkebolehan melakukan pergerakan yang
memerlukan kawalan badan dan sokongan rakan serta
bantuan rakan.
S.P :
1.1.5 : melalukan gallop lurus dan zig-zag.
2.2.1 : menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan
lokomotor.
5.3.1 : rasa seronok.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan
murid dapat:
i.

Ansur maju pergerakan lokomotor.

ii.

Ansur maju gallop lurus.

iii.

Ansur maju gallop zig-zag.

Aktiviti :i) Ansur maju latihan berpasangan dan individu


dalam melakukan pergerakan gallop dengan
pergerakan lurus dan gallop zig-zag, dengan
lakuan yang betul dan selamat..
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sivik
Nilai : tolong menolong
EMK : kreatif

IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU : 6

HARI : RABU

TARIKH : 18 FEBUARI 2015

MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI


DARJAH/MASA

KANDUNGAN
Fokus : Gimnastik Asas
Topik

Tahun 3

0745-0815
( 30 minit )

: Kemahiran Pergerakan

F.U : 1.2
Berkebolehan melakukan pergerakan yang
memerlukan kawalan badan dan sokongan rakan serta
bantuan rakan.
S.P :
1.2.3 : melalukan imbangan sebelum dan selepas
melakukan gulingan hadapan.
2.2.1 : menyatakan lakuan mengekalkan imbangan
diatas sesuatu tempat.
5.3.1 : berkomunikasi sesame rakan dan guru dalam
melakukan lakuan.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan
murid dapat:
iv.

Ansur maju tapak.

v.

Ansur maju imbangan badan.

vi.

Ansur maju imbangan.

Aktiviti :i) Ansur maju latihan berpasangan dan individu


dalam melakukan pergerakan guling
hadapan, dengan lakuan yang betul dan
selamat..
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sivik
Nilai : tolong menolong
EMK : kreatif

IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU : 6

HARI : RABU

TARIKH : 18 FEBUARI 2015

MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI


DARJAH/MASA

KANDUNGAN
Fokus : Berlari
Topik

Tahun 2

0815-0845
( 30 minit )

: Berlari pelbagai arah dengan KELAJUAN

F.U : 1.2
Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan
lokomotor asas dengan lakuan yang betul.
S.P :
1.2.1 : melalukan pergerakan berlari.
2.2.1 : mengenalpasti lakuan pergerakan lokomotor
dan bukan lokomotor.
5.3.1 : berkomunikasi dengan seronok.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan
murid dapat:
i.

Ansur maju pergerakan berlari dengan


lakuan yang betul.

ii.

Berlari lurus dan berpatah bailk.

iii.

Berlari dengan dan tanpa alatan.

Aktiviti :i) Ansur maju latihan individu dalam


melakukan pergerakan larian dengan
pergerakan lurus dan pelbagai arah serta
berpatah balik, dengan lakuan yang betul
dan selamat..
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sivik
Nilai : tolong menolong
EMK : kreatif

IMPAK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU : 8

HARI : ISNIN

TARIKH : 02 MAC 2015

MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN KESIHATAN


DARJAH/MASA

KANDUNGAN
Fokus : Kekeluargaan
Topik

Tahun 4

1235-1305
( 30 minit )

: tanggunjawab sosial

F.U : 2.2.1
Menjelaskan kepentingan hubungan
kekeluargaan .
2.2.2
Menerangkan tentang tanggungjawab dan
peranan ahli keluarga dalam menangani gejala
sosial .

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan


murid dapat:
i.
ii.

Menyatakan kepentingan hubungan


kekeluargaan.
Menjelaskan dengan lisan dan bertulis tentang
tanggungjawab ahli keluarga dalam menangani
gejala sosial.

Aktiviti :i. Guru terang tajuk pelajaran.


ii.Guru terangkan tentang kepentingan
keluarga.
iii.
Peranan ahli keluarga
iv.
Edar lembaran kerja
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sivik
Nilai : sayang menyayang
EMK : kreatif

IMPAK

MINGGU : 8

HARI : ISNIN

TARIKH : 02 MAC 2015

MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN KESIHATAN


DARJAH/MASA

KANDUNGAN
Fokus : Kekeluargaan
Topik

Tahun 4

1235-1305
( 30 minit )

: tanggunjawab sosial

F.U : 2.2.1
Menjelaskan kepentingan hubungan
kekeluargaan .
2.2.2
Menerangkan tentang tanggungjawab dan
peranan ahli keluarga dalam menangani gejala
sosial .

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan


murid dapat:
i.
ii.

Menyatakan kepentingan hubungan


kekeluargaan.
Menjelaskan dengan lisan dan bertulis tentang
tanggungjawab ahli keluarga dalam menangani
gejala sosial.

Aktiviti :i. Guru terang tajuk pelajaran.


ii.Guru terangkan tentang kepentingan
keluarga.
iii.
Peranan ahli keluarga
iv.
Edar lembaran kerja
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sivik
Nilai : sayang menyayang
EMK : kreatif

IMPAK

MINGGU : 8

HARI : ISNIN

TARIKH : 02 MAC 2015

MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN KESIHATAN


DARJAH/MASA

KANDUNGAN
Fokus : Kekeluargaan
Topik

Tahun 4

1235-1305
( 30 minit )

: tanggunjawab sosial

F.U : 2.2.1
Menjelaskan kepentingan hubungan
kekeluargaan .
2.2.2
Menerangkan tentang tanggungjawab dan
peranan ahli keluarga dalam menangani gejala
sosial .

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan


murid dapat:
i.
ii.

Menyatakan kepentingan hubungan


kekeluargaan.
Menjelaskan dengan lisan dan bertulis tentang
tanggungjawab ahli keluarga dalam menangani
gejala sosial.

Aktiviti :i. Guru terang tajuk pelajaran.


ii.Guru terangkan tentang kepentingan
keluarga.
iii.
Peranan ahli keluarga
iv.
Edar lembaran kerja
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sivik
Nilai : sayang menyayang
EMK : kreatif

IMPAK

MINGGU : 7

HARI : JUMAAT

TARIKH : 27 FEBUARI 2015

MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI


DARJAH/MASA

KANDUNGAN
Fokus : Berlari
Topik

Tahun 1

0745-0815
( 30 minit )

: Berlari BEBAS
Berlari dengan pelbagai cara
Berlari pelbagai arah

F.U : 1.2
Berkebolehan melakukan pergerakan berlari
dengan lakuan betul.
S.P :
1.2.1 : melalukan pergerakan berlari.
2.1.4 : mengenalpasti larah pergerakan kiri dan kanan.
5.3.1 : memperlihatkan rasa seronok.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan
murid dapat:
i.

Ansur maju pergerakan berlari dengan


lakuan yang betul.

ii.

Berlari lurus dan berpatah bailk.

iii.

Berlari dengan dan tanpa alatan.

Aktiviti :i) Ansur maju latihan individu dalam


melakukan pergerakan larian dengan
pergerakan lurus dan pelbagai arah serta
berpatah balik, dengan lakuan yang betul
dan selamat..
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sivik
Nilai : tolong menolong
EMK : kreatif

IMPAK

MINGGU : 8

HARI : ISNIN

TARIKH : 02 MAC 2015

MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN KESIHATAN


DARJAH/MASA

KANDUNGAN
Fokus : Kekeluargaan
Topik

Tahun 4

1235-1305
( 30 minit )

: tanggunjawab sosial

F.U : 2.2.1
Menjelaskan kepentingan hubungan
kekeluargaan .
2.2.2
Menerangkan tentang tanggungjawab dan
peranan ahli keluarga dalam menangani gejala
sosial .

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan


murid dapat:
i.
ii.

Menyatakan kepentingan hubungan


kekeluargaan.
Menjelaskan dengan lisan dan bertulis tentang
tanggungjawab ahli keluarga dalam menangani
gejala sosial.

Aktiviti :i. Guru terang tajuk pelajaran.


ii.Guru terangkan tentang kepentingan
keluarga.
iii.
Peranan ahli keluarga
iv.
Edar lembaran kerja
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sivik
Nilai : sayang menyayang
EMK : kreatif

IMPAK

MINGGU : 8

HARI : ISNIN

TARIKH : 02 MAC 2015

MATAPELAJARAN : PENDIDIKAN KESIHATAN


DARJAH/MASA

KANDUNGAN
Fokus : Kekeluargaan
Topik

Tahun 4

1235-1305
( 30 minit )

: tanggunjawab sosial

F.U : 2.2.1
Menjelaskan kepentingan hubungan
kekeluargaan .
2.2.2
Menerangkan tentang tanggungjawab dan
peranan ahli keluarga dalam menangani gejala
sosial .

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan


murid dapat:
i.
ii.

Menyatakan kepentingan hubungan


kekeluargaan.
Menjelaskan dengan lisan dan bertulis tentang
tanggungjawab ahli keluarga dalam menangani
gejala sosial.

Aktiviti :i. Guru terang tajuk pelajaran.


ii.Guru terangkan tentang kepentingan
keluarga.
iii.
Peranan ahli keluarga
iv.
Edar lembaran kerja
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sivik
Nilai : sayang menyayang
EMK : kreatif

IMPAK

Anda mungkin juga menyukai