Anda di halaman 1dari 7

Wasiat-wasit kepada pelajar yang menuntut Ilmu :-

Penuntut ilmu mempunyai kedudukan dalam Islam.


Allah s.w.t berfirman :-

Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui

( Surah Az Zumar )

Sabda Nabi Muhamad s.w.a bermaksud :-

Rasulullah s.a.w telah berkata kepada sesiapa yang keluar menuntuu ilmu
sehingga dia pulang , sesungguhnya ia berada dalam jalan Allah ( fi sabilillah ).

Begitulah betapa besar orang yang menuntut ilmu sisi Allah s.w.t .
Wasiat Pertama :-
Takutlah kepada kamu kepada Allah s.w.t , dan ikhlaskan niat kamu ketika
menuntut ilmu . Allah s.w.t akan membuka kepada kamu dengan ilmu yang kamu
tidak mengetahui , dan Allah mempermudahkan kepada kamu beroleh kejayaan
dan kecemerlangan .
Allah s.w.t berfirman didalam kitab Al Quran kira-kira bermaksud :-

Takutlah kamu kepada Allah , dan Allah s.w.t akan mengajarmu dengan ilmu
Nya . Dan Allah s.w.t mengetahui tiap-tiap sesuatu itu.

Dan nabi Muhammad s.a.w berkata yang bermaksud :-

Bertakwalah kamu kepada Allah , Maka dengan takwa itulah Allah s.w.t
himpunkan kebaikan kepada kamu.
( Riwayat Al Tabrabi )

Wasiat kedua :-
Hiasilah diri kamu dengan akhlak yang terpuji diantaranya baik , rendah diri ,
sabar dan bersungguh-sungguh didalam menuntut ilmu , kerana ia menjadi
syarat untuk kamu memahami dan mengingati pelajaran dengan baik.
Allah berfirman yang bermaksud :
Sesungguhnya kamu memiliki akhlak yang baik
( Al Qalam 4 )

Rasulullah s.w.t bersabda :


Sesungguhnya aku diutuskan kepada kamu untuk menyempurnakan akhlak
kamu

Rasulullah s.a.w bersabda :


Takutlah kamu kepada Allah s.w.t dimana kamu berada , …………??????
Wasiat Ketiga :-
Jaga kebaikan pergaulan kamu dengan kawan-kawan dan guru-guru
kamu . Pergaulan yang baik akan menguatkan ikatan kasing-sayang ,
persaudaraan dan tolong-menolong. Semua ini dapat membantu kamu
mendapat pertunjuk dan kejayaan.
Allah s.w.t berfirman yang bermaksud :

Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara
yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada
permusuhan seolah-olah Telah menjadi teman yang sangat setia.
( Fushilat 34 )

Rasulullah bersabda yang bermaksud :-


Seseorang muslim itu adalah saudara dengan mukmin yang lain . Tidak
boleh menzalimi nya , tidak boleh menipunya , tidak boleh mencacinya.

Wasiat keempat :-
Tetapkan matlamat kamu dan rancang masa belajar kamu dengan baik.
Susun waktu ulangkaji pelajaran dan tetapkan cara kaedah ulangkaji dengan
baik.
Allah berfirman didalam surah Al Qamar ayat 48 yang bermaksud :
Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
( Surah Al Qamar ayat 49 )
Rasulullah bersabda yang bermaksud :
Berfikirlah kamu kemudianbertawakal

Wasiat kelima
Bersungguh-sungguh ketika mengulangkaji pelajaran , dibantu dengan
kaedah –kaedah yang sesuai dan baik sehingga dapat memahami isi pelajarab
dengan baik.
Allah s.w.t berfirman didalam surah Al Nahlu ayat 128 bermaksud :
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang
berbuat kebaikan.
( Surah Al Nahlu ayat 128 )

Rasulullah telah bersabda yang bermaksud :


Hikmah itu keciciran orang muslim , Dimana terdapat ia Maka ambillah dia ???

( Riwayat At Tabrani )

Rasulullah bersabda lagi didalam hadisnya yang bermaksud :


Sesungguhnya Allah suka seseorang daripada kamu apabila membuat sesuatu
kerja , ia membuatnya denga tekun ( bersungguh-sungguh ).

Wasiat keenam :
Menghadiri ke kelas atau kuliah sangat penting ia adalah salah satu cara yang
dapat membantu anda memahami isi pelajaran dengan baik dan tidak
ketinggalan maklumat yang disampaikan oleh guru.
Allah sw.t menerangkan didalam Al Quran dengan jelas yang bermaksud :
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi
peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya
mereka itu dapat menjaga dirinya.
( Surah Al Taubah ayat 122 )
Wasiat ketujuh
Rehatkan diri tenangkan fikiran . Anda hendaklah mengambil berat tentang
kesihatan diri . Ini menentukan kecerdasan anda ketika mengulangkaji pelajaran
dan belajar didalam kelas.
Allah s.w.t telah berkata :
Thaahaa
Kami tidak menurunkan Al Quran Ini kepadamu agar kamu menjadi susah;
( Surah Taha ayat 1 dan 2 )

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah


dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang
mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan)
bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk
mereka saja) di hari kiamat[536]." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat
itu bagi orang-orang yang Mengetahui.
( Surah Al A’raf ayat 32 )
Wasiat kelapan

Bersahabat dengan orang yang soleh dan jauhi daripada kawan-kawan yang
melakukan maksiat kepada Allah. Sahabat yang soleh dapat menolong dan
membantu diri anda , melakukan ibadat dan amal soleh . Mereka juga dapat
membimbing anda didalam mengulangkaji pelajaran.
Allah s.w.t berfirman yang bermaksud :
Dan Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru
Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan
janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan
perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya Telah
kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya dan
adalah keadaannya itu melewati batas.
( Surah Al Kahfi ayat 28 )
Nabi bersabda :
Seseorang itu dilihat kepada Agama saudaranya , Maka lihatlah dikalangan
kamu , siapa saudaranya .
( Riwayat Abu Daud , Tirmizi )

Wasiat kesembilan :
Percaya kepada diri sendiri dan ingatlah Allah s.w.t . Jaudi diri anda daripa
syaitan. Maka Hati anda akan tertutup