Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN MANIPULATIF (PENDIDIKAN KHAS MASALAH

PEMBELAJARAN)
TAHUN 1
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1. Disiplin Diri

1.1 Beratur mengikut keperluan di


sesuatu tempat

1.1.1 Beratur mengikut giliran

1. Disiplin Diri

1.1 Beratur mengikut keperluan di


sesuatu tempat

1.1.2 Beratur dengan betul dan tertib

1. Disiplin Diri

1.1

1.1.3 Beratur dengan senyap

1. Disiplin Diri

1.2 Mematuhi arahan yang diterima

1.2.1 Mendengar arahan lisan yang


diberi

1. Disiplin Diri

1.2 Mematuhi arahan yang diterima

1.2.2 Melaksanakan arahan yang diberi

1. Disiplin Diri

1.3 Mematuhi peraturan pakaian


seragam sekolah

1.3.1 Memakai pakaian seragam


sekolah yang lengkap

1. Disiplin Diri

1.3 Mematuhi peraturan pakaian


seragam sekolah

1.3.1 Memakai pakaian seragam


sekolah yang lengkap

1. Disiplin Diri

1.3 Mematuhi peraturan pakaian


seragam sekolah

1.3.2 Menjaga kekemasan pakaian


seragam sekolah

1. Disiplin Diri

2.1 Memperkenalkan diri sendiri

2.1.1 Mengetahui nama sendiri

10

2. Kemahiran Sosial

2.1 Memperkenalkan diri sendiri

2.1.2 Mengetahui umur sendiri

11

2. Kemahiran Sosial

2.1 Memperkenalkan diri sendiri

2.1.3 Mengetahui tempat tinggal sendiri

12

2. Kemahiran Sosial

2.2 Mengenal rakan-rakan sebaya


dalam kelas

2.2.1 Menyebut nama rakan sekelas

13

2. Kemahiran Sosial

2.2 Mengenal rakan-rakan sebaya


dalam kelas

2.2.2 Mengetahui jantina rakan sekelas

14

2. Kemahiran Sosial

2.3 Melafazkan panggilan yang sesuai


untuk orang lain

2.3.1 Melafazkan panggilan yang betul


kepada setiap ahli keluarga

15

2. Kemahiran Sosial
diri

2.3 Melafazkan panggilan yang sesuai


untuk orang lain

2.3.1 Melafazkan panggilan yang betul


kepada setiap ahli keluarga

16

2. Kemahiran Sosial

2.3 Melafazkan panggilan yang sesuai


untuk orang lain

2.3.2 Menggunakan kata ganti nama


diri yang betul

17

3. Keselamatan Diri

3.1 Mengamalkan perbuatan yang betul


di sekolah

3.1.1 Berjalan mengikut laluan yang


telah ditetapkan

18

3. Keselamatan Diri

3.1 Mengamalkan perbuatan yang betul


di sekolah

3.1.1 Berjalan mengikut laluan yang


telah ditetapkan

19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21

3. Keselamatan Diri

3.1 Mengamalkan perbuatan yang betul


di sekolah

3.1.2 Tidak berlari di kawasan sekolah

22

3. Keselamatan Diri

3.1 Mengamalkan perbuatan yang betul


di sekolah

3.1.3 Tidak memasuki kawasan


larangan

23

3. Keselamatan Diri

3.1 Mengamalkan perbuatan yang betul


di sekolah

3.1.3 Tidak memasuki kawasan


larangan

24

3. Keselamatan Diri

3.2 Mengamalkan langkah-langkah


keselamatan yang perlu ketika di
dapur

3.2.1 Menyimpan peralatan di tempat


yang betul

25

3. Keselamatan Diri

3.2 Mengamalkan langkah-langkah


keselamatan yang perlu ketika di
dapur

3.2.2 Mematuhi peraturan keselamatan

MINGGU

TEMA / UNIT

Beratur mengikut keperluan di


sesuatu tempat

Disiplin Ilmu Kemahiran Manipulatif (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN MANIPULATIF (PENDIDIKAN KHAS MASALAH


PEMBELAJARAN)
TAHUN 1
26

3. Keselamatan Diri

3.3 Mematuhi peraturan keselamatan


ketika di jalan raya

3.3.1 Melintas jalan raya dengan cara


yang betul

27

3. Keselamatan Diri

3.3 Mematuhi peraturan keselamatan


ketika di jalan raya

3.3.2 Berjalan kaki secara melawan


arus di jalan raya

28

3. Keselamatan Diri

3.3 Mematuhi peraturan keselamatan


ketika di jalan raya

3.3.2 Berjalan kaki secara melawan


arus di jalan raya

29

4. Tatasusila / Adab

4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila

4.1.1 Memberikan ucapan yang sesuai

30

4. Tatasusila / Adab

4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila

4.1.1 Memberikan ucapan yang sesuai

31

4. Tatasusila / Adab

4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila

4.1.2 Meminta izin untuk pergi ke


tandas

32

4. Tatasusila / Adab

4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila

4.1.3 Meminta izin untuk meminjam


barang

33

4. Tatasusila / Adab

4.2 Menunjukkan aksi yang sopan


semasa berinteraksi

4.2.1 Mendengar arahan dengan penuh


perhatian

34

4. Tatasusila / Adab

4.2 Menunjukkan aksi yang sopan


semasa berinteraksi

4.2.2 Memahami arahan yang diberi

35

4. Tatasusila / Adab

4.2 Menunjukkan aksi yang sopan


semasa berinteraksi

4.2.2 Memahami arahan yang diberi

36

4. Tatasusila / Adab

4.2 Menunjukkan aksi yang sopan


semasa berinteraksi

4.2.3 Melakukan arahan ringkas yang


diberi

37

5. Emosi

5.1 Mengenal emosi asas

5.1.1 Menunjukkan aksi gembira

38

5. Emosi

5.1 Mengenal emosi asas

5.1.2 Menunjukkan aksi sedih

39

5. Emosi

5.1 Mengenal emosi asas

5.1.3 Menunjukkan aksi marah

40

5. Emosi

5.1 Mengenal emosi asas

5.1.4 Menunjukkan aksi takut

41

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Disiplin Ilmu Kemahiran Manipulatif (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR