Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN TAHUNAN PENIDIDIKAN MUZIK (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)

TAHUN 1

MINGGU

TEMA / UNIT

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1. Persepsi muzik

1.1 Mengenal irama dalam muzik

1.1.1 Memberi respon terhadap detik


lagu yang diperdengar

1. Persepsi muzik

1.1 Mengenal irama dalam muzik

1.1.1 Memberi respon terhadap detik


lagu yang diperdengar

1. Persepsi muzik

1.1 Mengenal irama dalam muzik

1.1.2 Memberi respon terhadap tempo


lagu yang diperdengar

1. Persepsi muzik

1.1 Mengenal irama dalam muzik

1.1.3 Memberi respon secara lisan/


gerakan terhadap corak
irama dalam lagu yang
diperdengar

1. Persepsi muzik

1.2 Mengenal melodi dalam muzik

1.2.1 Mengenal pic yang diperdengar

1. Persepsi muzik

1.2 Mengenal melodi dalam muzik

1.2.1 Mengenal pic yang diperdengar

1. Persepsi muzik

1.2 Mengenal melodi dalam muzik

1.2.2 Mengenal solfa so,mi

1. Persepsi muzik

1.3 Mengenal ekspresi dalam muzik

1.3.1 Memberi respon terhadap


dinamik pada lagu yang
diperdengar

1. Persepsi muzik

1.3 Mengenal ekspresi dalam muzik

1.3.1 Memberi respon terhadap


dinamik pada lagu yang
diperdengar

10

1. Persepsi muzik

1.3 Mengenal ekspresi dalam muzik

1.3.2 Memberi respon yang sesuai


terhadap mud lagu yang
diperdengar

11

2. Pengalaman nyanyian

2.1 Menyanyi mengikut muzik

2.1.1 Menyanyi dengan teknik


pernafasan yang betul

12

2. Pengalaman nyanyian

2.1 Menyanyi mengikut muzik

2.1.2 Menyanyi dengan postur badan


yang betul

13

2. Pengalaman nyanyian

2.1 Menyanyi mengikut muzik

2.1.3 Menyanyi dengan sebutan yang


jelas

14

2. Pengalaman nyanyian

2.1 Menyanyi mengikut muzik

2.1.3 Menyanyi dengan sebutan yang


jelas

15

2. Pengalaman nyanyian

2.1 Menyanyi mengikut muzik

2.1.4 Menyanyi dengan ekspresi yang


sesuai

16

2. Pengalaman nyanyian

2.1 Menyanyi mengikut muzik

2.1.5 Menyanyi lagu berdasarkan


melodi

17

2. Pengalaman nyanyian

2.1 Menyanyi mengikut muzik

2.1.6 Menyanyi lagu mengikut tempo,


pic dan dinamik

18

2. Pengalaman nyanyian

2.1 Menyanyi mengikut muzik

2.1.6 Menyanyi lagu mengikut tempo,


pic dan dinamik

19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21

3. Pengalaman perkusi

3.1 Meneroka bunyi dari pelbagai


sumber melalui pengamatan
pendengaran

3.1.1 Meniru bunyi haiwan, bunyi dari


pelakuan manusia,bunyi
kenderaan, bunyi alam sekitar
dan bunyi alat muzik

22

3. Pengalaman perkusi

3.1 Meneroka bunyi dari pelbagai


sumber melalui pengamatan
pendengaran

3.1.1 Meniru bunyi haiwan, bunyi dari


pelakuan manusia, bunyi
kenderaan, bunyi alam sekitar
dan bunyi alat muzik

23

3. Pengalaman perkusi

3.1 Meneroka bunyi dari pelbagai


sumber melalui pengamatan
pendengaran

3.1.2 Membezakan bunyi haiwan, bunyi


dari pelakuan manusia, bunyi
kenderaan, bunyi alam sekitar
dan bunyi alat muzik

24

3. Pengalaman perkusi

3.1 Meneroka bunyi dari pelbagai


sumber melalui pengamatan
pendengaran

3.1.2 Membezakan bunyi haiwan, bunyi


dari pelakuan manusia, bunyi
kenderaan, bunyi alam sekitar
dan bunyi alat muzik

25

3. Pengalaman perkusi

3.2 Mengenal alat perkusi

3.2.1 Mengenal alat perkusi dari bahan


persekitaran

26

3. Pengalaman perkusi

3.2 Mengenal alat perkusi

3.2.2 Mengenal alat perkusi tradisional

27

3. Pengalaman perkusi

3.2 Mengenal alat perkusi

3.2.3 Mengenal alat perkusi moden

28

3. Pengalaman perkusi

3.2 Mengenal alat perkusi

3.2.4 Memegang alat perkusi secara


bebas

29

3. Pengalaman perkusi

3.2 Mengenal alat perkusi

3.2.5 Memegang alat perkusi dengan


betul

Disiplin Ilmu Pendidikan Muzik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR

RANCANGAN TAHUNAN PENIDIDIKAN MUZIK (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)


TAHUN 1

30

3. Pengalaman perkusi

3.3 Memainkan alat perkusi

3.3.1 Memainkan alat perkusi secara


bebas

31

3. Pengalaman perkusi

3.3 Memainkan alat perkusi

3.3.2 Memainkan alat perkusi dengan


betul

32

4. Apresiasi dan estetika


seni

4.1 Melakukan pergerakan anggota


badan untuk menghasilkan bunyi

4.1.1 Menghasilkan bunyi


menggunakan mulut, tangan,
kaki dan jari

33

4. Apresiasi dan estetika


seni

4.1 Melakukan pergerakan anggota


badan untuk menghasilkan bunyi

4.1.1 Menghasilkan bunyi


menggunakan mulut, tangan, kaki
dan jari

34

4. Apresiasi dan estetika


seni

4.2 Membuat pergerakan mengikut


irama lagu

4.2.1 Melakukan gerakan secara bebas

35

4. Apresiasi dan estetika


seni

4.2 Membuat pergerakan mengikut


irama lagu

4.2.2 Melakukan gerakan secara


terkawal

36

4. Apresiasi dan estetika


seni

4.3 Menghargai kesenian dan


kebudayaan

4.3.1 Mengenal kebudayaan negeri


dalam Malaysia

37

4. Apresiasi dan estetika


seni

4.3 Menghargai kesenian dan


kebudayaan

4.3.2 Menjalankan aktiviti kebudayaan

4.3.1 Mengenal kebudayaan negeri


dalam Malaysia

4.3.2 Menjalankan aktiviti kebudayaan

38

5. Seni lakon

5.1 Latihan asas lakonan

5.1.1 Melakukan latihan mengawal


pernafasan

39

5. Seni lakon

5.1 Latihan asas lakonan

5.1.2 Melakukan latihan pergerakan


mengikut ruang dan masa

40

5. Seni lakon

5.1 Latihan asas lakonan


mudah diperolehi

5.1.2 Melakukan latihan pergerakan


mengikut ruang dan masa

41

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Disiplin Ilmu Pendidikan Muzik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR