Anda di halaman 1dari 12

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 1

BAB 1: KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH


1

Peta berikut menunjukkan kedudukan Pulau Pinang.

Mengapakah kedudukan Pulau Pinang dikatakan strategik ?


A
B
C
D

Kekuatan angin monsoon


Pusat pengumpulan barang
Tempat pemasaran barangan
Laluan perdagangan dari India ke China

Maklumat berikut berkaitan dengan Pulau Pinang


Gagal mencapai kemajuan seperti yang diharapkan
Gagal bersaing dengan pelabuhan lain
Mengapakah Pulau Pinang tidak mampu berkembang dengan pesat?
A
B
C
D

Cukai yang tinggi


Kekurangan modal
Kedudukan yang jauh ke utara
Terdedah kepada angin monson

2011 nag2oO9

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 1

2011 nag2oO9

Peta berikut menunjukkan Kedah menghadapi ancaman daripada Siam,


Burma dan Bugis

Apakah tindakan Sultan Kedah untuk mengatasinya ?


A
B
C
D

Menyerah kalah
Melarikan diri ke Perak
Meminta bantuan Inggeris
Menyerang Siam, Burma dan Bugis.

Gambar berikut menunjukkan Sultan Abdullah dan Franscis


menandatangani Perjanjian Inggeris-Kedah pada tahun 1786

.Apakah kesan Perjanjian tersebut kepada Kedah ?


A
B
C
D

Inggeris menguasai negeri Kedah


Pulau Pinang mula diduduki oleh Inggeris
Kedah mendapat bantuan tentera Inggeris
Kedah berjaya mengalahkan Siam, Burma dan Bugis

Light

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 1

2011 nag2oO9

5 Mengapakah SHTI memerlukan Seberang Perai ?

I
II
III
IV

Pangkalan tentera
Kawasan pertanian
Sebagai benteng pertahanan
Meluaskan tanah jajahannya

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Mengapakah Inggeris dengan Belanda menanda-tangani Surat-surat Kew ?


A
B
C
D

Menjalinkan hubungan yang erat


Berpakat untuk menguasai Asia Tenggara
Membolehkan Stamford Raffles memerintah Jawa
Menyerahkan sementara tanah jajahannya di Asia Tenggara

Rajah berikut menunjukkan masalah pewarisan takhta Kerajaan Johor

Apakah cara yang digunakan Stamford Raffles untuk menguasai Singapura ?


I
II
III
IV

Berperang
Berbincang
Tipu Muslihat
Memperdaya

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 1

Mengapakah pusat pentadbiran


Singapura pada tahun 1832 ?
A
B
C
D

Negeri-Negeri

Selat

dipindahkan

2011 nag2oO9

ke

Kedudukan strategik
Keramaian penduduk
Kemajuan perdagangan
Kemampuan pertahanan

Mengapakah Negeri-Negari Selat ditubuhkan pada tahun 1826 ?


I
II
III
IV

Menyeragamkan pentadbiran
Mewujudkan empayar Inggeris
Menyekat monopoli empayar Belanda
Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

10 Ilustrasi berikut menggambarkan perbalahan British dengan Belanda di


Kepulauan Melayu

Apakah langkah penyelesaian yang diambil ?


A
B
C
D

Negeri-Negeri Selat dibentuk


Perjanjian Pangkor dipersetujui
Perjanjian Inggeris-Belanda ditandatangani
Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ditubuhkan

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 1

2011 nag2oO9

11 Kedah menghadapi ancaman Burma, Bugis dan Siam pada kurun ke 18.
Apakah tindakan yang diambil Kedah ?
A
B
C
D

Memohon bantuan daripada pihak British


Meminta pertolongan daripada negeri Perak
Mendapatkan pelindungan dari kerajaan Acheh
Menandatangani perjanjian pertahanan dengan Belanda

12 Senarai berikut menunjukkan peristiwa penting yang berlaku di Tanah Melayu.

Pembukaan Singapura 1819


Perjanjian Inggeris Belanda 1824
Penubuhan Negeri-negeri Selat 1826

Apakah kesan peristiwa tersebut ?


A
B
C
D

British menguasai negeri-negeri Melayu


British menjalin hubungan baik dengan Belanda
British menguasai perdagangan rempah di Timur
British mewujudkan pangkalan tentera yang besar

13 Mengapakah pelantikanTunku Abdullah sebagai Raja Muda ditentang oleh


kerabat diraja Kedah ?
A
B
C
D

Anak raja dari luar


Bukan anak gahara
Seorang yang zalim
Tidak cukup matang

14 Apakah kepentingan Pulau Pinang kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris ?


I
II
III
IV

Pangkalan tentera
Pelabuhan persinggahan
Pasaran bagi barangan siap
Pusat memproses barangan

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 1

2011 nag2oO9

15 Apakah kesan Perjanjian Inggeris Belanda yang ditandatangani pada tahun


1824 ?
I
II
III
IV

British mengambil alih pentadbiran Melaka


Kedua-dua pihak berjanji untuk menghapuskan lanun
Belanda mengiktiraf pendudukan British di Singapura
British menguasai laluan perdagangan di Selat Melaka

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

16 Mengapakah Pulau Pinang dianggap gagal mencapai kemajuan seperti


yang diharapkan oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris ?
A
B
C
D

Menghadapi ancaman daripada Siam


Gagal menarik pedagang-pedagang luar
Penduduk Pulau Pinang tidak mengalami pertambahan
Pelabuhan Pulau Pinang gagal menyaingi pelabuhan Betawi

17 Apakah keistimewaan Singapura sehingga menarik minat Raffles untuk


menduduki pulau tersebut ?
I
II
III
IV

Kedudukannya yang strategik


Mudah mengawal ancaman lanun
Sesuai dijadikan pangkalan tentera
Mampu menyaingi perdagangan Belanda

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

18 Perjanjian Inggeris Belanda 1824 telah menamatkan persaingan antara


British dengan Belanda untuk menguasai Kepulauan Melayu.
Apakah kesimpulan yang boleh dibuat terhadap perjanjian tersebut ?
A
B
C
D

Belanda tidak berupaya mengatasi kekuatan tentera British


Kuasa-kuasa barat hanya mementingkan diri mereka sendiri
Perebutan takhta di negeri-negeri Melayu dapat diselesaikan
Perkongsian kuasa British dan Belanda di Kepulauan Melayu

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 1

2011 nag2oO9

19 Apakah faedah yang diperoleh British melalui Perjanjian Inggeris Belanda


1824 ?
A
B
C
D

Menguasai perdagangan Siam


Meluaskan perdagangan rempah
Memonopoli perdagangan bijih timah
Meluaskan pengaruh ke Tanah Melayu

20 Senarai berikut merujuk kepada peristiwa yang berlaku semasa Perang


Napoleon di Eropah.

Perancis menakluki Belanda


Raja Belanda menandatangani Surat-surat Kew

Apakah kesan daripada peristiwa tersebut ?


A
B
C
D

Belanda meminta bantuan British


Betawi ditadbir oleh British secara sementara
British membantu Belanda menyerang Perancis
Belanda menyerahkan tanah jajahannya kepada Perancis

21 Mengapakah Sultan Kedah menghubungi pihak berikut ?

A
B
C
D

Firma Jourdain Sullivan and de Souza


Syarikat Hindia Timur British

Menarik pelaburan Barat


Menghapus ancaman lanun
Mengekal kedaulatan negeri
Menjalin hubungan perdagangan

22 Surat berikut dikirim oleh pembesar Kedah kepada Francis Light


..Raja kami tidak memperkenan sahabat kami tinggal lama di
Poolo Pinang, oleh itu sahabat kami hendaklah menyelesaikan
urusannya secepat mungkin kerana Poolo Pinang ialah milik
Raja Queda sejak zaman berzaman ....
Apakah yang telah dilakukan Francis Light ?
A
B
C
D

Memungkiri janji
Mengelak bayaran cukai
Memonopoli perdagangan
Melewatkan bayaran pampasan
7

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 1

2011 nag2oO9

23 Perjanjian berikut ditandatangani antara Stamford Raffles, Sultan Hussein


dan Temenggung Abdul Rahman
Perjanjian 7 Jun 1823
Antara syarat perjanjian
Sultan dan Temenggung tidak berhak mengutip cukai
Undang-undang British dikuatkuasakan
Apakah kesan perjanjian tersebut ?
I
II
III
IV

Johor menjadi tanah jajahan British


British berkuasa penuh di Singapura
Sultan Hussein kehilangan kuasa Johor
Temenggung memindahkan pusat pentadbiran

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

24 Dialog berikut mungkin berlaku pada kurun ke-19,


William Farquhar : Nampaknya usaha kita gagal mendapat
pengiktirafan pemerintah Johor.
StamfordRaffles : Jangan putus asa. Kita gunakan muslihat
untuk mendapatkan Singapura.
Apakah muslihat yang dimaksudkan ?
A
B
C
D

Mengiktiraf Sultan Abdul Rahman


Melucutkan takhta Sultan Mahmud III
Menabalkan Tengku Hussein sebagai sultan
Menyingkirkan Temenggung Abdul Rahman

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 1

2011 nag2oO9

25 Peristiwa berikut berkaitan dengan perjanjian antara Inggeris dengan Sultan


Kedah
Tahun
1786

Peristiwa
Sultan Abdullah membenarkan Francis
Light menduduki Pulau Pinang

Mengapakah Sultan Abdullah bertindak demikian ?


A
B
C
D

Mengatasi masalah kewangan


Menghapuskan ancaman lanun
Memajukan bidang perdagangan
Mendapatkan bantuan ketenteraan

26 Mengapakah Pulau Pinang, Singapura dan Melaka disatukan di bawah satu


pentadbiran pada tahun 1826 ?
I
II
III
IV

Mengukuhkan pertahanan
Menjimatkan perbelanjaan
Menyeragamkan pentradbiran
Mengamalkan perkongsian pakar

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

27 Perjanjian berikut ditandatangani pada tahun 1795 antara Raja Belanda dengan
kerajaan British
Surat surat Kew
Apakah kesan daripada perjanjian tersebut ?
A
B
C
D

Perang Napoleon berakhir


Perancis menguasai Belanda
British menduduki jajahan Belanda di Timur
British memonopoli perdagangan Kepulauan Melayu

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 1

2011 nag2oO9

28 Peta berikut menunjukkan kawasan Seberang Prai pada tahun1800.

Mengapakah Syarikat Hindia Timur Inggeris ingin menguasainya ?


I
II
III
IV

Tanah subur untuk pertanian


Sebagai benteng pertahanan
Sesuai dijadikan pangkalan tentera
Menampung penduduk yang bertambah

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

29 Pernyataan berikut berkaitan dengan Perjanjian Persahabatan dan Perikatan tahun


1800
Perjanjian ditandatangani antara George Leith
dengan Sultan Dziauddin
Apakah kesan daripada perjanjian tersebut ?
A
B
C
D

British menguasai Seberang Prai


Seberang Prai diserahkan kepada Siam
British memduduki Pulau Pinang secara rasmi
Sultan Kedah mendapat semula Pulau Pinang

10

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 1

2011 nag2oO9

30 Maklumat berikut merupakan petikan surat Stamford Raffles kepada Gabenor SHTI
Percayalah kepada saya, ini merupakan sebuah
stesen di timur yang terpenting dari segi
keunggulan laut dan kepentingan perdagangan
Apakah pendapat Raffles tentang keupayaan Singapura ?
A
B
C
D

Menarik pedagang Jepun


Mengeluarkan bahan mentah
Menjadi pangkalan tentera yang terkenal
Mampu menyekat kuasa monopoli Belanda

11

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 1

2011 nag2oO9

JAWAPAN BAB 1
TINGKATAN 2
BIL

JAWAPAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
C
C
B
C
D
C
A
B
C

MUKA BIL JAWAPAN MUKA


SURAT
SURAT
4
11
A
5
13
12
A
21
6
13
B
5
8
14
A
4
10
15
B
20
13
16
D
13
16
17
B
14
21
18
D
20
21
19
D
20
20
20
B
13

12

BIL

JAWAPAN

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C
A
C
C
D
C
C
A
A
D

MUKA
SURAT
6
12
17
16
7
21
13
10
10
14