Anda di halaman 1dari 2
Baca pantun dibawah ni dengon tet, kemudianjawabsoalarsoalany ang beritutnya PANTUN ENPAT KERAT (BERJIMAT CERMAI Prgi ke belukar memasang pkay, Singgan berenat oi Kota Lama, Puangrys lewat 4inuung petang; Kuth dianah aie dinieup caiau seniiasa berjmat cemnat, Bema cermat suruhan agama, Rezoli secupak terasa sogantang ‘Jka diamal bahagialsh hidup Indah olan penandangan dunia, Inderag pasienya lumat, Dari timur hingga setatan; ‘Temoat berkeah putera raja ‘Skap deyimat amalan muta, Bak secikt tetp! Derymt, ‘Orang bores sahabat syattan Daripada banyak mambazir hala Masak meranum buah ara Turun ke ladang memetik kacang, Jatuh eebji i atas papan; Hondat cibuat masak lemak Jka berjmat setiap porkaca, ‘Segala urusan jka terancarg, Pasi tegjamin masa hadapan. ‘Skap membazir past erelak Sungguh paht bush pera Dimakan juga buat sayuran; 2a Task Membesar bearja skap sesia, (Oyo cargacaantiog Kasst Keopak Hanya menambah baban kewangan. “artung Downs Baa San Pusat) 7. Apakah maksod rangkap keempat pantun ini? 2. Mengapakah kta harusmengamalkan sikap beriimat cermat datam kehidupan ? 3. Apakeh nila yang tersirat dalam rangkap ketujuh pantun ini? Soalan Pemanaman SOMSAS (Pantun Tingkatan 3) Peritia Bahase Malaysia SMK Agama Sibu 4, Ibu bapa harus memupuk sikap bejimat cermat delam di anak sejek kes lag. Adekeh anda menyokong pemyataan tersebut dan beikan alasannya. Cras \Maksud rangkap keempat pantun ini ialah berbelanja secara berlebihan akan menimbulkan masalah kewangan, Ktaharus mengamakan sikap berjmat cermet datam kehidupan adalah untuk menjamin masa depan. Selain itu, kehidupan akan menjad lebih baik dan idak aken berteku pemtaziran dalam urusan petbelanjaan harian Nila yang tersiat dalam rangkap ketujuh pantun in jalah bijak dalam merancang perbelanjaan. Ibu bapa harus memupuk sikap begimat cermat dalam diri anak sejak kei lagi ‘Saya bersetuju bahawa bu bapa harus memupuk amaian berimat carmat dalam di anek ‘sejak kecl lagi kerane anek-arak dapat diajar tentang perancangan masa depan dan rill bercikari dapat disemai dalam diri mereka