Anda di halaman 1dari 3

GAYA PENEMUAN

TERCAPAH
Kaedah ini sesuai bagi aktiviti yang
berbentuk kumpulan

Guru menetapkan satu tugasan yang mempunyai pelbagai pilihan jawapan.


Guru mendorong dan menggalakkan murid untuk menilai setiap jalan penyelesaian tersebut.
Murid akan membuat perbandingan antara jawapan dan dapat menilai keberkesanan
jawapan yang diberikan.
KEBAIKAN

Menggalakkan murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif dan bebas melontarkan idea mereka.
Dapat memupuk sikap kerjasama antara murid.
Mewujudkan susana p&p yang menarik dan mencabar.
KEBURUKAN

Kawalan kelas yang kurang memuaskan.


Sesuai untuk sesi p&p dalam kumpulan yang kecil.
Kumpulan yang besar boleh membosankan kerana mungkin jawapan yang sama diulang.

CONTOH

Guru memberikan tugasan kepada murid untuk mencari teknik yang


sesuai bagi kemahiran acara padang iaitu lompat jauh.

Terdapat pelbagai pilihan jawapan seperti teknik kayuh, layar dan


melayang.

Murid akan mencari dan menilai keberkesanannya dari jarak


lompatan.