Anda di halaman 1dari 39

Penggubal Modul :

Dr. Fatimah binti Mohd. Dahalan


(IPGKT)
Dr. Ramli bin Saadon (IPGKBM)
Dr. Chiang Ee Fong (IPGKIK)
Dr. Ismail bin Said (IPGKP)
Pn. Norhani Bebe binti Alta Miah
(IPGKI)
Pn. Masriyah binti Misni (IPGKT)

Guru berperanan dalam pengajaran dan


pembelajaran hendaklah memastikan
pengetahuan dan kefahaman terhadap
sesuatu peristiwa atau kejadian telah dapat
dikuasai oleh murid menerusi aktiviti,
penyoalan dan latihan. Tanpa penguasaan
pengetahuan dan kefahaman tidak mungkin
berlaku keupayaan murid mencipta sesuatu
hasil daripada pemikiran sejarah.

HASIL
Dalam sesi ini,
kita akan meneroka ...

Kemahiran
Berfikir
Aras Tinggi
(KBAT)

Konsep
Mencipta
Aplikasi Konsep
Mencipta
Blooms
taxonomy
and higher
Konsep
Mencipta
order thinking

dalam
konteks Sejarah
Aplikasi konsep
Mencipta dalam
konteks Sejarah

Berdasarkan pengetahuan/kemahiran
sedia ada (mengingat, memahami).

Menggunakan kemahiran berfikir kritis dan


kreatif (mengaplikasi, menganalisis,
menilai).

Membuat sintesis/keputusan.

Mengembang dan mengaplikasi dalam


situasi baru (mencipta).

Ada unsur/situasi baru yang belum


berlaku, ada unsur risiko.

Kesan mencipta menghasilkan sesuatu


yang lebih baik/bermutu/inovatif.

TAFSIRKAN

Mereka

Menjana

Mencipta

Membina

formula
Mengarang
Meramal
Merancang
Membina

Mereka

bentuk
Mengembangka
n
Mengimaginasi
Mengusul

Cerita pokok kelapa


(-aplikasi Bloom peringkat 3-6)

Cerita pokok
kelapa

diceritakan semula oleh Nurhayani Abu

Pada masa dahulu, terdapat seorang lelaki tua.


Bakar Beliau adalah sangat tua. Sesetengah orang
mengatakan bahawa umurnya adalah seribu
tahun. Beliau juga sangat bijak dan tahu banyak
perkara. Ramai orang datang untuk melawat
beliau di dalam gua berhampiran laut. Mereka
sentiasa meminta bantuan daripadanya.
Pada suatu hari, seorang pemuda datang
berjumpa dengan orang tua yang bijaksana ini.
"Wahai ayah yang bijaksana," kata lelaki muda
itu, "Saya mahu menjadi seorang yang berguna
kepada
manusia. Saya mahu berkhidmat
kepada
mereka
sepanjang
hidup
saya.
Bagaimana saya boleh melakukan ini?

Cerita pokok kelapa

"Itu sangat baik," kata lelaki tua itu. Ini


adalah sebuah kotak ajaib. Jangan buka kotak
ini sehingga anda sampai ke rumah. Jika anda
membukanya sekarang, sesuatu yang buruk
akan berlaku kepada anda.
"Terima kasih, wahai ayah yang bijaksana,
kata lelaki muda itu. Kemudiannya, pemuda
tersebut mengambil kotak dan pulang. Apabila
beliau keluar dari gua, dia berhenti. "Saya
tertanya-tanya apa yang ada dalam kotak ini?"
katanya kepada dirinya sendiri. "Saya akan
melihatnya."
Dia membuka kotak dan sekali gus dia
bertukar menjadi pokok kelapa yang tinggi. Itu
adalah
hukuman
kepadanya
kerana
mengingkari orang tua itu, tetapi dia masih
mencapai hasratnya kerana pokok kelapa
adalah sangat berguna kepada manusia

Aktiviti mengaplikasikan
konsep mencipta
Gunakan cerita Pokok Kelapa tadi,
Memodifikasi jalan cerita Pokok Kelapa
Mereka kesan cerita baru

BENGKEL
MENGAPLIKASIKAN
KONSEP MENCIPTA dalam
KONTEKS SEJARAH T5

KANDUNGAN SEJARAH T5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di


Asia Tenggara
Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia
Kedua
Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa
Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia
Pembinaan Negara dan Bangsa yang merdeka
Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia
Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara
Malaysia
Pembangunan dan Perpadua untuk Kesejahteraan
Malaysia dalam Kerjasama Antarabangsa

CONTOH DARI
KANDUNGAN
Tajuk 2: Nasionalisme di
Tanah Melayu Sehingga
Perang Dunia Kedua.

Nasionalisme di Tanah
Melayu Sehingga Perang
Dunia Kedua.

Anda akan belajar:


1)Faktor-faktor penentangan
terhadap British
2)Menerangkan bentuk perjuangan
pemimpin tempatan dalam
menentang British
3)Menjelaskan kepentingan
permuafakatan untuk mencapai
matlamat perjuangan

Nasionalisme di Tanah Melayu


Sehingga Perang Dunia Kedua
(samb.)
Anda akan belajar:
4)Menghuraikan faktor pemangkin
gerakan nasionalisme
5)Mengenal pasti isu dari akhbar,
majalah, dan novel dalam
meningkatkan kesedaran
6)Menjelaskan peranan persatuanpersatuan Melayu dalam
mencetuskan kesedaran.

Kata Kunci Tajuk 2


Pentadbiran

Barat
Eksploitasi ekonomi
Imigran
Vernakular Melayu
Pan Islamisme
Kaum Muda Kesatuan Melayu
Muda (KMM)
Kongres Melayu
MPAJA Malayan People Anti
Japanese Army.

FAKOR NASIONALISME

Siapa penjajah?
Mengapa menentang?
Kesan?

CONTOH SOALAN
MENCIPTA
1.

Pentadbiran Barat yang


diperkenalkan oleh kolonial
British telah menimbulkan
kemarahan penduduk
setempat kepada British.
Bagaimana anda boleh
mencipta gaya pentadbiran
Barat yang baru?

CONTOH SOALAN
MENCIPTA
Pada tahun 1895, Mat Salleh
telah pergi ke Sandakan untuk
berbincang dengan SBUB tetapi
gagal.
Jika anda adalah Mat Salleh,
bagaimanakah anda akan
berbincang dengan SBUB dan
menghasilkan bentuk
perbincangan baru?
2.

CONTOH AKTIVITI
MENCIPTA
1.Akhirnya Syarif Masahor
melarikan diri ke Brunei
sementara Datu Patinggi
Abdul Gapur ke Betawi.
Reka bentuk aktiviti yang
boleh menunjukkan
penyelesaian lain yang
lebih menarik (cadangan:
dalam aktiviti simulasi)

CONTOH AKTIVITI
MENCIPTA
2. Exploitasi ekonomi ke atas
tanah jajahan merupakan
matlamat utama dasar
penjajahan.
Cipta satu aktiviti untuk
menunjukkan perasaan tidak
puas hati terhadap matlamat
negatif penjajah (cadangan:
dalam bentuk dramamenunjukkan rasa tidak puas
hati terhadap dasar penjajah.).

Contoh Jawapan

Teori bagi menghalang penjajahan daripada


berlaku lagi di Malaysia ialah dengan cara
memperkenalkan Teori Perpaduan Sosial. Kejatuhan
negara kita di tangan penjajah disebabkan
tiadanya perpaduan dalam kalangan masyarakat.
Oleh itu, sistem pendidikan mesti berupaya
membina masyarakat berpadu. Segala luahan
generasi muda terhadap masa depan negara perlu
diberi perhatian. Ini disebabkan generasi muda
bakal mengambilalih kepimpinan akan datang.
Justeru itu, generasi muda mesti sedar
mempertahan teori sosial adalah penting bagi
menghalang apa sahaja bentuk penjajahan sama
ada ekonomi, politik mahupun sosial.

Perbengkelan

Pilih satu tajuk daripada tema Sukatan Pelajaran


Sejarah Tingkatan 5.
Sediakan RPH ringkas
Sediakan aktiviti yang dapat menjelmakan KBAT.
Peta konsep bagi menghasilkan sesuatu ciptaan
hasil daripada fakta sejarah yang telah dikuasai.
Hubungkaitkan segala fakta bagi melihat
persamaan dan perbezaan antara dahulu dan
kini.
Buat rumusan dengan memastikan pengunaan
fakta-fakta yang ada masakini.

AKTIVITI-Bina 2 soalan pada


aras mencipta
Kumpulan 1
Tajuk: Kemunculan dan Perkembangan
Nasionalisme di Asia Tenggara

Kumpulan 2
Tajuk: Nasionalisme di Malaysia Sehingga
Perang Dunia Kedua

Kumpulan 3
Tajuk: Kesedaran Pembinaan Negara dan
Bangsa

Kumpulan 4
Tajuk: Pembinaan Negara dan Bangsa
Malaysia

Kumpulan 5
Tajuk: Pembinaan Negara dan Bangsa
Yang Merdeka

Kumpulan 6
Tajuk: Pengukuhan Negara dan Bangsa
Malaysia

Kumpulan 7
Tajuk: Sistem Pemerintahan dan
Pentadbiran Negara Malaysia

Cuba tentukan letaknya aras


soalan dibawah

Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada


kesedaran semangat kebangsaan di Tanah Melayu
kepada generasi muda hari ini

Malayan Union yang dicadangkan oleh British telah


ditentang dengan hebat oleh orang Melayu dan
akhirnya telah digantikan dengan Persekutuan Tanah
Melayu 1948. Bincangkan kesan jika Malayan Union
tidak dibubarkan

Cuba lagi dan lagi

Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah


anda dapat mengisi kemerdekaan negara kita?

Bagaimanakah generasi muda kini dapat


mempertahankan kedaulatan Malaysia?