Anda di halaman 1dari 9

NAMA SEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN PETRA JAYA

PEJ. PEL. DAERAH PADAWAN


NAMA SU PEPERIKSAAN ASDY ROZANOOR BIN DRAHIM
SENARAI SEMAK SEKOLAH
BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8

KOD MP
011
021
014/1
014/2
015/1
015/2
018
018

NAMA MATA PELAJARAN


BAHASA MELAYU PEMAHAMAN (SK)
BAHASA MELAYU PENULISAN (SK)
BAHASA INGGERIS KERTAS 1 (SK)
BAHASA INGGERIS KERTAS 2 (SK)
MATHEMATICS KERTAS 1 (SK)
MATHEMATICS KERTAS 2 (SK)
SCIENCE PART A (SK)
SCIENCE PART B (SK)

Arahan
Peringkat sekolah:
1
2
3
4
5

1
2
3
4

Semua murid yang mendudukui ujian Pra 2 datanya mesti di masukkan dalam tapak ini.
Sila pastikan penggunaan tapak analisis yang betul untuk setiap kertas mata pelajaran
Guru mata pelajaran masing-masing akan mengisi dalam tapak analisis item mata pelajaran masing-masing.
Tapak analisis mata pelajaran yang telah lengkap diisi mesti diserahkan kepada setiausaha peperiksaan untuk
Setiausaha peperiksaan sekolah bertanggungjawab untuk menghantar data tapak analisis item sekolah yang le

Peringkat PPD:
Penyelaras Ujian Pra 2 di PPD dimohon untuk menyelaras key-in data keputusan ujian pra 2 murid ke dalam ta
Penyelaras Ujian Pra 2 di PPD mengumpul semua data keputusan dari sekolah (sekolah menengah dan sekol
Semua data keputusan ujian pra analisis item dari sekolah perlu digabungkan menjadi satu fail sahaja.
Setiap PPD akhirnya akan mempunyai 3 fail, iaitu;
a) satu fail untu tapak analisis item sekolah menengah
b) satu fail untuk tapak analisis item sekolah rendah (SJKC)
b) satu fail untuk tapak analisis item sekolah rendah (SK)

STATUS
NAMA HELAIAN TAPAK
BMF(SK)
BMT(SK)
BI-K1(SK)
BI-K2(SK)
MATE-K1(SK)
MATE-K2(SK)
SAINS-BA(SK)
SAINS-BB(SK)

( S-Sudah/
B-Belum)

mesti di masukkan dalam tapak ini.


ntuk setiap kertas mata pelajaran
am tapak analisis item mata pelajaran masing-masing.
mesti diserahkan kepada setiausaha peperiksaan untuk di gabungkan dalam satu tapak sekolah yang mengandungi semua data mata
ntuk menghantar data tapak analisis item sekolah yang lengkap ke pejabat pelajaran daerah masing-masing (u.p Unit Pengurusan Akad

aras key-in data keputusan ujian pra 2 murid ke dalam tapak


a keputusan dari sekolah (sekolah menengah dan sekolah rendah)
olah perlu digabungkan menjadi satu fail sahaja.

engandungi semua data mata pelajaran dan kertasnys.


sing (u.p Unit Pengurusan Akademik, PPD)

BAHASA INGGERIS PAPER 1(SK)


PRA UPSR 2 - TAHUN 6 ANGGERIK 2013
NO SOALAN 1 2 3 4

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CHRISTOPHER AK HARRIS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0

Taipkan "1" bagi jawapan betul atau "0" bagi jawapan salah
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1

32
36
34
37
34
32
37
38
33
33
36

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

COLIN RAYGEND RAMBAI AK TAMSUN

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0

1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0

35
36
37
36
35
35
38
34
31
32
29
33
33
26
31
37
36
36
35
38
37

33
34
35
36
37

SHAHMI ZAKIRAN BIN JAINOL ABIDIN

1
1
1
1
1

0
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
0
1
0

1
1
1
1
1

0
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
0
1
1

1
1
1
1
1

0
0
1
1
0

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0
1
0
1
1

1
0
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
0
1
1
1

0
0
0
1
0

1
1
1
1
1

0
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
0
0

1
1
1
1
0

31
36
36
39
35

37 35 35 13 34 22 36 37 37 37 34 27 37 29 36 24 36 37 33 37 25 35 36 32 32 37 37 31 36 31

35 32 33 29 34 29 36 28 29

BIL. NAMA MURID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ABU DZAR AL GHIFARI BIN HAMID


AIFA KHAIRINA BINTI KHAIRIL ABEL
AIMAN SYAZLAN BIN SUHAILI
AIN HANNA BINTI AHMAD HAZMORLLAH
AIREENIE HAZLIANIE BINTI NORULHARDI
AIZATUL SAUDAH BINTI NORAZMAN
AIZIE HARMIZIE BIN NORULHARDI
AKMAL SHADIQ BIN AFFENDI
AMIRAH HAZIMAH BINTI ABDUL RAZAK
AZREEN FARHANY BINTI AZLAN

DAYANG ZAFIRAH BINTI AWANG KUSHARD 1


EFFA ZULAIQA BINTI MOHAMMAD ZULKIPL
IRDINA MARINIE BINTI ZAMORI
JULIA AMBER
KHAIRUNNISA MY-SARA BINTI TAIB
LAVINNIA AK EDWARD JENER
MICHELLE MENI AK MERIKAN
MOHAMAD AMIRUL AIMAN BIN MOHAMAD
MOHAMAD AMRI ISKANDAR BIN ABDULLA
MOHAMAD FAREED BIN ASNI
MOHAMMAD AIZAL ALMAZAN BIN JAMIL
MOHAMMAD DANIAL QAWEIM BIN IDERIS
MUHAMMAD AIZAN BIN JEFFRI
MUHD ARISH SYAMIR
NABILA FITRI BINTI ISMAILI
NADIA BINTI RAMBLI
NUR IZZATI BINTI JOHARI
NUR SYAMIMI IZZATI BINTI MOHD HATA
PUTERA NUR HAQIEM BIN SHAMSHUL
RACHELLE AK RICKY

SHARIFAH ANIS MAISARAH


SITI NURHAFIZA BINTI SAUFI
SYED MUHAMMAD HAZIQ
ZARIEQ SYAZRIN BIN HATTONO

Bil. Menguasai

78

76

97

78

92

78

89

86

95

24

84

97

84

100

100

86

86

97

95

68

100

89

100

97

65

97

78

100

73

92

100

100

100

97

59

92

35

95

95

100

% menguasai

PRA UPSR 1 2013


TAHUN 6 ANGGERIK
NO. SOALAN
MARKAH PENUH SOALAN
BIL. NAMA MURID
1 ABU DZAR AL GHIFARI BIN HAMID
2 AIFA KHAIRINA BINTI KHAIRIL ABEL
3 AIMAN SYAZLAN BIN SUHAILI
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

AIN HANNA BINTI AHMAD HAZMORLLAH


AIREENIE HAZLIANIE BINTI NORULHARDI
AIZATUL SAUDAH BINTI NORAZMAN
AIZIE HARMIZIE BIN NORULHARDI
AKMAL SHADIQ BIN AFFENDI
AMIRAH HAZIMAH BINTI ABDUL RAZAK
AZREEN FARHANY BINTI AZLAN
CHRISTOPHER AK HARRIS
COLIN RAYGEND RAMBAI AK TAMSUN
DAYANG ZAFIRAH BINTI AWANG KUSHARDI
EFFA ZULAIQA BINTI MOHAMMAD ZULKIPLI
IRDINA MARINIE BINTI ZAMORI
JULIA AMBER
KHAIRUNNISA MY-SARA BINTI TAIB
LAVINNIA AK EDWARD JENER
MICHELLE MENI AK MERIKAN
MOHAMAD AMIRUL AIMAN BIN MOHAMAD BA
MOHAMAD AMRI ISKANDAR BIN ABDULLAH
MOHAMAD FAREED BIN ASNI
MOHAMMAD AIZAL ALMAZAN BIN JAMIL
MOHAMMAD DANIAL QAWEIM BIN IDERIS
MUHAMMAD AIZAN BIN JEFFRI
MUHD ARISH SYAMIR
NABILA FITRI BINTI ISMAILI
NADIA BINTI RAMBLI
NUR IZZATI BINTI JOHARI
NUR SYAMIMI IZZATI BINTI MOHD HATA
PUTERA NUR HAQIEM BIN SHAMSHUL
RACHELLE AK RICKY
SHAHMI ZAKIRAN BIN JAINOL ABIDIN
SHARIFAH ANIS MAISARAH
SITI NURHAFIZA BINTI SAUFI
SYED MUHAMMAD HAZIQ
ZARIEQ SYAZRIN BIN HATTONO

BAHASA INGGERIS PAPER 2 (SK)


A
10

B1
10

5
6
4

8
8
9

5
6
5
8
5
6
5
8
6
6
9
9
7
6
7
6
6
4
6
7
6
6
7
8
5
7
7
8
8
5
6
8
6
8

10
10
10
10
10
10
9
8
10
10
8
10
9
8
10
10
10
7
7
10
10
9
8
10
9
10
10
9
10
9
8
10
8
9

B2
C
5
15
JUMLAH
Taipkan markah yang calon perolehi
2
6
21
2
5
21
2
5
20
4
3
2
4
2
3
3
4
3
3
4
3
3
3
4
2
2
2
2
4
4
1
3
4
3
4
4
4
3
2
3
4
3
3

6
12
4
11
5
4
8
13
7
4
9
12
9
5
13
4
6
5
5
8
9
3
7
11
5
4
13
12
7
3
9
9
8
8

25
31
21
33
22
23
25
33
26
23
30
34
28
22
34
22
24
18
20
29
29
19
25
33
22
25
34
33
28
19
26
31
25
28
0

PAPER 1
calon perolehi

TOTAL

MARKS