Anda di halaman 1dari 11

BMM 3104 :Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

LANGKAH 1

Guru menunjukkan teknik menulis huruf b dan p dengan teknik yang betul.
Guru meminta murid menulis di dalam buku garis dua mengikut ruang yang
disediakan.
Murid menulis huruf b dan p dengan bimbingan guru

Guru menunjukkan teknik

Guru membimbing murid

Menulis huruf b dan p

Murid menulis huruf menggunakan buku garis dua

BMM 3104 :Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah


LANGKAH 2

Guru menggunakan teknik MDK majalah dalam kelas bagi memantapkan lagi
kefahaman murid tentang penggunaan huruf b dan p

Murid diminta membaca petikan

Murid diminta menggariskan perkataan yang mengandungi huruf b dan p


pada akhir ejaan.

Murid membuat aktiviti menggunakan majalah KUNTUM

BMM 3104 :Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

LANGKAH 3

Murid dminta melengkapkan perkataan pada ruangan yang disediakan

Guru menyemak jawapan murid

Murid diminta menjawab latihan yang sama.

Murid membuat latihan mengisi tempat kosong


dengan huruf yang sesuai

BMM 3104 :Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah


LANGKAH 4

Guru membimbing murid membina ayat berdasarkan perkataan yang diberi.

Murid membina ayat

Guru membimbing

Murid membina ayat

murid membina ayat

tunggal dan ayat majmuk

BMM 3104 :Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

BMM 3104 :Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

BMM 3104 :Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah


Penulisan sebelum bimbingan

BMM 3104 :Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

LANGKAH 5

BMM 3104 :Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Guru meminta murid menulis semula karangan dengan tajuk yang sama
Murid menulis karangan dengan merujuk karangan asal yang telah diperiksa
oleh guru

Penulisan selepas bimbingan

BMM 3104 :Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

BMM 3104 :Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah


Murid menulis huruf b dan p dengan menggunakan kaedah atas dan bawah
menggunakan buku baris tiga