Anda di halaman 1dari 28

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh

18 Febuari 2015

Kelas

2 Zamrud

Tempoh

60 minit

Masa

8.10 9.10 pagi

Bilangan Pelajar

30 orang

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Tema

Sihat dan Cergas

Tajuk

Makanan Bersih dan Berkhasiat


( Didik Hibur )

Standard Kandungan

Pengetahuan sedia ada pelajar :

- Pelajar-pelajar telah mengetahui


pelbagai jenis makanan.

Objektif pengajaran

Pada akhir pelajaran, pelajar-pelajar dapat:


-

Menyanyikan lagu dengan baik dan berbual tentang makanan seimbang

dengan menggunakan ayat yang betul


Mengkelaskan makanan dan dan menulis 6 contoh makanan dengan

betul mengikut kumpulan makanan dengan menggunakan peta minda


Menggunting dan menampal gambar-gambar makanan dengan baik

untuk dijadikan buku skrap.


Membina ayat tunggal sekurang-kurangnya 6 bagi setiap pengkelasan
makanan dengan betul.

Menjelaskan 1 kepentigan makanan seimbang kepada manusia dengan


betul berdasarkan penerangan dan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan.

Isi Pelajaran
Fokus utama
2.1

Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan

intonasi
yang baik dan jelas.
Aras 1
i.

Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat


yang betul.

Fokus sampingan
8.1

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan majmuk.


Aras 1
i.

Menulis dan membina perkataan dan ayat tunggal dengan cara


yang betul dan tulisan cantik.

Nilai-nilai murni

Bekerjasama , menjaga kebersihan dan


bertanggungjawab

Alat bantu mengajar

Lembaran kerja, slaid power point, CD


ROM, bahan-bahan maujud, seni kata lagu

Bahan rujukan

Buku teks Bahasa Melayu Tahun 2,


Buku aktiviti Bahasa Melayu Tahun 2,
Buku kerja Bahasa Melayu Tahun 2.

Langkah keselamatan

Berhati-hati ketika menggunakan gunting.

Induksi Set

Guru memainkan lagu Makan yang


dipopularkan oleh Jalil Hamid. Guru bersoal
jawab dengan murid bagi mendekatkan
pemahaman murid dengan tajuk

pembelajaran
yang diajar.

Langkah Penyampaian:
Langkah

Isi pelajaran

Kaedah penyampaian

Catatan

Set
Induksi
7

1.Nyanyian lagu
Makan

Senikata lagu

Makan
CD ROM lagu

minit

1.Guru memperdengarkan lagu dan

Strategi P

memperlihatkan senikata
bertajuk

&P
Kaedah:

Makan dipopularkan oleh Jalil

Perbincanga

Hamid melalui CD.

Makan
2.Soal jawab antara

2. Pelajar mendengar lagu sambil

guru dan pelajar.

menyanyi bersama-sama guru

Teknik :
Soal jawab

serta memegang senikata yang


diberi.

Kecerdasan
pelbagai

3.Guru dan murid bersoal jawab

Muzik

tentang makanan yang terdapat


di dalam lagu yang telah

Penggunaan

diperdengarkan .

media:
-CD ROM

Contoh soalan:

-Seni kata

A.Apakah cerita yang disampaikan

lagu

dalam lagu ini?


B.Sebutkan contoh-contoh
makanan
yang dipaparkan melalui
tayangan
CD.
C.Apakah gambaran yang
ditunjukkan melalui tayangan
tersebut sekiranya kita tidak
cukup
makan?

Nilai:
Keyakinan

Langkah
1
10 minit

1.Penerangan

1.Pelajar-pelajar diperkenalkan

Strategi P

tentang

dengan

&P

makanan dari segi

tajuk yang akan diajar iatu

khasiat dan

Makanan Seimbang sambil

Kaedah:

kepentingan.

mempamerkan contoh-contoh

Demontrasi

2.Penggunaan
bahan
maujud.
3.Menyentuh dan
Menyebut bahan-

bahan
maujud (makanan sebenar) serta

Teknik:

menyebutkan khasiat dan

Soal jawab

kepentingan makanan tersebut


kepada kesihatan manusia.

bahan maujud.

Bahan:
Bahan-

2.Guru juga bersoal jawab tentang


kepentingan pengambilan
makanan

bahan
maujud:
ikan, sotong,

seimbang dalam menu seharian.

telur, bayam,

Contoh soalan:

epal, roti,

Mengapakah kita perlu mengambil

majerin,

makanan seimbang setiap hari?

kelapa,
betik,

3. Pelajar-pelajar melihat dan

daging

menyentuh makanan yang


dipemerkan sambil menyebutkan

Nilai:

nama makanan tersebut secara

Bersyukur

bergilir-gilir dengan kuat.

Langkah

1.Pelajar menonton

slaid powerpoint.

15

2.Pelajar mencatat

minit

contoh makanan

1.Pelajar-pelajar menonton slaid


powerpoint tentang makanan
yang
mengandungi khasiat tertentu.

yang dilihat
melalui
slaid.

2.Guru meminta pelajar mencatat


jenis
makanan yang ditayangkan untuk
tujuan perbincangan.
Strategi P &
P
Contoh :
Catatkan jenis-jenis makanan yang

Kaedah:

terdapat dalam slaid powerpoint

Bercerita

yang
ditayangkan dalam lembaran kerja

Teknik:

yang disediakan.

Soal jawab

Kumpulan gambar pertama:


Telur, ayam, susu, ikan

Kumpulan gambar kedua:


Mee hoon, kentang, nasi, roti
Kumpulan gambar ketiga:
Kerang, sotong, ketam, kepah
Kumpulan gambar keempat:
Sayur-sayuran, buah-buahan,
majerin, minyak masak.

3.Guru mengimbas kembali ingatan


murid tentang penerangan secara
lisan oleh guru di langkah 1.
- Pelajar memperihalkan
tentang makanan seimbang
berdasarkan gambar yang telah
ditayangkan.
Contoh :
Murid menceritakan dengan
permulaaan ayat seperti berikut:

Makanan seimbang mestilah

Pengulanga
n
maklumat
Penggunaa
media:
-Slaid
powerpoint
-Komputer
-Lembaran
Kerja
Nilai:
usaha

mengandungi karbohidrat
seperti
nasi, roti, mee hoon, kentang.

Langkah
3
15
minit

1.Penerangan guru
kepentingan
khasiat
makanan kepada

Makanan seimbang mestilah


mengandungi protin seperti
telur, susu, ayam, ikan.

1.Pelajar-pelajar diberi bimbingan


tentang jenis-jenis makanan dan
kepentingan khasiatnya kepada

Kaedah:

kesihatan manusia.

Demonstrasi

kesihatan
manusia.

Strategi P&P

Perbincanga
Contoh:

a. Nasi, roti, mee hoon yang


2.Menulis maklumat
dalam bentuk peta
minda.

hasil

Teknik :

memberikan tenaga kepada

Soal jawab

tubuh badan manusia.


b. Telur, susu, ayam dan ikan
yang mengandungi protein

3.Murid
menerangkan

mengandungi karbohidrat

menggalakkan pertumbuhan
manusia.
c. Sayur-sayuran dan buah-

perbincangan

buahan

Penggunaan
Media :
Slaid power
point
Peta minda

yang mengandungi vitamin


dapat melindungi badan
manusia

Nilai:
Bekerjasama

dari serangan penyakit.


d. Makanan laut seperti sotong
dan
ketam yang mengandungi
garam

Kemahiran
berfikir:
Kritis dan
kreatif

mineral membantu
pertumbuhan
tulang.
e. Marjerin dan minyak masak
memberikan lemak kepada
badan manusia.

2.Pelajar dibahagikan kepada 5


kumpulan dan setiap kumpulan
dikehendaki melantik seorang
ketua.
3.Guru menerangkan dan
membimbing
murid membuat peta minda sambil
mengedarkan kertas dan pen
marker.
4.Guru melukis contoh peta minda
di
papan putih serta memberikan
pengkelasan makanan kepada
setiap
kumpulan.
5.Murid menyiapkan peta minda
iaitu
contoh-contoh makanan mengikut
khasiatnya dalam bentuk peta
minda.

Kumpulan 1

Makanan yang
mengadungi
karbohidrat

Kumpulan 2

Makanan yang
mmengandungi
protin

Kumpulan 3

Makanan yang
mengandungi
vitamin

Kumpulan 4

Makanan yang
mengandungi
lemak

Kumpulan 5

Makanan yang
mengandungi
garam mineral

Langkah
4

Strategi P &

25 minit

P
1.Murid dibimbing

6. Setiap ketua kumpulan

Kaedah:

membuat buku

mempamerkan dan menerangkan

skrap.

hasil perbincangan.

Demonstrasi
Perbincanga

2.Murid membina

ayat
tunggal
berdasarkan
gambar
dalam buku skrap.

Teknik :
1.Guru membimbing murid caracara
untuk membuat buku skrap

Penggunaan

berpandukan peta minda.

Media:

3.Murid membaca
ayat yang ditulis
dalam buku skrap.

Bimbingan

Majalah,
2. Guru mengedarkan kertas

Gambar-

warna , gam dan gambar- gambar

gambar dari

pelbagai jenis makanan kepada

internet.

setiap kumpulan.
Bahan:
3.Murid menggunting dan

Gam,

mengkelas gambar mengikut

gunting,

khasiatnya sambil dibimbing

kertas putih

oleh guru.

A4

4.Murid menampal gambar untuk

Nilai:

dijadikan buku skrap.

Berhati-hati
(Keselamata

5.Murid menamakan dan membina


Langkah
5

ayat tunggal untuk setiap

ketika

gambar yang ditampal di dalam

menggunaka

buku skrap.

n gunting)

10 minit

Bekerjasama
6. Murid membaca perkataan dan
ayat yang telah ditulis secara
bergilir-gilir dalam kumpulan
1.Menyatakan satu

masing-masing.

Strategi P&P

kepentingan
makanan seimbang.

Kaedah:
Perbincanga

2..Murid menjawab

menjawab soalan
dengan cepat dan
_______

tepat.

Langkah

1.Murid menjelaskan 1 kepentingan

Teknik:

makanan seimbang secara lisan

Menjawab

sebelum menjawab latihan yang

soalan

diberi
Bahan

2.Murid diedarkan lembaran kerja.

media:
Lembaran

8 minit

_________________

3.Murid diminta melengkapkan

__

menu
makanan seimbang beserta

1.Pelajar diberi
pengukuhan.

kerja
_______

dengan
contoh-contoh dengan cepat dan

Strategi P

tepat.

&P

2.Melihat
penghasilan buku 4.Contoh lembaran kerja seperti

Kaedah:
Membuat

skrap murid.

yang

rumusan.

dilampirkan.
_______________________________

Nilai:

___

Menghargai

1.Pelajar diberi pengukuhan positif


dengan cara guru memberi pujian
kepada kumpulan yang berjaya
menghasilkan buku skrap yang
kemas
dan menarik.
2.Murid meletakkan buku skrap
yang
telah dihasilkan di sudut pameran
untuk tujuan rujukan.
Penilaian

Murid dapat menama dan mengkelaskan makanan

mengikut

mengikut kumpulan makanan

dengan betul.
Tugasan

Pelajar melengkapkan buku skrap degan baik.

1.0 Pengenalan

Model ASSURE adalah satu model pengajaran yang telah


direka

bentuk

oleh

R.Heinrich,M.Molenda,J.Russell

dan

S.Smaldino.

Perancangan pengajaran dan pembelajaran akan jadi lebih baik dan


berhasil apabila guru menjadikan model ini sebagai panduan pengajaran
mereka kerana

ianya berfokus

kepada perancangan pengajaran dalam

situasi bilik darjah dan ditujukan kepada setiap pelajar. Model rancangan
ini dibina secara sistematik bagi memastikan penggunaan alat dan bahan
bantuan mengajar memberi kesan optimum dalam proses mencapai
objektif yang ditetapkan bagi satu pengajaran dalam bilik darjah. Malah
penyerapan

pengunaan teknologi dalam kaedah pengajaran ini mampu

membantu murid di untuk lebih mengusai matapelajaran tersebut. Bagi


memahami bagaimana penggunaan teknologi tersebut digunakan dalam
kaedah pengajaran dan pembelajaran kita perlu juga mengetahui tentang
apa itu rancangan mengajar dan Model Assur.

ASSURE yang direka bentuk adalah merangkumi enam elemen


utama iaitu:

A = Analyse Learner ( Analisis Pelajar )

S = State objective ( Nyatakan Objektif )

S = Select,Modify or make media ( Pilih Kaedah, Media


Dan Bahan )

U = Utilise Media and Material ( Gunakan Media dan


Bahan )

R = Require Learner Participation ( Dorong Penglibatan


Pelajar )

E = Evaluate and Revise ( Menilai Dan Semak Semula)

Keenam-enam elemen diatas akan menjadi satu rangkaian


langkah berturutan

di dalam rancangan pengajaran yang disediakan.

Hubungan yang berkait antara satu sama lain menjadikan model ASSURE
ini satu rancangan yang mantap bagi satu sesi pengajaran.

2.0

MODEL REKA BENTUK ASSURE


Berikut adalah huraian rancangan pengajaran yang

berpandukan setiap langkah yang dinyatakan dalam model ASSURE yang


menyerapkan penggunaan teknologi

dalam kaedah pengajaran dan

pembelajaran bagi matapelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Rancangan


pengajaran ini adalah untuk rancangan pengajaran harian selama 90 minit
untuk kelas 2 Arif yang memiliki seramai 30 orang pelajar.

2.1

Analisis Pelajar (Analyze Learners)


Analisis pelajar adalah penting sebelum sesuatu pengajaran

berlaku. Perhatian dan perancangan teliti adalah perlu supaya pengajaran


dapat dilaksanakan dengan jayanya. Kita mesti membuat analisis para
pelajar kita dengan mengambil kira dari pelbagai aspek, antaranya ialah :-

2.1.1 Ciri-ciri umum pelajar


Tajuk pembelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Arif adalah Makanan
Seimbang yang diambil dari

sukatan pelajaran Bahasa

tahun 2. Pelajar berumur 8 tahun.

Pelajar-pelajar ini mempunyai

tahap kecerdasan yang sederhana. Mereka


kemahiran

membaca,

menulis

Melayu

dan

sudah menguasai

mengira

dengan

baik.

Kebanyakan mereka adalah anak kepada penduduk kampung yang


rata-rata menjalankan kerja di kebun dan menjadi penoreh getah dan
bekerja sendiri. Mereka ini sudah terdedah kepada penggunaan ICT
dalam bilik darjah. Walaupun begitu mereka memerlukan perhatian
dan aktiviti yang menarik dan mencabar dalam proses pengajaran
dan pembelajaran.

2.1.2 Kompetensi khusus peringkat masuk


Guru juga perlu melihat pengetahuan dan kemahiran sedia ada
pelajar, selain daripada melihat ciri-ciri umum pelajar. Pengetahuan
lepas ataupun pengetahuan sedia ada yang terdapat pada pelajar
merujuk kepada aras kebolehan pelajar sebelum bermulanya
pengajaran. Kebolehan intelek pelajar, apa yang pernah dipelajari
oleh pelajar, aras motivasi dan penentu-penentu budaya serta
kebolehan pembelajarannya perlu ada supaya pengajaran guru cepat
ditangkapi dan difahami oleh pelajar.
Di sini murid-murid sememangnya telah sinonim dengan makanan,
tetapi mereka tidak tahu tentang makanan yang mengandungi
kebaikan-kebaikan tertentu. Mereka boleh menyebut pelbagai jenis
makanan tetapi tidak tahu tentang kumpulan makanan yang mereka
makan setiap hari.

2.1.3 Stail / Gaya Pembelajaran


Elemen terakhir yang terdapat dalam analisis pelajar ialah gaya
pembelajaran. Setiap murid mempunyai gaya pembelajaran yang
berbeza. Kecenderungan murid ini berbeza kerana terdapat murid
yang cenderung kepada penggunaan visual, radio dan kaset,
sentuhan dan kinestetik ataupun pergerakan murid inilah maka guru
akan menentukan kaedah pengajaran, media pengajaran dan bahan
yang diperlukan untuk menarik

minat murid supaya pengajaran

berjalan dengan lancar dan berkesan. Kami mendapati murid-murid


kami lebih cenderung kepada penggunaan ICT, benda-benda maujud,
aktiviti berkumpulan dan aktiviti pengayaan.

2.2 Nyatakan Objektif Pembelajaran


Objektif pengajaran yang disediakan dengan baik akan memandu guru
kearah pencapaian yang dikehendaki.

Objektif yang disediakan

itu

seharusnya realistik dan sejajar dengan dan aras kebolehan serta minat
murid. Malah ianya perlu dirangka secara teratur daripada mudah kepada
yang susah mengikut sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.
Malah

panduan

objektif

yang

diambil

kira

pengukurannya

perlu

dilaksanakan seperti penglibatan pelajar (Audience) , peringkat boleh


diukur (Behavior), keadaan / kategori (Conditions) dan tingkat prestasi
pelajar (Degree) akan memudahkan pencapaian objektif tercapai. Perkara
penting ialah guru tahu bagaimana hendak mempraktikkannya dan
bagaimana objektif pengajaran boleh membantu guru untuk melaksanakan
pengajaran yang berkesan sebagai contoh :Pada akhir pelajaran, pelajar-pelajar dapat :
1. Menyanyi mengikut lagu dengan baik

dan berbual tentang

makanan seimbang dengan menggunakan ayat yang betul.


Peringkat ini jelas dilihat pada Langkah Pertama Pengajaran di mana
penglibatan semua pelajar dapat menyanyi dengan gembira dengan
seni kata yang dibekalkan oleh guru. Malah aktiviti soal jawab juga
dapat dilaksanakan apabila murid bertanya tentang perkara yang
terdapat dalam CD yang ditayangkan beserta dengan soal jawab dari
guru.
2. Mengkelaskan makanan dan menulis 6 contoh makanan dengan
betul mengikut kumpulan

minda.
Peringkat

ini

dilihat

makanan dengan menggunakan peta

pada

langkah

ketiga,

pelajar

dapat

melengkapkan contoh- contoh makanan berdasarkan pengkelasan


yang diberi mengikut kumpulan.

3. Menggunting dan menampal ke semua gambar-gambar makanan


yang diberi dengan baik untuk dijadikan buku skrap.

Peringkat ini dapat dilihat pada langkah 4, murid bekerjasama


menggunting

dan

melengkapkan

pengkelasan

makanan

menggunakan gambar yang diberi dan mereka memastikan hasil


kerja dibuat

(buku skrap makanan seimbang )

dengan baik dan

kemas.
4.

Membina

ayat

tunggal

sekurang-kurangnya

mengikut

pengkelasan makanan dengan betul.


Peringkat ini juga dilihat pada langkah 4, di mana murid dalam satu
kumpulan akan membina 1 ayat tunggal berdasarkan setiap gambar
yang ditampal

mengikut pengkelasan makanan. Di peringkat ini,

pelajar cuba membina ayat tunggal dengan betul.


5. Menjelaskan 1 kepentigan makanan seimbang kepada manusia
dengan betul berdasarkan penerangan dan aktiviti-aktiviti yang telah

dijalankan.
Peringkat ini dilihat pada langkah kelima, pelajar cuba memberi 1
penjelasan tentang kepentingan makanan seimbang kepada manusia
secara lisan.

2.3 Memilih Kaedah Pengajaran (Instruction Methods)


2.3.1 Lazimnya dalam satu proses pengajaran banyak kaedah yang
digunakan.Kaedah ini digunakan di setiap peringkat pengajaran
secara berbeza-beza. Sebagai contoh,untuk memulakan pengajaran
iaitu set induksi dimulakan dengan simulasi, diikuti dengan
demontrasi,latihan dan latih tubi.
Antara kaedah pengajaran yang kerap digunakan dalam pengajaran
Bahasa Melayu Tahun 2 ini ialah demonstrasi. Guru memberikan pen
marker serta kertas kepada setiap kumplan .

Guru memberi penerangan dan tunjuk cara bagaimana membuat


peta minda untuk mengkelaskan makanan kepada kumpulannya
dengan penggunaan 2 bahan yang diberikan oleh guru. Guru juga
menunjuk cara membuat dan melengkapkan buku skrap kepada
murid supaya murid dapat mempraktikkan untuk membuat buku
skrap bagi kumpulan masing-masing.
Kaedah ini dipilih kerana pelajar-pelajar peringkat sederhana
perlukan sesuatu yang boleh membantu mencetus idea mereka
untuk melengkapkan tugasan yang diberi. Selain itu, semua pelajar
dapat terlibat sama dengan aktiviti yang dirancang ini setelah
masing-masing dapat melihat tugasan yang mereka perlu lakukan.

2.4 Pemilihan Penggunaan Media Dan Bahan (Instructional media)


2.4.1 Memilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang
dipilih. Faktor asas dalam pemilihan media ialah bergantung
kepada isi pelajaran, objektif, kaedah dan pelajar. Di dalam
pengajaran ini, guru telah memilih untuk menggunakan CDRom,gambar-gambar yang menarik dan berwarna-warni untuk
menarik minat
dapat

dan mencetuskan motivasi pelajar. Ia juga

menggalakkan

penglibatan

keseluruhan

pelajar.

Penggunaan CD-ROM dilaksanakan aktivitinya sewaktu set


induksi. Guru memasang CD yang mengandungi lagu Makan
dengan tujuan menarik minat murid terhadap penagajaran dan
pembelajaran

ketika

itu.

Malah

isi

kandungan

yang

ditayangkan itu juga membantu guru untuk mengajak murid


bertanya dan bersoal jawab bagi memudahkan pendekatan
kepada

memperkenalkan

Seimbang.
2.4.2 Selain daripada

tajuk

penggunaan

waktu

itu

CD-ROM,

iaitu
guru

Makan
juga

menggunakan slaid powerpoint bagi menarik minat pelajar

dan mereka dapat

melihat dengan sebenarnya

fizikal

makanan ini.

Melalui penggunaan ini juga murid dapat mencatat contohcontoh makanan disamping menarik minat murid dengan
variasi gambar makanan yang berwarna-warni. Pengulang
slaid boleh dilakukan sendiri oleh murid dengan bimbingan
guru sekiranya pelajar ingin melihat berulang kali contohcontoh makanan tersebut.

2.5 Pemilihan Bahan Pengajaran (Instructional materials)


2.5.1 Pemilihan media yang berasaskan teknologi pengajaran
sebagai
Media utama dalam modul Assure ini yang berteraskan
penggunaan bunyi dan gambar yang terhasil dalam slaid
powerpoint adalah bertujuan membantu pelajar memahami
dengan lebih mudah pengajaran waktu itu. Malah penggunaan
lembaran kerja juga membantu murid dengan lebih cepat dan
mudah mengingati dan memahami apa yang diajar oleh guru.
Penggunaan bahan seperti gam dan gunting dalam aktiviti
buka skrap juga dapat membantu murid menggunakan teknik
yang betul ketika menggunting dan menggunakan kreativiti
sendiri supaya lebih bahan yang digunting itu lebih menarik.
Penggunaan bahan maujud juga membantu pelajar

merasa

dan melihat sendiri fizikal bahan yang dibawa supaya


pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik.
2.6 Cadangan Penggunaan Bahan Media (Ultilize media and material)
2.6.1 Memilih, mengubahsuaikan atau mereka bentuk media
yang telah ditentukan. Seandainya seorang guru gagal untuk

menentukan media yang sesuai, adalah penting untuk kita


mengubahsuai media yang tersedia atau menyediakan sendiri.
Untuk melaksanakan tugasan ini, kaedah soal jawab, dan
perbincangan dan digunakan bagi member kefahaman kepada
pelajar.

Perbincangan

Perbincangan merupakan kaedah yang banyak digunakan di


dalam rancangan pengajaran ini. Kaedah ini
bersesuaian

dengan

tempoh

masa

dipilih kerana

pengajarannya

yang

panjang dan memerlukan pelajar mencari seberapa banyak


contoh untuk membina peta minda dan buku skrap.

Soal jawab
Soal

jawab merupakan kaedah

digunakan dalam
digunakan di

yang

paling

popular

kaedah pengajaran. Kaedah soal jawab

dalam rancangan pengajaran

ini kerana ia

berupaya mewujudkan interaksi guru dan murid secara


berkesan

dan

juga

mudah

dilaksanakan.

Guru

mengemukakan soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran


dengan tujuan :
i.Untuk mengesan pengetahuan pelajar
iiUntuk menggalakkan pelajar berfikir
iii.Untuk menggalakkan pelajar berfikir
Keadah ini digunakan di sepanjang sesi pengajaran dan
pembelajaran yang dipilih ini.

Demonstrasi
Demonstrasi adalak

kaedah

mengajar

di

mana

guru

menunjukkan sesuatu demonstrasi kepada pelajar atau


sekelompok pelajar. Kaedah ini dipilih bagi memudahkan

murid melihat kemahiran yang perlu dipraktikkan. Kaedah ini


berlaku ketika pelajar membuat peta minda dan buku skrap.

Penggunaan CD dan slaid powerpoint


Penggunaan media ini digunakan ketika set induksi dan sesi
soal jawab bagi menarik minat pelajar dan pelajar membantu
mencetus idea buat pelajar

2.7 Memerlukan penyertaan pelajar (Require learner participation)


2.7.1 Untuk memastikan bahawa proses pembelajaran itu
berlaku, pelajar perlu dilibatkan dalam aktiviti pembelajaran
seperti membuat latihan, perbincangan, latih tubi, serta projek.
Penglibatan pelajar merupakan aspek penting di dalam
pengajaran. Penglibatan yang aktif akan meningkatkan mutu
pengajaran.

Ia juga dapat memotivasikan pelajar itu untuk

belajar. Kegiatan pengukuhan (reinforcement activities) seperti


pengukuhan serta merta di beri selepas pelajar

memberi

tindak balas yang betul (Skinner,1954). Di sini guru yang


berkesan sentiasa memikirkan bagaimana hendak melibatkan
pelajarnya dalam proses pengajaran dengan menjalankan
aktiviti penyoalan dan perbincangan dalam kumpulan. Untuk
aktiviti seterusnya , murid-murid diminta menuliskan ayat
tunggal berdasarkan gambar di dalam buku skrap.

2.8 Menilai Dan Mengulangkaji (Evaluate and revise)


2.8.1 Menurut Heinich (1982) penilaian perlu dibuat secara
berterusan dan bersepadu serta menyeluruh di semua

peringkat

untuk

memberi

gambaran

sejauh

mana

keberkesanan media yang dipilih terhadap prestasi pelajar.


Jika murid-murid dapat memahaminya ini bererti objektif
pengajaran telah tercapai.

Oleh yang demikian, guru boleh menilai sejauh mana


keberkesanan rancangan pengajaran yang dibuat terhadap
pengajaran dan pembelajaran pelajar tahun 2 Arif . Antaranya
adalah seperti berikut:
2.8.2 Penilaian sebelum pembelajaran.
Penilaian dibuat dengan melihat analisis pelajar semasa sesi
pembelajaran sebelum ini berlangsung. Kemudian, analisis
baru dibuat ketika langkah 1 pengajaran dilaksanakan. Ketika
ini, pelajar dapat bersoal jawab dengan guru dan menjawab
soalan guru secara lisan serta merasai dan melihat sendiri
jenis makanan tersebut melalui bahan maujud.
2.8.3 Penilaian semasa pembelajaran
Penilaian semasa pembelajaran dilakukan bermula langkah 2
pengajaran hingga langkah ke 5 apabila pelajar perlu
melakukan

pembelajaran

aktif.

Dalam

setiap

langkah

pengajaran yang dilakukan, telah dapat dikenalpasti pelajar


yang lemah dalam matapelajaran tersebut dengan melihat
kemampuan mereka memberi respon terhadap setiap soalan
dan aktiviti yang dilakukan. Oleh itu, penerangan semasa
pengajaran

dapat

dibuat,

menjurus

kepada

memberi

pemahaman pelajar yang bermasalah.


2.8.4 Penilaian setelah pembelajaran
Penilaian setelah pembelajaran pula dapat dilaksanakan
dengan memberikan pelajar latihan melalui lembaran kerja

serta meminta pelajar menyatakan kepentingan makanan


seimbang mengikut pemahaman murid.

2.9 Menilai Dan Mengulang Kaji:Perancangan Guru (Evaluate and


teachers
plan)
2.9.1

Penilaian ialah proses membuat pertimbangan nilai

tentang
sesuatu perkara. Keputusan penilaian akan

mempengaruhi

keputusan yang diambil terhadap perkara yang dinilai. Namun


keputusan ini bukan diambil apabila semuanya telah berakhir.
Ia berlaku sepanjang proses pengajaran
semasa dan selepas pengajaran.

iaitu sebelum,

Sebelum pengajaran,

analisis pelajar dilakukan untuk disesuaikan dengan dengan


kandungan, kaedah dan media yang digunakan.

Penilaian

diumpamakan sebagai cara untuk menuju ke garis penamat.

2.9.2 Menilai media dan kaedah


Setelah selesai pengajaran, penilaian tentang kekuatan dan
keberkesanan alat/bahan media secara menyeluruh harus
dijalankan.

Dalam

penilaian

itu,

soalan

berikut

harus

difikirkan :
a)

Adakah objektif-objektif pembelajaran tercapai ?

b)

Adakah alat/bahan media yang digunakan membantu

proses
pengajaran dan pembelajaran ?

c)

Adakah semua pelajar menggunakan alat atau bahan

dengan
cara yang betul ?
d)

Adakah suasana pembelajaran selesa ?

e)

Adakah peluang-peluang pemerhatian individu diberi ?

2.9.3 Menilai pencapaian pelajar


Setelah sesi pembelajaran selesai , guru menyediakan
lembaran kerja untuk menilai keberkesanan pengajaran yang
telah disampaikan. Walaupun tugasan hanya diberi pada akhir
pengajaran, pelajar pelajar telah diuji dari awal sehingga
akhir pengajaran. Latihan yang dibekalkan bukannya bertujuan
untuk mencari kelemahan pelajar tetapi untuk merangka
langkah-langkah yang boleh membantu pelajar yang di bawah
tahap penguasaan.
Di dalam contoh pengajaran dan pembelajaran ini, latihan
diberikan bertujuan untuk menilai kembali kefahaman murid
terhadap proses pengajaran yang telah berlaku.

RUMUSAN

Model ASSURE ialah sebuah model reka bentuk


pengajaran yang paling sesuai diaplikasikan di dalam bilik darjah
yang memerlukan penggunaan media sebagai kaedah pengajaran.
Melalui model ini, guru lebih yakin untuk menyampaikan isi
pengajaran dan pembelajaran serta dapat memastikan objektif
pengajaran dapat dicapai dengan jayanya. Ini adalah kerana di dalam
model ini terkandung elemen-elemen penting seperti pernyataan
objektif, kaedah penyampaian, pemilihan dan penggunaan media,
analisis pelajar dan penilaian

diambil kira sebelum proses

pengajaran dilaksanakan. Kesannya pengajaran yang dijalankan


akan lebih efektif dan objektif pengajaran tercapai. Jika model ini
dibandingkan dengan model SIM, ternyata model ASSURE adalah
yang lebih baik . Model SIM hanya menitikberatkan interaksi guru,
murid objektif serta isi pelajaran dan persekitaran sahaja tanpa
mengambilkira kaedah dan penggunaan media. Penggunaan media

dan alat tidak dititik beratkan dalam model ini, jadi keberkesanan
proses pengajaran tidak dapat dimaksimumkan.

(3, 500 patah perkataan)

RUJUKAN / REFERENSI

1. Atan Long (1991) . Pedagogi Kaedah Am Mengajar . Selangor : Amiza


Publishing Sdn.Bhd.

2. Ee Ah Meng (1998) . Pedagogi Untuk Bakal Guru. Selangor : Sri Pendidikan


Fajar Bakti.

3. Mok Soon Sang (1997) . Pedagogi 2 , Perlaksanaan Pengajaran . Selangor :


Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

4. Musa bin Daim (1995) . Penilaian Di Bilik Darjah . Kuala Lumpur :


Dewan Bahasa Dan Pustaka , Kementerian Pendidikan Malaysia.

5. Ngui Kwan Seng (1989) . Teknologi Pendidikan Penggunaannya Dalam


Dalam Pengajaran . Selangor : Fajar Bakti . Sdn. Bhd.

6. Prof. Madya. Dr Wan Abdul Kader Wan Ahmad , Prof. Madya. Dr Ramlah
Hamzah, Dr. Rajini abu (2005). HBEF 3103 Prinsip Teknologi
Pengajaran.
Selangor : Meteor Doc. Sdn. Bhd.