Anda di halaman 1dari 3

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG

SKTPP KALI KE-11, 2013

PERATURAN
KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG
SKTPP KALI KE-11 TAHUN 2013
1.

UNDANG-UNDANG
Kejohanan ini dijalankan mengikut Undang-undang Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia 1995/1996, Peraturan-peraturan
Am Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Negeri Johor (MSSMJ) Edisi 1996 dan Peraturan-Peraturan Pertandingan
Olahraga 1997.

2.

ACARA SERTA UKURAN DAN TIMBANGAN ALAT-ALAT PERTANDINGAN


Lelaki

Bil

Acara

1
2
3
4
5
6
7

100 m
200 m
4 x 50 m
4 x 100 m
4 x 200 m
Lompat Tinggi
Lompat Jauh

Lontar Peluru

Rejam
Lembing

D
X

Pend. Khas
Guru/Kakitangan

3.

X
X
X
X
X
2.72 kg
X
0.762 m

X
X
X
X
X
2.72 kg
X
0.762 m

Perempuan
B
X
X

A
X
X

Kategori B : Tahun 5 dan 4


:
:

C
X
X

Junior (50 m)
100 m

Kategori C : Tahun 3 dan 2

Senior (100 m)

X
X
X
X

X
X
X
X
X
2.72 kg
X
0.762 m

X
X
X
X
X
2.72 kg
X
0.762 m

Kategori D: Tahun 1

Lelaki dan Perempuan


Lelaki dan Perempuan

2.2

Acara 4 x 200 m
2.2.1Pelari pertama akan menggunakan lorong sendiri dan akan bermula di garisan permulaan yang telah
ditetapkan.
2.2.2Pelari kedua akan bersedia di garisan yang telah ditetapkan di lorong sendiri dan boleh memotong masuk
(cut-in) ke lorong pertama setelah menerima baton.
2.2.3Pelari ketiga bersedia di lorong masing-masing mengikut kedudukan dan boleh memotong masuk (cut-in)
ke lorong pertama setelah menerima baton.
2.2.4Pelari terakhir akan bersedia mengikut kedudukan masing-masing dan boleh memotong masuk (cut-in) ke
lorong pertama setelah menerima baton.

ACARA SARINGAN UNTUK 100m DAN 200m


Acara saringan dibahagikan kepada 2 saringan iaitu Saringan 1 dan Saringan 2 .
Hanya 8 peserta terpilih daripada 12 peserta akan layak ke pertandingan akhir.
Pemenang tempat pertama dan kedua setiap saringan sahaja layak secara automatik , manakala 4
peserta lagi akan dipilih mengikut catatan masa yang terbaik.

HADIAH-HADIAH
Acara individu
Acara berpasukan

:
:

Pertama, Kedua dan Ketiga


Pertama, Kedua dan Ketiga (4 pingat akan diberi kepada yang berjaya)

CARA PERTANDINGAN
5.1
5.2

Setiap pasukan rumah tidak dibenarkan menghantar tidak lebih daripada 2 orang peserta bagi setiap acara
individu dan 1 pasukan bagi setiap acara lari berganti-ganti.
Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah seperti berikut :Kategori
A, B dan C

X
X
X
X

D
X

Acara 4 x 100 m
2.1.1Pelari pertama akan menggunakan lorong sendiri dan akan bermula di garisan permulaan yang telah
ditetapkan.
2.1.2Pelari kedua akan bersedia di garisan yang telah ditetapkan di lorong sendiri.
2.1.3Pelari ketiga bersedia di lorong masing-masing dan boleh memotong masuk (cut-in) ke lorong pertama
setelah menerima baton.
2.1.4Pelari terakhir akan bersedia mengikut kedudukan masing-masing dan boleh memotong masuk (cut-in) ke
lorong pertama setelah menerima baton.

4.1
4.2
5.

A
X
X

2.1

3.1
3.2
3.3
4.

B
X
X

Jumlah
Kategori A :Tahun 6

C
X
X

Individu
2

Lari Berganti-ganti
1

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG


SKTPP KALI KE-11, 2013

6.

PENDAFTARAN PESERTA-PESERTA
6.1
6.2

7.

8.

TARIK DIRI DAN PENGANTIAN


7.1

Mesyuarat Pengundian.
7.1.1Mesyuarat pengundian akan diadakan sebelum kejohanan.

7.2

Penarikan Diri Semasa Kejohanan


7.2.1Jika didapati seseorang peserta, setelah disahkan pada taklimat Pengurus Pasukan, tidak mengambil
bahagian dalam sesuatu acara kecuali dengan mengemukakan surat pengesahan Pegawai Perubatan
Kejohanan, maka peserta ini dianggap sebagai menarik diri tanpa sebab. Oleh itu, peserta tersebut
tidak dibenarkan menyertai lagi acara-acara seterusnya yang didaftar atas namanya.
7.2.2Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara selepas mengambil bahagian dalam
pusingan awal tanpa surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan Kejohanan, adalah dianggap
sebagai menarik diri daripada semua acara-acara seterusnya yang didaftar atas namanya.
7.2.3Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara atas nasihat Pegawai Perubatan
Kejohanan, hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam semua acara yang didaftarkan atas
namanya dengan syarat peserta tersebut mengemukakan surat pengesahan daripada Pegawai
Perubatan Kejohanan kepada Pengurus Kejohanan.

MELAPORKAN DIRI PESERTA


8.1
8.2
8.3
8.4

9.

Peserta-peserta hendaklah berbaris apabila masuk dan keluar dari arena pertandingan.
Bagi acara balapan, selepas sesuatu perlumbaan tamat, peserta-peserta hendaklah berada di lorong masingmasing, berpusing balik dan menghadap hakim-hakim balapan untuk menunjukkan nombor mereka. Kemudian,
berbaris balik ke tempat peserta dengan serta-merta.

CARA MENANDA DI TEMPAT PERTANDINGAN


10.1

11.

Semua peserta hendaklah melaporkan diri sekurang-kurangnya 30 minit bagi acara balapan dan 45 minit bagi
acara padang sebelum waktu yang dijadualkan. Selepas itu mereka akan diiringi ke tempat pertandingan oleh
penyelia Peserta.
Peserta-peserta tidak dibenarkan melaporkan diri terus kepada Pegawai Teknik dalam arena pertandingan.
Peserta-peserta hendaklah berpakaian lengkap, nombor-nombor mereka mesti disematkan dengan pin di setiap
sudut.
Peserta-peserta yang lewat melaporkan diri, iaitu 15 minit sebelum acara mereka dimulakan, mereka tidak
dibenarkan mengambil bahagian dan akan dianggap sebagai telah menarik diri.

PROSEDUR MASUK DAN KELUAR ARENA PERTANDINGAN


9.1
9.2

10.

Pendaftaran peserta hendaklah dibuat pada atau sebelum 20 SEPTEMBER 2013 dengan menggunakan Borang
Penyertaan Rasmi yang dihantar oleh Jawatankuasa Pengelola. Butir-butir diri peserta hendaklah dilengkapkan
dan disahkan oleh Pengurus Pasukan masing-masing.
Peserta yang mengambil bahagian dalam acara berganti-ganti dikehendaki mendaftar juga.

Peserta tidak dibenarkan menanda menggunakan bahan-bahan yang sama dengan penanda / garisan di tempat
pertandingan. Peserta hendaklah menggunakan bahan yang berlainan dari penanda / garisan di tempat
pertandingan dan tidak mendatangkan kemudaratan atau berisiko.

UKURAN TINGGI PERMULAAN


11.1

Ukuran tinggi permulaan adalah sepeti berikut :Lompat Tinggi

12.

Lelaki
0.9 m
0.8 m

Perempuan
0.8 m
0.7 m

CARA MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KEJOHANAN DAN PENENTUAN KEDUDUKAN


12.1

Cara memutuskan keputusan kejohanan dan penentuan kedudukan keseluruhan adalah berdasarkan kepada
mata kutipan keseluruhan. Pungutan mata adalah seperti yang berikut :Kedudukan
Mata

12.2

Kategori
A dan B
C

Pertama
5

Kedua
3

Ketiga
2

Jka berlaku kedudukan seri (sama), maka keputusan pemenang akan dikira seperti berikut :12.2.1
Jika pungutan mata sama maka kiraan jumlah emas akan dibuat.
12.2.2
Jika seri lagi maka kiraan pingat perak akan dibuat.
12.2.3
Jika seri lagi maka kiraan pingat gangsa akan dibuat.
12.2.4
Jika seri lagi maka pasukan tersebut akan menang bersama.

Keempat
1

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG


SKTPP KALI KE-11, 2013

13.

HURUF-HURUF PENGENALAN PASUKAN RUMAH


BIL
1
2
3
4
5
6

14.

15.2

15.3

16.2

( 01 20 )
( 21 40 )
( 41 50 )
( 51 60 )

Kain berwarna putih.


Saiz kain
Saiz nombor

Tinggi huruf dan nombor


Lebar huruf dan nombor
Tebal huruf dan nombor
Warna huruf dan nombor

26 cm x 15 cm
12 cm
4.5 cm 5.0 cm
1.5 cm
Hitam

Segala bantahan hendaklah mengikut Peraturan KOAM, kecuali perkara-perkara yang berikut :15.1.1
Jika masalah berkenaan dengan kelayakan (status) seseorang peserta tidak dapat diselesaikan
dengan memuaskan sebelum pertandingan bermula, maka peserta tersebut boleh mengambil
bahagian di bawah bantahan (under protes). Kemudian perkara tersebut akan dikemukakan kepada
pihak Pengurusan Kejohanan untuk dibincangkan status peserta.
Bantahan-bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijalankan hendaklah dilakukan dengan serta
merta dan tidak lewat daripada :15.2.1
Lima belas (15) minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara-acara pusingan awal.
15.2.2
Tiga puluh (30) minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara-acara peringkat akhir.
Sebarang bantahan bertulis kepada Juri Rayuan mesti disertakan dengan wang pertaruhan sebanyak
RM 200.00.

Tiap-tiap acara akan dijalankan mengikut tarikh dan waktu seperti yang ditetapkan, tetapi Jawatankuasa
Pengelola dengan persetujuan Pengerusi Teknik Olahraga berhak meminda susunan acara jika difikirkan perlu.
Jika berlaku pindaan Pengurus-pengurus Pasukan akan diberitahu kelak.
Jawatankuasa Pengelola berhak memutuskan sebarang perkara yang tiada dalam Undang-undang Kesatuan
Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) 1995/1996, Peraturan-peraturan Am MSSMJ edisi 1996 atau Peraturanperaturan Kejohanan Olahraga 1996.

HAL-HAL LAIN
17.1
17.2
17.3

17.4

A
B
C
D

HAK-HAK JAWATANKUASA PENGELOLA


16.1

17.

NOMBOR KATEGORI

BANTAHAN
15.1

16.

KOD RUMAH
M
K
H
B
J
U

KAIN NOMBOR PESERTA


14.1
14.2
14.3

15.

NAMA RUMAH
MERAH
KUNING
HIJAU
BIRU
OREN/JINGGA
UNGGU

Tempat-tempat khas akan disediakan untuk peserta-peserta dan pegawai-pegawai. Orang yang tidak berkenaan
DI LARANG masuk ke tempat-tempat khas tersebut.
Selain daripada Pegawai-pegawai Teknik yang bertugas dan peserta-peserta yang mengambil bahagian, TIDAK
SESIAPAPUN DIBENARKAN MASUK KE ARENA PERTANDINGAN KECUALI DENGAN KEBENARAN
PENGURUS KEJOHANAN.
Jawatankkuasa Pengelola tidak bertanggungjawab ke atas kemalangan, kematian, kecacatan anggota,
kehilangan anggota/harta benda atau sebarang kecederaan walaupun beberapa persediaan telah diambil yang
berlaku seperti berikut :17.3.1
Semasa perjalanan pergi dan balilk dari sekolah ke tempat pertandingan dan sebaliknya.
17.3.2
Semasa kejohanan dijalankan.
17.3.3
Di dalam dan di luar kawasan pertandingan.
17.3.4
Di tempat-tempat pertandingan.
Walau bagaimanapun, pihak Pengelola Kejohanan akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah perlu bagi
memastikan keselamatan dan kesejahteraan peserta dan pegawai terjamin, setakat mana yang munasabah.