Anda di halaman 1dari 2

SMK TAN SRI ABDUL KADIR, MERSING

EKONOMI ASAS
TINGKATAN 4
UJIAN SELARAS 2
OGOS
MASA 1 JAM
NAMA:________________________
Arahan: Jawap semua soalan di bawah.
1. (a) Jadual di bawah ini menunjukkan penawaran suatu barang.
Harga

Kuantiti Ditawarkan (unit)


Firma A

Firma B

6
10
14

10
14
18

20
30
40

i. Hitung kuantiti penawaran pasaran pada tingkatan harga RM40?


(2
markah)
ii. Lukis pembentukan keluk penawaran pasaran di atas graf dengan
menggunakan skala 2 cm : 8 unit pada paksi kuanititi dan skala 2 cm : RM 5
pada paksi harga. (10 markah)
iii. Jelaskan pembentukkan keluk penawaran pada (a) ii.
(5
markah)
2. (a) Rajah di bawah ini menunjukkan keluk permintaan (DD) dan keluk
penawaran pasaran (SS)
Harga
(RM)
D

S
F

25

G
E

20
M

15
S
0

N
D

20

35 40 46 58

Kuantiti
(Unit)

Terangkan keadaan pasaran pada setiap titik yang berikut:


i) E
(3 markah)
ii) M
(3 markah)
iii) G
(3 markah)
(b) Terangkan peranan firma dalam ekonomi (4 markah)
3. Maklumat di bawah ini berkaitan dengan En. Raymond.

Encik Rahman bekerja dengan Syarikat Basikal Hebat yang


mengeluarkan basikal berjenama Hebat.
Beliau mendapat gaji sebanyak RM 4000 sebulan dan
membelanjankan sebanyak RM 500 untuk basikal berjenama Hebat.

Lukiskan rajah aliran pusingan ekonomi dua sektor.


markah)

(10