Anda di halaman 1dari 2

Bab 2 : Zaman Prasejarah di Malaysia

1. Zaman Prasejarah di Malaysia


dapat dibahagikan kepada
tiga zaman. Namakan zaman
zaman tersebut? (ms 20)
2. Apakah bukti Malaysia tidak
mengalami Zaman Mesolitik?
(m/s 21)
3. Apakah ciri-ciri penempatan
masyarakat Zaman Paleolitik?
(m/s 21)
4. Apakah amalan yang
dilakukan dalam upacara
perkuburan masyarakat
Zaman Paleolitik? (m/s 21)
5. Apakah ciri-ciri penempatan
masyarakat Zaman Paleolitik?
(m/s 21)
6. Apakah penemuan yang
ditemui di Gua Gunung
Runtuh pada tahun 1990?
(m/s 23)
7. Apakah penemuan alatan
masyarakat Zaman Paleolitik
yang ditemui di Malaysia?
(m/s 23)
8. Apakah kegunaan tanah liat
bagi masyarakat Zaman
Neolitik? (m/s 24)
9. Apakah ciri-ciri masyarakat
Zaman Neolitik? (m/s 24)

masyarakat agraria.(m/s 33)


10.Namakan kawasan
penempatan masyarakat
Zaman Neolitik di Malaysia?
(m/s 24)
11.Apakah kegunaan beliung
kepada masyarakat Zaman
Neolitik? (m/s 25)
12.Nyatakan ciri-ciri masyarakat
Zaman Logam? (m/s 26)
13.Di manakah lokasi
penempatan masyarakat
Zaman Logam di Malaysia?
(m/s 26)
BAB 3 : KERAJAAN AWAL DI ASIA
TENGGARA
1. Kerajaan awal di Asia Tenggara
dapat dibahagikan kepada dua
jenis.Nyatakan jenis kerajaan itu.
(m/s 32)
2. Apakah perbezaan antara
kerajaan agraria dengan kerajaan
maritim?(m/s33-34)
3. Nyatakan dua buah kerajaan
agraria dan tiga buah kerajaan
maritim. (m/s 32)
4. Di manakah terletaknya lokasi
kerajaan agraria
dan Senaraikan tiga kegiatan
ekonomi yang dijalankan oleh

5. Apakah hasil utama kegiatan


pertanian yang dijalankan oleh
masyarakat agraria ? (m/s 33)
6. Apakah peranan penting yang
dimainkan oleh pemerintah
kerajaan agraria? (m/s 33)
7. Bilakah kerajaan Angkor
mencapai zaman
kegemilangannya? (m/s 33)
8. Selain perdagangan, apakah
aktiviti yang dijalankan oleh
masyarakat maritim ? (m/s 34)
9. Apakah perbezaan kemahiran
yang dimiliki oleh kerajaan
agraria dan kerajaan maritim?
(m/s 33-35)
10.Apakah faedah yang diperoleh
masyarakat maritim hasil
kemahiran membuat kapal dan
menguasai ilmu pelayaran?(m/s
35)
11.Nyatakan tiga jenis barang
dagangan utama yang
diperdagangkan di pelabuhan
Srivijaya ini. (m/s 38)
12.Apakah yang dimaksudkan
dengan kurung bnam?. (m/s 34)
13.Apakah bukti kegemilangan
kerajaan Kedah Tua? (m/s.39)

41)
14.Apakah yang dimaksudkan
dengan konsep Devaraja? (m/s

15.Nyatakan dua pelabuhan utama

kerajaan Majapahit.(m/s 41)

Anda mungkin juga menyukai