Anda di halaman 1dari 1

SUMATIF

Bertanggungjawab

Berterima kasih

Hemah tinggi

Hormat

Kasih saying

Keadilan

Keberanian

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

Kejujuran

Kerajinan
Kerjasama
Kesederhanan
Toleransi
JUMLAH

CONTOH JSU

*Jumlah soalan dalam JSU adalah mengikut kesesuaian soalan yang dibina.

JUMLAH

Mencipta

Menilai

Mengetahui

JUMLAH

Mencipta

Menilai

Menganalisis

Mengguna

Memahami

Mengetahui

Temubual

Pemerhatian

Senarai Semak
2

Kepercayaan
kepada Tuhan
Baik Hati

Menganalisis

Item Subjektif

Item Objektif

CATATAN

Mengguna

FORMATI
F

Memahami

ARAS/
KANDUNGAN