Anda di halaman 1dari 14

% murid yg

disasar
mencapai
ETR

% murid yg
disasar
mencapai
ETR

Nama

BEZA P.THN - ETR

PERT TAHUN

UJIAN 1 (MAC)
ETR

TAHUN

TOV

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Jantina

MARKAH PEPERIKSAAN MATEMATIK TAHUN 6 2013

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.2

Pencapaian Peny. Masalah

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Projek
Matematik

1.1

Aktiviti PdP

Ponteng
kelas

Kehadiran kelas

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

BEZA
P.THN ETR

PERT TAHUN

Nama

ETR

TAHUN

TOV

Bil
1
2
3
4
5
6

Jantina

MARKAH PEPERIKSAAN MATEMATIK TAHUN 6 2013

UJIAN 1 (MAC)

% murid yg
disasar
mencapai
ETR

0
0
0
0
0
0

1.2

Pencapaian Peny. Masalah


1
1
1
1
1
1

% murid yg
disasar
mencapai
ETR
Projek
Matematik

1.1

Aktiviti PdP

Ponteng
kelas

Kehadiran kelas
100
100
100
100
100
100

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1.1;1.2;3.2 (PdP)

bil murid
bermasalah
disiplin
12

Salah laku
Disiplin dalam
kelas

3.2 Disiplin

catatan

bil murid
bermasalah
disiplin
12
Salah laku
Disiplin dalam
kelas

3.2 Disiplin

catatan

sasaran %
60
BEZA AVR-ETR

2.1
Penglibatan KoKu

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

4
5
6
7

Tahun 6

lain-lain akt

jam tugasan

jam perjumpaan

1
1
1
1
1
1
1
1

ETR Jam aktiviti

0
0
0
0
0
0
0
0

Nama

TOV

0
0
0
0
0
0
0
0

Bil

Jantina

Jumlah jam aktiviti

jam aktiviti acara sekolah

telah laksana

30
3.1 Program
Khidmat masyarakat

Pengakap Tahun 6

TOV Peringkat 2.2 Peringkat


penglibatan
penglibatan

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

2.1;2.2;3.1;3.2(PdP)

bil
bermasalah
disiplin

4
20

Jam Ponteng
Kehadiran

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Salah laku
disiplin
semasa
aktiviti

3.2 Disiplin

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Jumlah jam aktiviti

BEZA AVR-ETR

2.1
Penglibatan KoKu

Bil

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
1

10

0
0
1

11

0
0
1

12

0
0
1

TAHUN
Nama

telah laksana

3.1 Program
Khidmat masyarakat

lain-lain akt

jam tugasan

jam aktiviti acara sekolah

Pengakap Tahun 6
jam perjumpaan

ETR Jam aktiviti

TOV

Jantina

sasaran %
60
30

TOV Peringkat 2.2 Peringkat


penglibatan
penglibatan

2.1;2.2;3.1;3.2(Kaunseling)

bil bermasalah
disiplin

4
20

Jam Ponteng
Kehadiran

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Salah laku
disiplin semasa 3.2 Disiplin
aktiviti

% murid yg
disasar
mencapai
ETR
BEZA P.THN ETR

PERT TAHUN

UJIAN 1 (MAC)

Nama

ETR

TAHUN

TOV

Bil

Jantina

MARKAH PEPERIKSAAN MATEMATIK TAHUN 6 2013

1.2

Pencapaian

% murid yg
disasar
mencapai
ETR

Peny. Masalah

Projek
Matematik

1.1

Aktiviti PdP Ponteng kelas Kehadiran kelas

100

100

100

100

100

sasaran %

BEZA AVR-ETR

2.1
Penglibatan KoKu

Tahun 6

TOV
2.2 Peringkat
Peringkat
penglibatan
penglibatan

3.1

Jumlah jam aktiviti

lain-lain akt

jam tugasan

jam aktiviti acara


sekolah

jam perjumpaan

ETR Jam aktiviti

TOV

Nama

Jantina

Bil

30
Program
Khidmat
masyarakat

60

telah laksana

Pengakap Tahun 6

sasaran %

Jumlah jam aktiviti

BEZA AVR-ETR

2.1
Penglibatan KoKu
1

lain-lain akt

jam tugasan

jam aktiviti acara


sekolah

jam perjumpaan

ETR Jam aktiviti

Nama

TOV

TAHUN

Jantina

Bil

30
3.1 Program
Khidmat masyarakat

60

telah laksana

Pengakap Tahun 6

TOV
2.2 Peringkat
Peringkat
penglibatan
penglibatan

1.1;1.2;3.2 (PdP)
bil murid
bermasalah
disiplin
12

Salah laku Disiplin


dalam kelas

3.2 Disiplin

catatan

2.1;2.2;3.1;3.2(PdP)
bil bermasalah
disiplin
4
20
Salah laku disiplin
semasa aktiviti

Jam Ponteng
Kehadiran

3.2 Disiplin

20
20
20
20
20
2.1;2.2;3.1;3.2(Kaunseling)
bil bermasalah
disiplin
4
20
Salah laku disiplin
semasa aktiviti

Jam Ponteng
Kehadiran

20
20
20
20
20

3.2 Disiplin

Anda mungkin juga menyukai