Anda di halaman 1dari 6

Item

Band
Standard
Prestasi

Deskriptor

Evidens

Instrument
Aktiviti

Contoh Item

Pernyataan Item
4
B4
Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah
B4D2
(Kemahiran muzik)
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul
B4D2E1
Bermain alat perkusi mengikut detik
Pemerhatian

Permainan kecil

1.
2.
3.
4.

Setiap murid duduk dalam bulatan


Setiap murid diberikan kayu tik tok
Guru memperdengarkan muzik atau lagu yang dimainkan
Setiap murid bermain kayu tik tok mengikut detik

Item
Band
Standard
Prestasi

Deskriptor

Evidens
Instrument
Aktiviti

Contoh Item

Pernyataan Item
4
B4
Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah
B4D2
(Kemahiran muzik)
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul
B4D2E2
Bermain alat perkusi dengan dinamik
Pemerhatian

Menunjukkan kad ikon (gambar gajah =kuat dan gambar tikus=lembut)


1. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan (gajah=kuat dan
tikus=lembut)
2. Guru perlu memberi penerangan cara bermain dan menunjuk kad
ikon secara bergilir-gilir
3. Murid bermain tamborin berdasarkan kad ikon yang ditunjukkan
oleh guru
4. Murid dalam kumpulan akan memainkan tamborin mengikut ikon
yang ditunjukkan oleh guru

Item
Band

Standard
Prestasi

Deskriptor

Evidens

Instrument
Aktiviti

Contoh Item

Pernyataan Item

4
B4
Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam
aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah
B4D2
(Kemahiran muzik)
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul
B4D2E3
Bermain alat perkusi atau menyanyi dinamik kuat dan lembut
Pemerhatian
Menyanyi dan bermain alat perkusi (Loceng, tamborin dan kerincing)
1. Guru membuat demontrasi (bermain alat-alat perkusi secara
crescendo dan decrescendo)
2. Murid diminta mendengar dan memberi komen terhadap bunyi
yang didengar
3. Guru akan memberi arahan (beransur-ansur kuat dan lembut)
4. Murid bermain alat perkusi mengikut arahan guru (beransur-ansur
kuat dan lembut)
5. Murid bermain alat perkusi mengikut arahan guru dengan iringan
muzik

ITEM

BAND

PERNYATAAN ITEM

B4

STANDARD PRESTASI

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya


dalam permainan alat muzik dengan betul serta mengamalkan nilai
sahsiah

DESKRIPTOR

B4D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

EVIDENS

INSTRUMEN

AKTIVITI

CONTOH ITEM

B4D2E4
Menyebut lirik dengan jelas

Pemerhatian

Menunjukkan lirik sambil main perkusi

1. Guru mengajar murid-murid cara menyanyi lagu Main


Muzik .
2. Guru menunjukkan cara memain alat perkusi kastanet dan
loceng.
3. Murid nyanyi sambil main perkusi.
4. Guru membuat permerhatian.

ITEM

BAND

PERNYATAAN ITEM

B4

STANDARD PRESTASI

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya


dalam permainan alat muzik dengan betul serta mengamalkan nilai
sahsiah

DESKRIPTOR

B4D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

EVIDENS

INSTRUMEN

AKTIVITI

CONTOH ITEM

B4D2E5
Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan.

Pemerhatian

Menunjukkan cara pernafasan yang betul semasa menyanyi.

1. Murid-murid membuat latihan pernafasan berdasarkan not


keyboard yang dimainkan oleh guru.
2. Murid-murid menyanyi dengan pernafasan yang betul.

ITEM

BAND

PERNYATAAN ITEM

B4

STANDARD PRESTASI

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya


dalam permainan alat muzik dengan betul serta mengamalkan nilai
sahsiah

DESKRIPTOR

B4D2
Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul

EVIDENS

INSTRUMEN

AKTIVITI

CONTOH ITEM

B4D2E6
Menyanyi bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah

Pemerhatian

Memperbezakan bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah.

1. Guru memainkan keyboard dengan not DO , SO , DO.


2. Murid-murid mendengar dan menyatakan perbezaan pic
tinggi, rendah dan pic tengah.
3. Murid-murid menunjukkan kad item untuk membezakan
pic tinggi, rendah dan pic tengah.

Anda mungkin juga menyukai