Anda di halaman 1dari 1

SJK(C) Pei Chun, Dangi

73100 Johol,
Negeri Sembilan.
Tel. & Faks : 06-4369590

Rujukan Kami: SPCD/KUR/06/05/03


Tarikh: 27 Januari 2014
Kepada: Semua Ibubapa
Per: Pentaksiran PEKA 2014
Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa pentaksiran untuk Sains
terhadap anak tuan/puan akan diadakan sepanjang tahun 2014, iaitu bermula dari
buan Januari hingga Oktober.
2. Tujuan program ini dijalankan adalah untuk melengkapkan kemahiran dan
konsep dalam Kemahiran Proses Sains dalam kerja amali Sains.
3. Keputusan pencapaian murid akan direkodkan dalam sebuah buku rekod
PEKA. Bagi murid tahun 3, 4 dan 5, markah tersebut akan dibawa ke tahun
hadapan. Manakala bagi murid tahun 6, markah yang telah diselaraskan akan
dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia untuk tujuan keputusan UPSR 2014.
Sekian, terima kasih.
Yang menjalankan tugas,
__________________
(Cik Goh Moh Kheng)
Guru besar
SJK ( C ) Pei Chun, Dangi