Anda di halaman 1dari 10

Tunjang Pembelajaran 1 : Kesihatan Diri Dan Keluarga

Tahun

Tajuk

Subtajuk

Aras

Aktiviti

Tahun
Satu

Kesihatan Diri

(a) Mengenali bahagian


tubuh badan:
i. Kepala
ii. Tangan
iii. Abdomen
iv. Kaki

Aras 1
Menyatakan bahagian
tubuh badan.

(b) Kebersihan Diri:


i. Kebersihan mulut
Penjagaan gigi
Karies gigi
ii. Kesihatan gigi
Makanan untuk
kesihatan gigi
Makanan yang
merosakkan gigi

Aras 1

Mengetahui cara
menjaga kebersihan gigi.
Menyatakan makanan
yang dapat menjamin

kesihatan gigi.
Menyatakan makanan
yang boleh merosakkan
gigi.

Aras 2

Menghuraikan bahagian
dan fungsi tubuh badan.

Menggunakan carta tubuh


badan
Mewarna bahagian tubuh
badan
Menyanyi lagu yang sesuai
mengenai bahagian tubuh
badan
Melabelkan bahagian-bahagian
tubuh badan pada carta.

Menggunakan carta gigi


dan makanan.
Mewarna bahagian gigi dan
makanan.
Menyanyi lagu yang sesuai
mengenai bahagian gigi dan
makanan.
Menunjuk cara menggosok gig
dengan betul.

Aras 2
Menghuraikan bahagian
dan fungsi
Tubuh badan.
Menerangkan
kepentingan menjaga
Kesihatan gigi.
(c) Pengurusan
kesihatan diri:
i. Penjagaan kulit
Kudis
ii. Penjagaan rambut
Kutu dan
kelemumur
iii. Penjagaan
kebersihan tubuh
badan

Aras 1

Menerangkan cara
menjaga kulit bagi
Menjauhi kudis, kutu dan
kelemumur.
Menerangkan cara
menjaga rambut bagi
Menjauhi kutu dan
kelemumur.
Aras 2
Menerangkan punca
terjadinya kudis,
kelemumur dan

Menunjuk cara penjagaan kulit


dan rambut.

kehadiran kutu.
Aras 3
Menerangkan akibat
kecuaian menjaga
kesihatan diri.
Perasaan

Tahun
Dua

(a) Melahirkan perasaan: Aras 1


i. Cara melahirkan
Menyatakan perasaan
perasaan mengikut
yang dialami seperti
situasi
sedih, gembira dan
Ketawa
susah hati.
Senyum
Aras 2
Menangis
Menerangkan cara
Suka
meluahkan perasaan
Sedih
mengikut situasi.
Takut
Gembira
Aras 3
Marah
Menerangkan mengapa
Sugul
meluahkan perasaan
Malu
penting kepada individu.
Terkejut

Menggunakan kad imbasan


berkaitan perasaan .
Menyebut pelbagai situasi
perasaan.
Mewarna lakaran perasaan.
Bercerita tentang perasaan
yang pernah dialami.
Melakonkan perasaan melalui
memek muka.
Melakar dan mewarna memek
muka dalam pelbagai situasi.

Kekeluargaan

(a) Mengenali diri sendiri, Aras 1

keluarga dan
Menyatakan
sahabat :
keistimewaan diri sendiri,
i. Keistimewaan diri
keluarga dan sahabat.
sendiri
Aras 2
Tubuh badan
Menerangkan mengapa
sihat
kita perlu menyukai dan
ii. Keistimewaan
menyayangi diri sendiri,
keluarga
keluarga dan sahabat.
Kasih sayang
Aras 3
Keharmonian
Menceritakan tentang
iii. Keistimewaan
keluarga sendiri atau
sahabat
keluarga rakan.
Bantu membantu
Bertolak ansur

Menyanyi lagu yang sesuai


berkaitan diri sendiri, keluarga
dan sahabat.
Melukis gambar tentang diri
sendiri dan keluarga.
Bercerita tentang diri sendiri,
keluarga dan sahabat.

Kesihatan Diri

(a) Mengenali bahagian ARAS 1

dan organ tubuh badan Menyatakan bahagian


i. Tulang
dalam tubuh
ii. Otot
badan dan fungsinya.
iii. Paru-paru

iv. Jantung

Menggunakan carta berkaitan


bahagianbahagian tubuh
badan dan organ tubuh
badan.
Mewarna bahagian-bahagian
tubuh badan dan organ tubuh
badan.
Menyanyi lagu yang sesuai
berkaitan dengan bahagian
dan organ tubuh badan.
Melabel dan menyebut
bahagian-bahagian
tubuh badan dan organ tubuh
badan.

Aras 1
Menamakan pelbagai
jenis makanan
untuk kesihatan.

(c) Pengurusan
Aras 1
Kesihatan Diri
Menceritakan cara
i. Menjaga pakaian dan
menjaga pakaian dan
keperluan
alat keperluan diri.
diri

(d) Kebersihan
i. Rumah
ii. Sekolah
iii. Persekitaran

(b) Amalan Asas


Kesihatan Tulang
i. Amalan harian
ii. Amalan pemakanan
iii. Rehat, rekreasi dan
kesenggangan
iv. Tidur

Aras 1
Mengenal pasti
keadaan rumah dan
persekitaran yang
bersih.

Bercerita berkaitan amalan


asas kesihatan.
Mereka pantun berkaitan
kesihatan diri.

Memeriksa kebersihan diri


murid.
Menunjuk cara pengurusan
kesihatan diri.
Menunjuk cara membersihkan
kawasan rumah, sekolah dan
persekitaran.

Aras 2
Menyenaraikan langkah
yang perlu diambil
supaya keadaan rumah,
sekolah dan
persekitaran sentiasa
bersih.
Aras 3
Menerangkan kesan
kepada kesihatan
diri akibat rumah
dan persekitaran
yang kotor.
Perasaan

(a) Memahami perasaan ARAS 1

i. Perasaan kasih
Menyatakan cara
sayang kepada ibu
menunjukkan kasih

bapa, guru dan


sayang kepada ibu
rakan Ucapan dan
bapa, guru dan

penghargaan
rakan.

Bersalaman
Melakukan cara
bersalaman dengan ibu
Mereka kad ucapan
bapa.
ARAS 2
Menyenarai

Bercerita berkaitan perasaan


kasih sayang.
Melakonkan cara menunjukkan
kasih sayang.
Melakar kad ucapan.
Mereka kad ucapan kepada ibu
bapa, gurudan rakan.

tanggungjawab anak
terhadap ibu bapa.
ARAS 3
Menceritakan cara
untuk menunjukkan
kasih sayang anak
kepada ibu bapa.
Kekeluargaan

Tahun
Tiga

Kesihatan Diri

(a) Perbezaan organ


seksual antara bayi
lelaki dan bayi
perempuan

ARAS 1

Menyatakan perbezaan
fizikal antara bayi lelaki
dan bayi perempuan.
Menyenaraikan
perbezaan antara
kanakkanak lelaki dan
perempuan.

Bercerita tentang perbezaan


fizikal antara bayi lelaki dan
perempuan.
Menyebut dan mencatatkan
perbezaan antara kanak-kanak
lelaki dan perempuan.

(b) Perbezaan antara


Aras 2

kanak-kanak lelaki
Menceritakan minat,
dan perempuan dari segi
perawakan dan
minat,
pakaian rakan karib.
perawakan dan pakaian
Aras 3
Menganalisis
kegemaran kanakkanak
lelaki dan perempuan.

Bercerita tentang minat,


perawakan dan pakaian rakan
karib.
Menjawab teka-teki.

(c) Menjaga kebersihan, ARAS 2

kehormatan dan
Menunjukkan cara
keselamatan diri
menjaga bayi dengan
khasnya dari aspek
kasih sayang.
organ seksual
Aras 3
Menjelaskan tentang
pentingnya
hormatmenghormati
antara satu sama
lain tanpa mengira
jantina.

Melakonkan cara menjaga bay


dengan kasih sayang.

(a) Alatan kebersihan


diri
(b) Kehormatan diri

Aras 1
Menyatakan cara
menjaga alatan
kebersihan diri.
Menyatakan cara
memelihara dan
menyayangi
kehormatan diri.

Aras 2
Menerangkan

Memeriksa kebersihan diri


murid.
Bercerita tentang penjagaan
alatan kebersihan diri.

Bercerita tentang kepentingan


memelihara kehormatan diri.

Perasaan

Kekeluargaan

(a) Memahami diri

kepentingan menjaga
alatan kebersihan diri.
Menerangkan
kepentingan
memelihara
kehormatan diri.

Aras 3

Membincangkan
kesedaran dan
tanggungjawab
menjaga tubuh badan.
Membincangkan kesan
daripada pengabaian
menjaga kehormatan
diri.

Berbincang tentang kesedaran


dan tanggungjawab menjaga
tubuh badan.

Aras 1

Menyatakan perasaan
setelah membantu

keluarga dan orang lain.

Bercerita tentang pemupukan


nilai murni.
Mengadakan sesi perkongsian
cerita atau pengalaman
membantu orang lain atau
keluarga

Aras 2

Menjelaskan
kepentingan amalan
tolong
menolong,bekerjasama,b
ertoleransi dan hormatmenghormati di kalangan
ahli keluarga dan ornag
lain.

Perbincangan kumpulan
mengenai kepentingan amalan
murni
Melukis poster berkaitan
amalan bekerjasama untuk
mewujudkan masyarakat sihat

Aras 3
Menceritakan satu
pengalaman yang
menunjukkan amalan
tolong- menolong,
bekerjasama dan
bertoleransi.

Berlakon bertemakan manamana aspek nilai murni.

(a) Keluarga sendiri

Aras 1

(b) Salasilah keluarga

Bercerita tentang keluarga


sendiri.

(c) Kepentingan
hubungan kekeluargaan

Menceritakan tentang
keturunan dan keluarga
sendiri.
Menceritakan tiga
peristiwa penting yang
berlaku dalam keluarga
sendiri.

Aras 2

Mencatatkan nama ahli

Tahun
Empat

Kesihatan Diri

Melakar salasilah
keluarga.

keluarga sendiri dan keluarga


terdekat.
Melakar salasilah keluarga.

Aras 3

Membincangkan
tanggungjawab terhadap
keluarga dan orang lain.
Membincang
kepentingan merapatkan
talian persaudaraan
dalam sesebuah
keluarga.

Mengadakan perbincangan
dalam kumpulan kecil dan sesi
pembentangan hasil
perbincangan

Guru mempamerkan gambar


rajah sistem pembiakan
semasa mengajar murid
mengenali organ-organ sistem
pembiakan lelaki dan
perempuan.

(a) Pengenalan sistem


pembiakan manusia:
i. Lelaki
ii. Perempuan

Aras 1
Mengenal pasti organorgan dalam sistem
pembiakan manusia.

(b) Seksualiti:
i. Akil baligh
ii. Perubahan fizikal

Aras 1

Menyatakan tanda-tanda
fizikal akil baligh.
Aras 2

Menghuraikan tentang
perubahan fizikal lelaki
dan perempuan pada
peringkat akil baligh.

(c) Pengurusan
Aras 1
kesihatan diri
Menyatakan tentang
(i) Amalan asas
amalan asas kesihatan
kesihatan:
harian dari segi
Penjagaan
penjagaan kebersihan
kebersihan diri
diri, pakaian, alat
khasnya organ
keperluan diri.
seksual
Pemeriksaan
kesihatan
(ii) Alatan keperluan diri:
Tuala wanita
Pakaian dalam
Sabun dan
bedak
Shampoo

Guru membimbing murid-murid


menyatakan tanda-tanda fizika
akil baligh pada lelaki dan
perempuan.
Guru mempamerkan maklumat
yang berkaitan kepada murid.

Guru membahagikan murid


kepada beberapa kumpulan
dan minta murid berbincang
antara kumpulan tentang cara
penjagaan diri. Selepas itu,
membentang di depan kelas.
Guru perlu mengajar muridmurid terutamanya murid
perempuan tentang cara betul
mengurus tuala wanita.

Perasaan

(a) Memahami perasaan


(i) Mengenal pasti
pelbagai perasaan
Kesyukuran di
atas sesuatu
kejayaan.
Kekecewaan
apabila
kegagalan
Tersinggung di
atas perbuatan
orang lain.
(ii) Mengawal perasaan
negatif melalui
Perbincangan
Kaunseling
Beriadah

Aras 1

Mengenal pasti dan


menyenaraikan pelbagai
perasaan.

Aras 3
Membincangkan cara
mengawal perasaan

negatif.

Guru mengajar murid


mengenali beberapa perasaan
seperti gembira, marah dan
sedih.
Guru memberi beberapa situas
kepada murid dan minta murid
melakonkan perasaan.
Guru minta murid menyediakan
folio individu berkaitan dengan
perasaan negatif dalam
kumpulan.

Kekeluargaan

(a) Peranan keluarga


(i) Hubungan
kekeluargaan
Kemesraan
Hormat
menghormati
Saling ambil
berat dan
perhatian
Penghargaan

Aras 1

Menyatakan peranan
setiap anggota keluarga.
Mengenalpasti aktiviti
yang dapat mengeratkan
hubungan kekeluargaan.

Perbincangan tentang peranan


keluarga dan cara menangani
gejala sosial.
membincang aktiviti yang boleh
dilaku untuk mengeratkan
hubungan keluarga seperti,
berkelah dan bersiar-siar.

(ii) Menangani gejala


sosial
Mengawasi
aktiviti anak
Memilih rakan

Aras 1
Mengenalpasti aktiviti
yang boleh mengelak
daripada gejala sosial.

Aras 2
Menjelaskan
kepentingan hubungan
diri dengan keluarga.

Guru membincang dengan


murid tentang aktiviti yang
boleh dijalakan untuk mengelak
daripada gejala sosial.
Cotohnya, ibu bapa perlu
sentiasa berbual-bual dengan
anak agar memahami masalah
yang dihadapi oleh anak.

Tahun
Lima

Kesihatan Diri

(a) Seksualiti:
Akil baligh adalah tanda
awal seseorang remaja
mula menapak kea lam
kedewasaan.
(i) Akil baligh:
Haid
Ihtilam

Aras 1

Memahami maksud akil


baligh, haid dan ihtilam
Menerangkan perubahan
fizikal semasa akil
baligh.

Menerangkan langkah
penjagaan kebersihan
yang diambil semasa
haid dan ihtilam.

Guru boleh memeriksa


kebersihan diri murid.
Guru boleh menyuruh murid
menyediakan folio berkaitan
akil baligh.
Guru juga boleh mengadakan
ceramah tentang haid dan
ihtilam.

Aras 2
Menjelaskan pusingan
haid.
(b) Penyakit tidak
Aras 1

berjangkit:
Mengenal pasti penyakit(i) Jenis penyakit
penyakit tidak berjangkit.
tidak berjangkit:
Karies gigi
Penyakit jantung
Diabetes
Asma
Penyakit buah
pinggang

Guru boleh membimbing murid


berbincang dalam kumpulan
tentang penyakit tidak
berjangkit.

(b)Penyakit tidak
Aras 1

berjangkit:
Menyenaraikan cara
(ii)Cara mencegah:
pencegahan penyakit
Bersenam
tidak berjangkit.
Bersukan
Makan makanan Aras 3
seimbang
Membincangkan sebab
Gaya hidup sihat
berlaku penyakit tidak
berjangkit.

Guru boleh membimbing murid


berbincang dalam kumpulan
tentang sebab berlaku penyaki
tidak berjangkit.

Perasaan

(a) Memahami perasaan Aras 1

sendiri mengikut
Meluahkan perasaan
situasi dan cara
ketika menghadapi
mengatasinya:
pelbagai situasi.
Setelah

membantu
Aras 2
keluarga
Memahami
Apabila
perasaan(empati)rakan
menempuhi
yang menghadapi
kegagalan
pelbagai situasi.
Kehilangan
orang yang
Aras 3
disayangi
membantu rakan yang
Apabila
menghadapi situasi
menghadap
malang
kesusahan
Tidak diterima
oleh rakan
sebaya

Guru boleh membimbing murid


berbincang dalam kumpulan
kecil tentang perasaan sendiri
mengikut situasi yang tertentu.
Guru boleh membimbing murid
berlakon atau main peranan
berdasarkan pelbagai situasi.

Kekeluargaan

(a) keremajaan
(i) Perubahan Fizikal:
Ketinggian
Suara
Paras rupa

Aras 1

Menjelaskan perubahan
fizikal dan perasaan

ketika di peringkat
remaja.

Guru boleh menyediakan kuiz


berkaitan keremajaan.
Guru boleh membimbing murid
berbincang dalam kumpulan
kecil berkaitan perubahan
fizikal, perubahan perasaan
dan peranan remaja.
Berlakon mengenai masalah
remaja dan penyelesaiannya.

(ii) Perubahan
perasaan:
Mencari identiti
diri
Mementingkan
rakan
Sentiasa
bimbang paras
rupa muka
Emosi tidak
stabil
(iii) Peranan remaja:
Menyertai aktiviti
keluarga
aktiviti
masyarakat
Mematuhi
norma
masyarakat

Aras 2
Mengenal pasti masalah
yang sering dialami oleh
remaja.

Mengenal pasti peranan


remaja dalam keluarga
Aras 3
Membincangkan
peranan remaja dalam
masyarakat

Tahun
Enam

Kesihatan Diri

Seksualiti
(i) Perubahan fizikal
yang dialami
oleh remaja:
Saiz otot
Pertumbuhan
bulu
Pertumbuhan
payu dara
Paras rupa
Suara

Aras 1:

Menyatakan perubahan
fizikal tubuh badan
semasa peringkat awal
remaja.
Aras 2:
Menerangkan
pertumbuhan fizikal dari
kanak-kanak ke
peringkat remaja.

(ii) Menjaga kebersihan Aras 1:

diri dan kesihatan tubuh Menyatakan cara


badan.
menjaga kebersihan diri
dan kesihatan tubuh
badan.

Guru berbincang dengan murid


tentang perubahan fizikal yang
dialami semasa remaja.
Guru menggunakan gambar
yang berkaitan dengan
perubahan fizikal yang dialami
semasa remaja.

Guru memeriksa kebersihan


diri murid seperti kuku, baju,
rambut dan sebagainya.

Aras 3:
Membincangkan
kepentingan penjagaan
kebersihan fizikal
semasa remaja.
Kekeluargaan

(a) Keremajaan
(i) Masalah yang
dihadapi di awal remaja.
Konflik dalam
keluarga
Perubahan
emosi
Perasaan ingin
mencuba
Mudah
terpengaruh
Ingin bertindak
seperti orang
dewasa.

Aras 1:

Menyenaraikan masalahmasalah yang biasa


sialami semasa awal
remaja.
Aras 2:
Menjelaskan langkah
yang perlu diambil untuk
menangani masalah
remaja.

Guru meneyediakan aktivitu


main peranan di mana
mewujudkan situasi masalah
yang biasa dihadapi oleh
remaja seperti konflik dalam
keluarga dan meminta murid
untuk berfikir cara
penyelesaiannya.