Anda di halaman 1dari 2

REFLEKSI

Buat pertamanya saya panjatkan syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan taufik dan hidayah-Nya
juga saya menyiapkan tugasan Hubungan Etnik ini dalam tempoh yang ditetapkan. Sepanjang
menyiapkan tugasan subjek ini saya telah banyak menerima pengalaman baru sama ada
secara langsung atau tidak langsung. Tidak kurang juga cabaran dan dugaan yang saya terima
sepanjang menyiapkan tugasan ini. Namun berbekalkan semangat kecekalan, saya tempuhi
segalanya dengan tenang dan sabar.
Secara keseluruhannya, banyak yang saya telah ketahui mengenai Hubungan Etnik di
Negara ini dan betapa pentingnya masyarakat di Negara ini menjaga dan menyuburkan
keharmonian rakyat di Negara Malaysia kita. Oleh itu, rakyat Malaysia mesti terus memupuk
keharmonian kaum, integrasi dan perpaduan kerana ianya adalah antara asas-asas penting
untuk kejayaan negara. Keharmonian kaum harus dijaga, setiap kaum harus menghormati
budaya dan agama kaum lain. Rakyat Malaysia juga harus sedar bahawa Malaysia mempunyai
pelbagai kaum dan penggunaan bahasa juga mesti dititikberatkan. Bahasa yang kesat dengan
mengeji sesuatu kaum mengundang kepada perbalahan dan perpecahan rakyat.
Dengan integrasi juga rakyat Malaysia boleh disatukan dari pelbagai etnik atau
kelompok yang terasing pada asalnya kepada satu bentuk lain yang tersendiri. Kerana itu
keharmonian dan integrasi penting demi perpaduan kaum sesebuah negara kerana perpaduan
yang kukuh merupakan perkara penting dalam mencapai kejayaan pembangunan Malaysia dan
kesejahteraan rakyatnya.
Rakyat Malaysia baru sahaja menyambut Hari Malaysia dua hari yang lalu. Hari
Malaysia adalah bagi memperingati pembentukan Malaysia sejak 50 tahun yang lalu. Sambutan
hari tersebut menjadi kuasa penyatuan untuk membawa rakyat pelbagai bangsa bersama-sama
untuk meraikan hari ulang tahun tersebut. Matlamatnya adalah untuk kejayaan negara ini. Ianya
adalah hari yang membolehkan rakyat Malaysia membangkitkan semangat patriotik sayangkan
negara dan paling penting bersemangat dalam membina perpaduan kaum.
Jika kita lihat Rukun Negara adalah satu panduan untuk rakyat Malaysia untuk
menghormati dan membina hubungan yang baik antara rakyat. Prinsip-prinsip yang dinyatakan
harus dikekalkan dan sentiasa dipelihara . Rakyat juga harus mengamalkan sikap tidak boleh
mengambil mudah kestabilan, keharmonian dan perpaduan yang kita capai setakat ini.

Proses mewujudkan Malaysia yang bersatu-padu diharapkan agar berterusan dan apa
yang telah dicapai setakat ini harus dipupuk dan diperkukuhkan. Perpaduan adalah hadiah
yang tidak ternilai melambangkan simbol kemanusiaan kita. Ia adalah asas dimana kita
membina hubungan keluarga, masyarakat dan negara. Ianya juga adalah ikatan permeteraian
kenegaraan kita. Perpaduan juga mesti bermula dari individu. Jika terdapat perpaduan dalam
pemikiran seseorang yang beremosi dan tindakan ia akan mencerminkan bagaimana
seseorang itu bertindak dan melayan orang lain. Rakyat Malaysia yang berasal dari etnik yang
berbeza mesti selalu sedar akan keperluan untuk saling hormat-menghormati.
Setiap rakyat Malaysia perlu mempunyai keazaman untuk mengambil langkah pertama
dengan membuat kawan dari pelbagai kaum . Rakyat Malaysia bukan sahaja bergaul dalam
komuniti mereka sendiri tetapi untuk keluar dan mula berinteraksi dengan orang-orang bangsa
lain. Walaupun ini mungkin tidak menjadi masalah dalam persekitaran pejabat , ia adalah cerita
yang berbeza di luar persekitaran pejabat terutamanya kawasan kejiranan.Jiran boleh dipupuk
hubungan rapat melalui aktiviti-aktiviti Hari Keluarga atau Gotong-royong dan ini harus
melibatkan semua kaum.
Seseorang

perlu

mengambil

inisiatif

untuk

menjalankan

program-program

kemasyarakatan. Tidak perlu menunggu seperti program dianjurkan kerajaan atau NGO dan
mereka perlu jalankan dalam semangat kejiranan. Contohnya aktiviti-aktiviti pencegahan
jenayah, semua kaum perlu terlibat kerana sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa jenayah.
Dalam konteks ini ,penulis merasakan bahawa pencegahan jenayah dan aktiviti
pendidikan bertindak secara ideal sebagai satu platform untuk merapatkan jurang antara kaum
yang berbeza dan disedari jenayah adalah nombor satu musuh awam dalam Malaysia.
Lebih penting lagi, kita perlu menerima hakikat bahawa kita hidup dalam sebuah negara
yang berbilang kaum dan kita kongsi pelbagai kaum.Kita perlu memberi tumpuan kepada
keharmonian kaum. Rakyat Malaysia perlu memainkan peranan yang penting dalam
memastikan keamanan dan keharmonian diguna pakai dalam masyarakat. Jika ada huru-hara
dan konflik antara kaum , rakyat Malaysia akan berada dalam kerugian.
Kesimpulannya, saya berasa bahawa tugasan ini banyak membantu saya dalam
profesion ini kerana selain memahami tanah air yang tercinta ini, saya mempelajari cara
mengekalkan hubungan etnik dan menjaga dan menyuburkan keharmonian rakyat Malaysia.