Anda di halaman 1dari 17

Teori Psiko Analitik

Muhammad Zulfahmi Bin Aliman


Subashini a/p Arumugam
Dharsiga a/p Selvaraju

Apa itu Teori Psiko Analitik?


Pengasas: Sigmund Freud
Tingkah laku manusia dipengaruhi oleh proses psikologi
yang kita sendiri tidak sedar
Seni visual merupakan bahan perantara paling penting
dan utama dalam mengenal pasti pemikiran bawah
sedar manusia.

Menurut Sigmund Freud


Alam Sedar
(Concious)

Peringk
at
Pemikir
an
Manusia

Alam Bawah
Sedar
(Unconcious
)

Berkaitan
Semua naluri dan keinginan
Ingatan disimpan secara tidak seda
dengan
Akibat: Tingkah laku sukar diterima
pemikiran,peras
Alam Pra
aan,ingatan
Sedar(Preconcio
Ingat apa yang
us)
dilakukan
Sukar menyedari sesuatu yang berlaku
Memerlukan tumpuan dan renungan untuk ingat kembali
Contoh:Pengalaman,ingatan persepsi,perasaan

Teori PsikoAnalitik
Boleh dicapai dengan menganalisis proses-proses
kreatif yang terlibat dalam penghasilan seni visual.
Contoh: Membimbing kanak-kanak melukis ahli
keluarganya boleh memberi gambaran dan maklumat
tentang perspektif kanak-kanak tersebut serta
emosinya terhadap keluarga.

Peringkat perkembangan
Dipengaruhi oleh pengalaman hidup.
Trauma dan konflik akan memberi kesan jangka panjang.
Terdapat 5 proses perkembangan:
o Peringkat mulut/Oral (Lahir-1 tahun)
o Peringkat dubur/anal (1-3 tahun)
o Peringkat Falik (3-6 tahun)
o Peringkat pendaman/Latency (6-12 tahun)
o Peringkat shahwat/Genital (Dewasa)

SENI KANAK-KANAK?
Menurut Cole (1966) dan Feldman (1970), seni merupakan cerminan kepada emosi
kanak-kanak
Seni ialah pemikiran di bawah kesedaran kanak-kanak.
Seni ialah perasaan kanak-kanak.
Sekiranya emosi kanak-kanak stabil dan mereka tidak menghadapi sebarang tekanan
perasaan, kanak-kanak boleh berkarya atau melukis dengan lebih baik.
Ahli psiko-analitik menganjurkan penggunaan pelbagai jenis bahan untuk membuatkan
kanak-kanak bebas berkarya.
Dengan adanya bahan-bahan ini, kanak-kanak akan dapat meluahkan perasaan mereka
tanpa batasannya.

KAJIAN
AHLI PSIKO-ANALITIK
TENTANG LUKISAN
KANAK-KANAK
(ROBERTO)

Roberto melukis sebuah rumah

Kemudian, dia melukis 1 figura kecil di satu sudut


rumah tersebut.

ambah figura besar yang diwarnakan dengan warna merah dalam ruma

a dia mewarnakan keseluruhan lukisan itu dengan warna hitam.

REAKSI ROBERTO
SELEPAS MELUKIS

a melangkah pergi sambil menghentak-hentakkan kak

Pandangan
Ahli Psiko-analitik
Menurut penyokong teori psiko-analitik dalam seni,
ibu bapa Roberto sekarang berada di ambang
perceraian.
Roberto menggunakan seni sebagai melepaskan
atau menunjukkan apa yang dia rasa dan bukan
apa yang dia tahu.

MUZIK DAN SENI


Guru memainkan sebuah nada muzik dan
meminta pelajar untuk mendengarnya.
Guru memainkan nada muzik untuk kali kedua
dan menyuruh murid melukis garisan
berdasarkan nada muzik tersebut.

KEPERLUAN GURU MEMAHAMI DAN MENGAPLIKASI TEORI


PSIKOANALITIK

Mudah menangani masalah perasaan murid


Seni alat terapi berkesan
Lukisan dpt memberi gambaran latar belakang & keadaan emosi
Pendekatan psikoanalitik
Interaksi bersemuka guru-murid
Penilaian terhadap karya
Kawal emosi murid melalui aktiviti seni
Rawatan masalah emosi
Seni mempunyai nilai Terapeutik
Guru sebagai ahli terapi

Kesimpulan
Teori ini membantu guru memahami punca
masalah serta tingkah laku murid yang sukar
untuk diterima melalui seni.
Guru dapat mengurangkan ketegangan murid.
Penggabungjalinan teori ini dengan seni adalah
tingkah laku berdasarkan persekitaran dan naluri

RUJUKAN
Ipkt, a. (2008). PSV 3107 - Teori Psikoanalitik. Presentation,
http://www.slideshare.net/artventure/psv-3107-teori-psikoanaliti
k-presentation
.
Slideshare.net,. (2015).Nota psikoanalitik. Retrieved 14 January
2015, from http://
www.slideshare.net/YixingTan/nota-psikoanalitik?related=1
Slideshare.net,. (2015).PSV 3107 - Teori Psikoanalitik. Retrieved
14 January 2015, from http://
www.slideshare.net/artventure/psv-3107-teori-psikoanalitik-pres
entation