Anda di halaman 1dari 1

NORHISHAM BIN MOHAMUD PPG KOHORT 2

KELAS SAINS 2
KONSEP : Berperanan meningkatkan daya
persepsi , estetika dan kreativiti kanakkanak . Melahirkan individu yang
berbudaya dengan mengamalkan
pertimbangan kesenian , berjiwa kreatif ,
inovatif , inventif dan mempunyai jati diri
yang tinggi .

3 BIDANG : i ) Seni Visual


ii ) Seni Muzik
iii )Seni Pergerakan

KEKANGAN/ MASALAH :

Kekurangan peralatan dan


kemudahan yang khusus .

Persekitaran tidak memuaskan .

Alatan rosak dan tidak boleh


digunakan .

Guru kurang mahir .

Sikap sambil lewa guru dan murid


kerana bukan subjek peperiksaan .

KEISTIMEWAAN :

Proses PdP lebih seronok .

Melahirkan murid yang lebih


kreatif , inovatif ,inventif ,
imaginatif , kritis dan celik
budaya .
Mengembangkan potensi murid
secara menyeluruh .

FOX dan DIFFILY


(2000):
(Hermann , 1991) :
Kepentingan
memberi peluang
kepada kanakkanak untuk
perkembangan
semua bidang di
peringkat awal
pendidikan kanakkanak .

GIBSON ,
REX(1996):
Seni membantu
meluahkan
perasaan dan
emosi kerana
perasaan
mempunyai makna
yang
mempengaruhi
kita .

Seni Dalam

TEORI

TOKO
H
JOHN DEWEY:
Seni berfungsi
memimpin
kanak-kanak kea
rah pemahaman
sebagai cara
penyusunan
pengalaman .

WALTER
GROPIUS:
Seni harus
berfungsi dan
memberi faedah
dalam
kehidupan
harian . Konsep
seni reka ,
komersial dan
kehidupan
harian .

PLATO:
Seni
mencipta
persekitaran
kebudayaan
dan
meningkatka
n
perpaduan .

ARISTOTLE:
Seni
digunakan
untuk
membina
budaya yang
baik .

KONSTRUKTIVI
SME :
Kanak-kanak
tidak beroleh
pengetahuan
secara pasif
tetapi secara
aktif . Murid
meneroka ,
mengeksperime
n dan mengolah
objek dan bahan
KECERDASAN
MANUSIA
(Howard Gardner
, 1983) :
Sekurangkurangnya tujuh
jenis kecerdasan
diterap dalam
diri murid . Teori
ini menyokong
kesepaduan
subjek yang
digabung seperti
dalam
matapelajaran
KONSEP
QUADRANT
(Hermann ,
1991) :
Kajian otak
kanan dan kiri
menyatakan
bahawa seni
membantu
pemikiran