Anda di halaman 1dari 2

  
   


Salam sejahtera bagimu wahai Nabi yang paling mulia
 !  


Salam sejahtera bagimu wahai Pemimpin orang-orang yang bertaqwa
 #$ %
! #$Salam sejahtera bagimu wahai Pemimpin orang-orang sufi
 !  Salam sejahtera bagimu wahai Pemimpin orang-orang yang suci
'( )(


Salam sejahtera bagimu wahai Ahmad wahai kekasihku
'*  + * 


Salam sejahtera bagimu wahai Thaaha wahai pelipur hatiku
' *' - . Salam sejahtera bagimu wahai keharumanku dan pewangi hatiku
 )0. )( 


Salam sejahtera bagimu wahai Ahmad wahai Muhammad
2 -  ! 3 Salam sejahtera bagimu wahai yang menghindarkan bencana-bencana
4 )5 63 


Salam sejahtera Atas Nabi yang memiliki charisma dan wajah yang indah
) 7  9  


Salam sejahtera bagimu wahai bulan purnama yang terang benderang
: ;   <


Salam sejahtera bagimu wahai cahaya yang menerangi kegelapan
=.. > 9
! ) 

Salam sejahtera bagimu wahai Nabi yang paling mulia
= .)? 9 4 ;)
!

Salam sejahtera atas pemimpin yang terkemuka
=.

9 2 @A)
!

Salam sejahtera atas pemberi kabar gembira dengan keselamatan
=. 9 B #A)
!

Salam sejahtera atas Pemberi Syafaat pada hari kiamat