Anda di halaman 1dari 3

11/2/2014

Keputusan Permohonan Kemasukan ke Politeknik KPM

JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Aras 4, Galeria PJH
Jalan P4W,
Persiaran Perdana,
Tel
: 03-8891 9240
Presint 4,
Faks : 03-8891 9323
62100 Putrajaya
Web : www.politeknik.edu.my
______________________________________________________________________________________________

No. Rujukan : JPP/14/02/930615075641


Tarikh : 23/10/2014

MUHAMMAD SYAZWAN BIN SAMSUDIN (930615075641)


6690,TANJUNG RAMBAI
BUMBUNG LIMA
13200 KEPALA BATAS
PULAU PINANG
TAWARAN PROGRAM PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Tahniah dan sukacita dimaklumkan bahawa anda ditawarkan mengikuti program pengajian seperti berikut:
Program

: E33 - DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN)


POLITEKNIK SEBERANG PERAI, PERMATANG PAUH, PULAU
Politeknik
:
PINANG
Tempoh Pengajian : 6 SEMESTER
Sesi Ambilan
: DISEMBER 2014
Tarikh Daftar
: 24/11/2014
2. Tawaran ini adalah MUKTAMAD dan TERBATAL sekiranya:
a.

b.

Anda gagal mengembalikan BORANG JAWAPAN TAWARAN (BJT-JPP) yang dilampirkan berserta dengan
salinan dokumen berkaitan kepada POLITEKNIK SEBERANG PERAI, PERMATANG PAUH, PULAU PINANG
dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari dari tarikh 23/10/2014.
Anda tidak mendaftar di Politeknik berkenaan pada tarikh yang ditetapkan.

3. Tawaran ini adalah tertakluk kepada kesahihan maklumat dalam borang permohonan dengan dokumen asal yang
dikemukakan. Jabatan Pengajian Politeknik berhak menarik balik tawaran atau memberhentikan pengajian anda di
politeknik pada bila-bila masa sekiranya terdapat percanggahan maklumat dalam borang permohonan dengan
dokumen asal.
Jabatan ini mengucapkan Selamat Maju Jaya dalam bidang pengajian yang ditawarkan.

Ketua Pengarah
Jabatan Pengajian Politeknik
Surat ini janaan komputer dan tandatangan tidak diperlukan

http://www.politeknik.edu.my/semakandis2014/CetakSurat/tawarantemplate.asp?nokp=930615075641

1/3

11/2/2014

Keputusan Permohonan Kemasukan ke Politeknik KPM

MAKLUMAT PENTING
1. Tawaran program dan penempatan politeknik adalah MUKTAMAD.
2. Surat Tawaran hendaklah:
i. Dicetak di atas kertas putih bersaiz A4.
ii. Disimpan oleh calon sepanjang tempoh pengajian.
iii.Dibawa semasa hari pendaftaran.
3. Calon dikehendaki mengembalikan BORANG JAWAPAN TAWARAN (BJT-JPP) yang telah lengkap diisi berserta
salinan dokumen berkaitan yang telah disahkan kepada POLITEKNIK SEBERANG PERAI, PERMATANG PAUH,
PULAU PINANG dalam tempoh yang telah ditetapkan.
4. Status penerimaan Borang Jawapan Tawaran (BJT-JPP) oleh POLITEKNIK SEBERANG PERAI, PERMATANG
PAUH, PULAU PINANG boleh disemak melalui laman web http://www.politeknik.edu.my.
5. Calon boleh merujuk laman Web Rasmi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) iaitu
http://www.ptptn.gov.my untuk maklumat bantuan kewangan / pinjaman pendidikan.

PEGAWAI YANG LAYAK MENGESAHKAN SALINAN SIJIL ATAU DOKUMEN

1. Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional/ Kumpulan A.


2. Pegawai Kehakiman dan Perundangan, Hakim, Peguam, Majistret/ Jaksa Pendamai dan semua Doktor yang
bertugas di Pusat Kesihatan Kerajaan sahaja.
3. Pengetua Sekolah/ Guru Besar.
4. Pegawai Polis berpangkat ASP dan ke atas.
5. Pegawai Tentera berpangkat Kapten dan ke atas.
6. Penguasa Penjara, Penguasa Bomba, Penguasa Kastam.
7. Wakil Rakyat/ Senator.
8. Pengurus Felda atau Pengurus Felcra.
9. Penghulu/ Penggawa/ Pemanca/ Ketua Kaum/ Ketua Kampung.

http://www.politeknik.edu.my/semakandis2014/CetakSurat/tawarantemplate.asp?nokp=930615075641

2/3

11/2/2014

Keputusan Permohonan Kemasukan ke Politeknik KPM

930615075641
BORANG JAWAPAN TAWARAN (BJT-JPP)
MUHAMMAD SYAZWAN BIN SAMSUDIN (930615075641)
6690,TANJUNG RAMBAI
BUMBUNG LIMA
13200 KEPALA BATAS
PULAU PINANG
TEL : 0125372853
Kepada:

Tarikh : 2/11/2014

Sila lekatkan gambar yang


terkini, berukuran paspot dan
berlatar belakang biru,
berpakaian baju berkolar dan
berambut pendek bagi lelaki.

PENGARAH
POLITEKNIK SEBERANG PERAI
JALAN PERMATANG PAUH
13500 PERMATANG PAUH
PULAU PINANG
(U.P. : EN. HABIBOLLAH BIN PADIL)
TEL : 04-5383322 SAMBUNGAN 1021
Tuan,
Tawaran Mengikuti Pengajian di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merujuk kepada perkara di atas, saya (MENERIMA/MENOLAK)* tawaran untuk mengikuti program berikut :

2.

Nama program

: DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN)

Sesi Pengajian

: DISEMBER 2014

Bersama-sama ini saya sertakan salinan dokumen dalam saiz A4 : (pastikan mengikut susunan berikut)
2.1 Borang Jawapan Tawaran (BJT-JPP).
2.2 Salinan surat tawaran yang disahkan.
2.3 Salinan kad pengenalan yang disahkan.
2.4 Salinan keputusan SPM yang disahkan (kemukakan semua slip keputusan SPM yang pernah
diduduki).
2.5 Salinan transkrip keputusan peperiksaan yang disahkan.
2.6 Salinan Sijil Kolej Komuniti Bermodular yang disahkan.
2.7 Salinan sijil ko-kurikulum semasa belajar di Kolej Komuniti yang disahkan.
2.7 Sampul surat berukuran 32sm x 23sm (B5) bernama, beralamat sendiri dan bertampal setem RM1.00.
Nota: Tandakan ( / ) dalam petak yang disediakan.

Sekian, terima kasih.


..............................................
(Tandatangan Pemohon)

*Potong yang tidak berkenaan.


Abaikan perkara (2) sekiranya anda menolak tawaran ini.

http://www.politeknik.edu.my/semakandis2014/CetakSurat/tawarantemplate.asp?nokp=930615075641

3/3