Anda di halaman 1dari 1

KUMPULAN 1 SJK

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA
Mata Pelajaran dan
Kelas
Tema/Tajuk

Bahasa Malaysia Tahun 4 Ceria

Masa

10.30 11.30 pagi (60 minit)

Standard
Pembelajaran
Objektif Pembelajaran

3.5.1Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi daripada


pelbagai sumber
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i. menyusun dan menulis ayat mengikut urutan yang betul berdasarkan
gambar yang diberi.

Aktiviti

1.

Kemasyarakatan - Cerita (Burung Gagak yang Bijak)

2.
3.
4.
5.
6.

Murid menonton rakaman cerita yang ditayangkan oleh guru. (Gagak


yang bijak)
Murid menceritakan semula cerita yang telah ditonton.
Murid menyusun kad gambar mengikut urutan dalam kumpulan.
Murid membentangkan hasil kerja.
Murid membaca cerita mengikut urutan.
Murid menulis ayat mengikut urutan yang betul berdasarkan gambar
dalam lembaran kerja.

Pengisian Kurikulum

Ilmu: P.Moral
EMK :TMK

Bahan Bantu Belajar

Laptop, LCD, Gambar,Slaid dan Lembaran kerja

Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran /
Pentaksiran

Murid menulis ayat mengikut urutan yang betul berdasarkan gambar


yang diberi.

Refleksi

35/35 Murid dapat menulis ayat mengikut urutan yang betul


berdasarkan gambar yang diberi.

Nilai Kerajinan

Anda mungkin juga menyukai