Anda di halaman 1dari 12

SULIT

BAHAGIAN B
(40 markah)
1) (a) Lengkapkan rajah 1 di bawah berkaitan pakaian yang sesuai semasa berada di dalam
bengkel.
(5 markah)

RAJAH 1

SULIT

(b) Berikan dua peraturan pemakaian semasa berada dibengkel.

(c) Berikan tiga etika dan budaya kerja dalam bengkel Kemahiran Hidup.

(2 markah)

(3 markah)

Ruang jawapan

(b)

(i)______________________________________________________________________

(ii)_____________________________________________________________________

(c)

(i)______________________________________________________________________

(ii)_____________________________________________________________________

(iii)_____________________________________________________________________

SULIT
2) (a) Jelaskan amalan 4M dibawah

(8 markah)

MEMBERSIH

Bengkel dan alatan perlu disenggara supaya sentiasa


bersih, kemas, selesa dan selamat untuk digunakan

(b) MENYUSUN ATUR

Alatan tangan yang telah digunakan mesti disimpan di


tempat yang disediakan

(c) MENILAI

Murid dapat menilai kemampuan dalam


melaksanakan tugasan yang diberi

(d) MENDISIPLIN

Murid mesti mematuhi peraturan keselamatan


bengkel, alatan, dan diri

(b) Kenal pasti jenis bahan pemadam api yang sesuai digunakan sekiranya bahan-bahan
dibawah terbakar.
(2 markah)
Bahan-bahan

Jenis bahan pemadam api

i)

Televisyen

Karbon dioksida

ii)

Kayu

Air

3) Rajah 2 menunjukkan struktur organisasi bengkel Kemahiran Hidup


5

SULIT

KETU
A
UNIT
A

KETU
A
UNIT
B
RAJAH 2

KETU
A
UNIT
C

KETU
A
UNIT
D

(a) Berdasarkan rajah di atas, nyatakan nama jawatan A,B dan C

(3 markah)

(b) Berikan dua tugas jawatan B

(2 markah)

(c) Setiap kumpulan dalam struktur organisasi bengkel dikehendaki menjalankan tugas mengikut
jadual yang ditetapkan.
Nyatakan tiga tugasan yang biasa dilakukan.

(3 markah)

(d) Berikan dua bahan bakar yang perlu dipadam dengan menggunakan pemadam api jenis buih
(2 markah)

Ruang jawapan

SULIT
(a) A : ____________________________________________________________________
B : _____________________________________________________________________

C : _____________________________________________________________________

(b) (i)_____________________________________________________________________
(ii)_____________________________________________________________________

(c) (i)______________________________________________________________________
(ii)______________________________________________________________________

(iii)______________________________________________________________________

(d) (i)_______________________________________________________________________
(ii)______________________________________________________________________

4) Jelaskan empat langkah membina kompos mengikut urutan yang betul.


(10 markah)
Langkah-langkah membina kompos
5

SULIT

Bina lapisan setebal


10-15 cm bahan kasar
sebagai lapisan asas

Potong halus bahan kompos


dengan menggunakan alat
yang sesuai

Bina lapisan sisa tanaman


setebal 10-15 cm di atas
lapisan asas

Bina lapisan sisa tanaman


setebal 10-15 cm di atas
lapisan sisa tanaman

Letakkan selapisan najis


ternakan setebal 2.5-5 cm
di atas lapisan sisa
makanan.

Ulang langkah 3 hingga 5


sehingga ketinggian
timbunan mencapai 1.2 m
tinggi dan 1.5 m lebar

Najis ternakan dan


kapur ditabur
berselang-seli pada
setiap ulangan

Siram binaan kompos hingga lembap


dan tutup bahagian atas kompos
dengan bahan-bahan kasar

11. Nyatakan tiga kepentingan kompos terhadap tanah

Kepentingan kompos
terhadap tanah
5

SULIT

(3 markah)

12. Tandakan ( ) pada pernyataan yang benar dan tandakan ( x ) pada pernyataan yang salah
mengenai kompos.

(a) Kompos merupakan sejenis baja organik

(b) Kos yang tinggi diperlukan untuk membuat kompos

(c) Bertindak sebagai baja untuk menggantikan baja kimia

( 3 markah)

13. Nyatakan keadaan kayu penguji berdasarkan keterangan dalam jadual di bawah.

Keterangan

Keadaan kayu penguji

(a) Bahan kompos sedang diurai


(b) Proses uraian dan pereputan tidak berlaku
(c) Timbunan kompos perlu disiram air
( 3 markah)

14. Nyatakan tiga bahan yang boleh dijadikan sungkupan.

Bahan yang boleh


dijadikan sungkupan

SULIT

( 3 markah)

15. Nyatakan ciri-ciri binaan kompos yang berjaya dihasilkan.

Ciri-ciri binaan kompos yang


berjaya dihasilkan

(a)

(b)

(c)

( 3 markah)

16. Rajah di bawah menunjukkan keratan rentas binaan kompos.

SULIT

Namakan bahan yang berlabel P,Q dan R.


(a) P

: ________________________________________________________

(b) Q : ________________________________________________________
(c) R : ________________________________________________________
( 3 markah)

17. Nyatakan ketebalan setiap lapisan bahan yang digunakan untuk membina kompos.
(a) Sisa makanan / ternakan : ________________________________________
(b) Najis ternakan

: ________________________________________

(c) Bahan asas

: ________________________________________
( 3 markah)

18. Pernyataan di bawah menerangkan tentang timbunan kompos.


Saiz timbunan kompos yang dihasilkan adalah penting agar tidak boleh terlalu
tinggi atau terlalu besar dan bahagian bawah terlalu padat

Berdasarkan pernyataan dia atas, jelaskan tiga akibat yang akan berlaku jika saiz timbunan
kompos terlalu tinggi, besar dan padat.
(a) __________________________________________________________________________
(b) __________________________________________________________________________
(c) __________________________________________________________________________
( 3 markah)

19. Nyatakan bahan-bahan yang digunakan bagi menghasilkan kompos berdasarkan contoh
berikut.
Contoh

Bahan

SULIT

(a) Jerami padi, batang jagung, rumput dan


daun

(b) Kapur tohor, kapur mati dan dolomite

(c) Kulit buah-buahan, bahan-bahan sayuran,


ikan dan udang yang tidak diperlukan.

( 3 markah)

20. Nyatakan fungsi bagi setiap bahan yang digunakan untuk membuat kompos di bawah.

Bahan

Fungsi

(a) Sisa tumbuhan

(b) Najis ternakan

(c) Kapur

( 3 markah)

BAHAGIAN A:

JAWAPAN

11. (a) menambahkan kesuburan tanah


(b) membaiki struktur tanah dan pengudaraan
5

SULIT
(c) membaiki saliran tanah liat dan menahan lebih banyak air pada tanah pasir
12. ( )
(x)
()
13. (a) panas dan lembap
(b) kering dan sejuk
(c) panas dan kering
14. (a) Kompos
(b) Rumput kering
(c) Plastik politena hitam
15. (a) Berwarna hitam
(b) Tidak berbau
(c) Bahan kompos telah reput
16. (a) P : Najis ternakan
(b) Q : Sisa ternakan
(c) R : Bahan kasar
17. (a) 10-15 cm
(b) 2.5-5 cm
(c) 10-15 cm
18. (a) menjejaskan pengaliran air dalam tanah
(b) mengurangkan pengudaraan
(c) melambatkan proses pereputan

19. (a) Sisa tumbuhan


(b) Kapur
(c) Sisa tanaman

SULIT
20. (a) bahan utama kompos
(b) mengandungi mikroorganisma yang dapat mengurai dan mempercepatkan proses
pereputan.
(c) meneutralkan keadaan berasid dan membantu pembiakan mikroorganisma.

BAHAGIAN B : JAWAPAN

1. (a) pemakaian tudung yang kemas


(b) tali leher dimasukkan dengan kemas ke dalam baju
(c) menggulung lengan baju
(d) memakai apron
(e) memakai kasut

b) (i) memakai kasut bertutup dan bertapak getah


(ii) baju berlengan pendek atau digulung untuk yang berlengan panjang.

c) (i) mempunyai sikap bekerjasama dan bertanggungjawab


(ii) berdisiplin dalam melakukan sebarang pekerjaan
(iii) mengamalkan tabiat kerja yang selamat