Anda di halaman 1dari 9

PENGENALAN

Pendidik John Dewey (1859-1952) telah banyak


melaporkan kebaikan pembelajaran melalui
beberapa kaedah.
Kebanyakan guru memahami keperluan dalam
menggunakan Pembelajaran Berasaskan Projek
(PBL).

Contoh projek-projek yang boleh mencabar


minda pelajar adalah :
lawatan sambil belajar
penyiasatan ujikaji
Menjalankan projek dalam proses pengajaran
dan pembelajaran telah menjadi satu budaya
dalam pendidikan Malaysia

DEFINISI
kaedah pengajaran yang menekankan kajian dalam
bentuk projek sebagai cara murid memperoleh ilmu.
Poh (2003) suatu tugasan dan penyiasatan yang
teratur yang akan menjurus kepada matlamat yang
spesifik.
Merrill, M.D. Satu aktiviti pembelajaran yang
mengunakan kaedah pemusatan murid
Strategi berasaskan tugasan merujuk kepada prinsipprinsip yang disyorkan oleh Merill

Rasional Pembelajaran berasaskan


projek?
Mewujudkan komunikasi positif dan
perhubungan kolaboratif di kalangan pelajar
yang pelbagai.
Menarik minat dan memotivasikan pelajar yang
kurang menumpukan perhatian dalam proses P
& P.

Menolong pelajar dalam memahami dan


mengaplikasikan pengetahuan
Menolong pelajar dalam pembelajaran dan
menguasai kemahiran menyelesaikan masalah,
berkomunikasi dan pengurusan kendiri.

Mengintegrasikan bidang kurikulum,


pengajaran bertema dan isu-isu komuniti.
Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai
tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang
berbeza.

TUJUAN

Mengaplikasikan Pengetahuan
i Luar Bilik Darjah

Melalui kaedah projek, pengetahuan yang diterima semasa


projek dijalankan akan diaplikasikan oleh murid dalam
kehidupan sebenar mereka.

Sebagai contohnya, murid akan menjalankan projek selepas


selesai menguasai sesuatu kemahiran tertentu secara
mengalami dan membuat sendiri.

Dengan menjalankan kerja-kerja projek ini, murid akan


memperoleh pengalaman yang lebih luas di samping dapat
mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh.

Pembelajaran Bermakna dan Kontekstual


Kaedah pengajaran Projek ini juga menggalakkan murid
mempelajari sesuatu melalui pengalaman, pemerhatian,
dan percubaan.

Semasa projek dijalankan, mereka akan mengalami sendiri


pengalaman menjalankan sesuatu projek secara langsung.

Hasilnya, murid akan menggunakan segala pengetahuan


yang dipelajari untuk mencubanya dalam situasi sebenar
dalam menghasilkan sesuatu.