Anda di halaman 1dari 2

1,

tujuan penggunaan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Projek


i.

2.

ii.
iii.
iv.
v.

Mengaplikasi pengetahuan sedia ada dalam situasi sebenar di luar bilik


darjah
Pembelajaran bermakna dan konteksual
Menarik minat pelajar supaya aktif dan tidak pasif
Keperluan pengetahuan asas dan kemahiran
Menekankan aplikasi dunia sebenar melalui pengetahuan dan kemahiran.

vi.
vii.
viii.
ix.

Pelajar dan guru dapat menggunakan teknologi.


Menggalakkan guru dan murid bekerja secara aktif.
Menggalakkan pembelajaran yang bermakna.
Memenuhi keperluan pelajar

cara guru Sejarah dapat memupuk nilai-nilai murni


i.
ii.
iii.
iv.
v.

Sebagai contohnya, buku skrap sesuai digunakan untuk


mengumpul peristiwa, pengelasan dan tokoh perjuangan
negara.
Sebagai contohnya, aktiviti projek keceriaan sudut Sejarah
dengan melukis mural pada dinding sekolah
Lawatan
Pementasan
sudut pembelajaran

3.

ciri Pembelajaran Berasaskan Projek


i.
Penyiasatan menggunakan Driving Question (soalan utama terbuka) dan
soalan-soalan sampingan.
ii.
Pembelajaran kendiri
iii.
Pengintegrasi pengetahuan dengan aktiviti
iv.
Menggunakan proses yang bersistematik
v.
Pencarian dan penemuan maklumat
vi.
Memerlukan penilaian
vii.
Mewujudkan persekitaran pembelajaran dengan bimbingan dan
pemudahcara guru.

4.

kelebihan penggunaan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP)


i.
Pengajaran dan pembelajaran bersistematik
ii.
Dapat mengaplikasikan pengetahuan sedia ada dalam situasi baharu
iii.
Pembelajaran yang aktif
iv.
Menarik minat murid
v.
Pentaksiran yang sahih

5.

bentuk PBP
i.
Projek keceriaan
ii.
Buku skrap
iii.
Brosur
iv.
Portfolio
v.
Sudut pembelajaran
vi.
Persembahan budaya
vii.
Pementasan
viii.
Kempen kesedaran
ix.
Pameran
** semua jenis bentuk tersebut ada huraian dalam slide kumpulan. hafal huraian
tersebut dengan 5W1H.

6.

langkah pelaksanaan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Projek


i.
Penyoalan
ii.
Perancangan
iii.
Penjadualan
iv.
Pemantauan
v.
Pentaksiran

7.

kemahirankemahiran abad ke-21 PBP


i.
Kreativiti dan inovasi
ii.
iii.
iv.
v.

Pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah


kerja berpasukan dan kepemimpinan
Pemahaman antara budaya
Literasi komunikasi, maklumat dan media