Anda di halaman 1dari 2

NAMA : _____________________

KELAS : _________

HARI : _______
TARIKH : ________

Isi tempat kosong.

to

ku

ja

ka

bu

so

pa

ba

te

NAMA : _____________________
KELAS : _________

HARI : _______
TARIKH : ________

Baca.

to

ku

ja

ka

bu

so

pa

ba

te