Anda di halaman 1dari 2

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3
LAPORAN PROGRAM
1.

Nama Program

: Pendaftaran Tahun 1 2015

2.

Tarikh

: 28 Disember 2014

3.

Hari / Masa

: Ahad / 10.00 pagi - 12.00 tengahari

4.

Tempat

: Ruang Legar dan Kelas Tahun 1

5.

Objektif

: 1. Penyerahan borang BMM, rekod kesihatan, kad gigi,


dan profail murid.
2. Pengenalan kepada kelas murid tahun 2015.
3. Melengkapankankeperluan murid Tahun 1 2015

6.

Sasaran

: Ibu Bapa Murid Tahun 1 2015

7.

Butiran aktiviti

Kaunter-kaunter dibuka 10.15 pagi. Ibu bapa membeli dan menempah


kelengkapan seperti profail murid, lencana sekolah dan pengambilan buku teks di
kaunter yang dibuka di ruang legar.
Kemudian ibu bapa ke kelas anak masing-masing untuk menyerahkan profail
murid, kad kesihatan dan kad gigi. Pembayarn untuk minggu transisi juga dikutip.

8.

Penilaian Program :
8.1 Kekuatan Program

1. Kehadiran ibu bapa yang agak memberangsangkan iaitu seramai


128 orang daripada 142 yang telah mendaftar (90.14%)
2. Masa yang singkat tetapi mencukupi.
3. Sistem kaunter melancarkan pergerakan ibu bapa.
8.2 Kelemahan Program

1. Persediaan tempat untuk kaunter lambat disusun atur

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

8.3 Cadangan Penambahbaikan : Kaunter sepatutnya disediakan lebih awal.

9.

Dokumentasi Bergambar :

Disediakan :

Disemak :

Disahkan :

(
Setiausaha

.
(
Penyelaras

..
(
GPK Pentadbiran

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00