Anda di halaman 1dari 5

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

TAHUN PERSEKOLAHAN:

2014

NAMA SEKOLAH:

SK KUALA POMSON

KELAS:

3 POMSON

MATA PELAJARAN:

BAHASA ARAB TAHUN 3

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

CIK MAZLIZA BINTI MUHAMMAD IDRIS

Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.

NO. MYKID/ SURAT BERANAK/


DOKUMEN

NAMA MURID

JANTINA

KEMAHIRAN

BIL

Mendengar dan Bertutur

Membaca

BAND

BAND

051112101595

AHMAD FAEDZULLAH BIN ABU TALIB

050518101611

AMIRUL BIN SAMSUL

050414100593

ARZUA ARFAZELIS BIN ANUAR

050104101865

ASHAR BIN ANDA

050928100347

ASRIZAL BIN ANUAR

050504060919

MUHAMMAD MUHAIMIN BIN ABDULLAH

051016100437

NAS KHUZAIRI BIN MON

050709100507

ROHAIZAN HAKIMI BIN ROSLAN

X
X

Menulis
BAND
5

051030101727

SOFIAN BIN ANUAR

10

050313101554

AZIZA FATIMA ZAHRA BINTI MOHD NAZRI

11

050104101216

DANIRA SUHERNI BINTI MAHAD

12

050313100332

NARAZIE BINTI SURE

13

050402101134

NUR HIKMAH BINTI MINGSI

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


TAHUN PERSEKOLAHAN

2014

NAMA SEKOLAH

SK KUALA POMSON

KELAS

3 POMSON

MATA PELAJARAN

BAHASA ARAB TAHUN 3

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

CIK MAZLIZA BINTI MUHAMMAD IDRIS

BIL

NAMA MURID

JANTINA

* Murid menguasai Band Tertinggi


NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN

KEMAHIRAN
2

051112101595

AHMAD FAEDZULLAH BIN ABU TALIB

050518101611

AMIRUL BIN SAMSUL

050414100593

ARZUA ARFAZELIS BIN ANUAR

050104101865

ASHAR BIN ANDA

050928100347

ASRIZAL BIN ANUAR

050504060919

MUHAMMAD MUHAIMIN BIN ABDULLAH

051016100437

NAS KHUZAIRI BIN MON

050709100507

ROHAIZAN HAKIMI BIN ROSLAN

051030101727

SOFIAN BIN ANUAR

10

050313101554

AZIZA FATIMA ZAHRA BINTI MOHD NAZRI

11

050104101216

DANIRA SUHERNI BINTI MAHAD

12

050313100332

NARAZIE BINTI SURE

13

050402101134

NUR HIKMAH BINTI MINGSI

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

BORANG PRESTASI UJIAN PENGGAL


2014

NAMA SEKOLAH

SK KUALA POMSON

KELAS

3 POMSON

MATA PELAJARAN

BAHASA ARAB TAHUN 3

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

CIK MAZLIZA BINTI MUHAMMAD IDRIS

BIL

NO. MYKID/ SURAT


BERANAK/ DOKUMEN

JANTINA

TAHUN PERSEKOLAHAN

GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL

051112101595

AHMAD FAEDZULLAH BIN ABU TALIB

050518101611

AMIRUL BIN SAMSUL

050414100593

ARZUA ARFAZELIS BIN ANUAR

050104101865

ASHAR BIN ANDA

050928100347

ASRIZAL BIN ANUAR

050504060919

MUHAMMAD MUHAIMIN BIN ABDULLAH

051016100437

NAS KHUZAIRI BIN MON

050709100507

ROHAIZAN HAKIMI BIN ROSLAN

051030101727

SOFIAN BIN ANUAR

10

050313101554

AZIZA FATIMA ZAHRA BINTI MOHD NAZRI

11

050104101216

DANIRA SUHERNI BINTI MAHAD

12

050313100332

NARAZIE BINTI SURE

13

050402101134

NUR HIKMAH BINTI MINGSI

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NAMA MURID

SK KUALA POMSON

PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH


MATA PELAJARAN BAHASA ARAB TAHUN 3
TAHUN 2014

Nama Murid : AHMAD FAEDZULLAH BIN ABU TALIB


No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 051112101595
Tahun :

PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

GRED PENCAPAIAN UJIAN


PENGGAL

KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

Membaca

Menulis

......................
CIK MAZLIZA BINTI MUHAMMAD IDRIS
(Guru Mata Pelajaran)
02 Mac 2015

BAND

SK KUALA POMSON

ORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH


AJARAN BAHASA ARAB TAHUN 3
TAHUN 2014

AHMAD FAEDZULLAH BIN ABU TALIB


at Beranak/Dokumen : 051112101595
Tahun :

TAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


PENYATAAN DESKRIPTOR

Mendengar, menyebut dan mengenal pasti bunyi huruf hijaiyyah yang difokuskan dalam
perkataan yang terdiri dari pelbagai baris dan harakat dengan betul.

Membaca dan mengenal pasti huruf hijaiyyah yang difokuskan dalam perkataan yang terdiri
daripada pelbagai baris dan harakat dengan betul.

Menyalin dan menulis ayat mudah dengan kemas dan betul.

* Murid menguasai Band Tertinggi