Anda di halaman 1dari 9

N

A
N
U DP
G P
G
N AM
E
P AL
D

T
IN

N
R
E

T
E

@ WEB BLOG : bentuk aplikasi web yang


menyerupai tulisan (yang dimuat sebagai
posting) pada sebuah halaman web
umum. Ianya dimuat dalam urut terbalik
(isi terbaru dahulu, kemudiann isi yang
lebih lama).
memberikan ulasan atau berita mengenai
sesuatu tajuk, umpamanya makanan,politik
,
atau berita tempatan, dengan sesetengah
blog
berperanan lebih sebagaibuku harian

membeli sendiri domain name dan hosting


untuk blog anda, contohnya dariDataKL. Bebas
memilih alamat blog, contohnya
www.ahmadmarzuki.com.

Tiada had dan bebas untuk buat apa sahaja ke


atas blog anda.

Jika serius dalam membuat blog, gunakan blog


berbayar.

RM160 setahun.

Berbay
ar

JENI
S
BLO
G
Percum
a

laman web:WordPress.comdan
Blogspot.
menyediakan domain name dan hosting
percuma.

Alamat berakhir dengan blogger:


contohnya
http://ahmadmarzuki.blogspot.com

Terhad. Bukan berdasarkan keuntungan

Fungsi

Kelemah
an

Kepenting
an

Kelebiha
n

MEDIA 1
ARAH:
Pengalaman
hidup, nukilan
& suka-suka.
Tiada ruang
komen

MEDIA
BERBAGAI
ARAH
Tujuan:
sumber
maklumat,
pendidikan,
promosi,
jualan &
iklan

FUNGS
I

MEDIA 2
ARAH
Ada ruang
komen,
kenal
blogger &
jalin
persahabata
n

Emosi
Ekono
mi

Ilmu

Menjua
l diri

Diari

KEPENTINGA
N
Benchma
rk

Minat

Komunikas
i

Kenala
n

Portfoli
o

Media
Nonformal

Format
mudah
diaplikasi

KELEBIHA
N

Tiada
syarat
pengelolaa
n web log

Informasi
respon,
ditambah
,
dibetulka
n

Virus,
hacker,
spyware

KELEMAHA
N

Kesahan

Salahgu
na

Berfikir
Saifulislam

Tips
komputer
Sembang
Komputer
.com

CONTO
H

Tempat
makan
KNizam
Artwork

Bisnes
internet
Affuan.ne
t