Anda di halaman 1dari 15

BIODATA GURU

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (PRAKTIKUM)
FASA 3 (SEMESTER 1 - TAHUN 4)

PERNYATAAN
PROFESIONAL

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (PRAKTIKUM)
FASA 3 (SEMESTER 1 - TAHUN 4)

REFLEKSI

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (PRAKTIKUM)
FASA 3 (SEMESTER 1 - TAHUN 4)

TINDAKAN HASIL
DARIPADA REFLEKSI

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (PRAKTIKUM)
FASA 3 (SEMESTER 1 - TAHUN 4)

PENGETAHUAN BARU

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (PRAKTIKUM)
FASA 3 (SEMESTER 1 - TAHUN 4)

TEORI PERIBADI / SENDIRI


YANG DIHASILKAN
BERDASARKAN REFEKSI
YANG DIBUAT

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (PRAKTIKUM)
FASA 3 (SEMESTER 1 - TAHUN 4)

INOVASI PEDAGOGI

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (PRAKTIKUM)
FASA 3 (SEMESTER 1 - TAHUN 4)

HASIL KERJA
HARIAN GURU

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (PRAKTIKUM)
FASA 3 (SEMESTER 1 - TAHUN 4)

BUKTI/ DOKUMEN
MELAKSANAKAN
SESUATU TUGASAN/

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (PRAKTIKUM)
FASA 3 (SEMESTER 1 - TAHUN 4)

PENGAJARAN
BERPASANGAN

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (PRAKTIKUM)
FASA 3 (SEMESTER 1 - TAHUN 4)

PENILAIAN
PENGAJARAN

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (PRAKTIKUM)
FASA 3 (SEMESTER 1 - TAHUN 4)

SALINAN BORANG
PENYELIAAN PR1

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (PRAKTIKUM)
FASA 3 (SEMESTER 1 - TAHUN 4)

PENGLIBATAN
KOKURIKULUM

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


AMALAN PROFESIONAL (PRAKTIKUM)
FASA 3 (SEMESTER 1 - TAHUN 4)