Anda di halaman 1dari 13

PERANCANGAN STRATEGIK BIOLOGI

TAHUN 2015 2017 (3 TAHUN)


TERAS

MEMBANGUNKAN MODAL INSAN (Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP)

FOKUS

MEMPERKASAKAN PENDIDIKAN NEGARA - BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA)

SEKTOR/PPD : SEKOLAH MENENGAH SEGAMBUT, SENTUL, KL


UNIT/BIDANG : BIOLOGI

VISI, MISI
KPM
2015 2017

PANITIA BIOLOGI
PERANCANGAN STRATEGIK AKADEMIK INDUK (3 TAHUN)
TAHUN 2015 2017
VISI
MURID-MURID SMK SEGAMBUT MENJADI PELAJAR YANG MAHIR DALAM MATA PELAJARAN
BIOLOGI MENJELANG TAHUN 2017.

VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN
TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI
BERUSAHA SECARA BERTERUSAN UNTUK MEWUJUDKAN MURID YANG MAHIR DALAM BIOLOGI
DAN MENCAPAI KEPUTUSAN YANG CEMERLANG MENJELANG 2017

MISI
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA

MATLAMAT
SEMUA MURID MAHIR DALAM BIOLOGI PADA PERINGKAT SPM
OBJEKTIF
1. MENCAPAI GPS 4.96 UNTUK SPM TAHUN 2017
2. 2015= 5.12 2016=5.02 2017=4.96
(2014=5.14)
3. MENGEMBANGKAN POTENSI GURU BIOLOGI DAN PELAJAR SECARA BERTERUSAN DAN
BERPUSAT
4. MENGEMBELING SEMUA SUMBER SEKOLAH SEPERTI PCG PANITIA & MAKMAL BIOLOGI YANG
ADA UNTUK PENINGKATAN KEPUTUSAN PERINGKAT SPM

ANALISIS SWOT PANITIA BIOLOGI


KEKUATAN K / STRENGTHS-S (Dalam sekolah)
S1. Pentadbir yang berpengalaman
S2. Semangat Sepasukan yang tinggi
S3. Sumber kewangan panitia yang mencukupi
S4. Pengurusan kewangan yang cekap
S5. 98% guru mahir ICT
S6. Buku-buku rujukan mencukupi

KELEMAHAN L / WEAKNESSES-W (Dalam sekolah)


W1. Banyak murid terlibat dengan program aktiviti kokurikulum
W2. Pencapaian internet tidak menyeluruh
W3. Ramai murid tidak suka menghafal/memngingati perkataan
biologi.
W4. LCD di makmal biologi dan makmal sains 2 perlu dikongsi.

PELUANG P / OPPORTUNITIES-O (Luar sekolah)


O1. Sokongan PIBG
O2. Sokongan pihak pentadbiran
O3. Hubungan baik dengan agensi kerajaan iaitu PPD dan JPWP
O4. Hubungan baik dengan agensi swasta KLPAC/YTL/pihak
suratkhabar The
Star
O5. Bantuan kewangan pihak kerajaan kepada pelajar

ANCAMAN A / THREATS-T (Luar sekolah)


T1. Kebanyakan ibu bapa berpendapatan rendah dan sederhana jadi
mereka
tidak dapat menyediakan keperluan anak ke sekolah.
T2. Lokasi di jalan utama Sentul di mana terdapat pusat cyber dan
pusat
hiburan menyebabkan pelajar terpengaruh dengan gejala
negatif.
T3. Tahap sosio-ekonomi keluarga yang miskin menyebabkan pelajarpelajar
terpaksa menyara keluarga sehingga ada yang berhenti belajar.
T4. Kedudukan sekolah yang berdekatan dengan pasar yang sibuk.

STRATEGI PERINGKAT SAINSDANG PANITIA BIOLOGI MENGGUNAKAN TOWS MATRIKS


KEKUATAN (S) (Dalam sekolah)
S1. Pentadbir yang berpengalaman
S2. Semangat Sepasukan yang tinggi
S3. Sumber kewangan panitia yang
mencukupi
S4. Pengurusan kewangan yang cekap
S5. 98% guru mahir ICT
S6. Buku-buku rujukan mencukupi

KELEMAHAN(W) (Dalam sekolah)


W1. Banyak murid terlibat dengan program
aktiviti
kokurikulum
W2. Pencapaian internet tidak menyeluruh
W3. Ramai murid tidak suka menghafal
formula
kimia.
W4. LCD di makmal biologi terhad.

LUARAN
PELUANG (O)
PELUANG P / OPPORTUNITIES-O (Luar
sekolah)
O1. Sokongan PIBG
O2. Sokongan pihak pentadbiran
O3. Hubungan baik dengan agensi kerajaan
iaitu
PPD dan JPWP
O4. Hubungan baik dengan agensi swasta
KLPAC/YTL/pihak suratkhabar The Star
O5. Bantuan kewangan pihak kerajaan
kepada
pelajar

STRATEGI (SO)
ST1 : S1 + S2 + S3 +S4 + O2
- Mengadakan pertukaran pendapat
dan perkongsian maklumat dan
strategi strategi sesama diri bagi
meningkatkan keputusan Biologi
sekolah.

STRATEGI (WO)
ST3 : W1 + W3 + O2 + O4
- Melaksanakan program untuk
meningkatkan prestasi murid dalam
Biologi

ANCAMAN (T)
ANCAMAN A / THREATS-T (Luar
sekolah)
T1. Kebanyakan Ibubapa berpendapatan
rendah
dan sederhana jadi mereka tidak dapat
menyediakan keperluan anak ke sekolah.
T2. Lokasi di bandar menyebabkan pelajar
terpengaruh dengan gejala negatif.
T3. Tahap sosio-ekonomi keluarga yang
miskin

STRATEGI (ST)
ST5 : S1+ S3 + T1 + T2
- Mementapkan hubungan antara pihak
sekolah, pentadbiran, guru-guru SAINS
dengan ibu bapa bagi meningkatkan
prestasi SAINS di sekolah.
ST6 : S2 + S4 + S5 + W2 + W4
- Menyediakan prasarana pembelajaran
dan pengajaran yang kondusif di
sekolah

DALAMAN (O)- OPPORTUNITIES


PELUANG - P
O1. Sokongan PIBG
O2. Sokongan pihak pentadbiran
O3. Hubungan baik dengan agensi kerajaan
iaitu
PPD dan JPWP
O4. Hubungan baik dengan agensi swasta
KLPAC/YTL/pihak suratkhabar The Star
O5. Bantuan kewangan pihak kerajaan
kepada
pelajar

ST2 :
-

S1 + S2 + S5 + 01 + 02
Melaksanakan program-program
peringkat sekolah bagi meningkatkan
kemahiran Biologi dan keputusan
dengan kerjasama dengan PIBG dan
pihak sekolah.

ST4 :
-

W2 + W4 + O2 + O4
Pembaikan kemudahan sekolah untuk
memudahkan proses P&P.

STRATEGI (WT)
ST:
W1 +W3 +T1 +T2 +T3
- Melaksanakan
program-program
anjuran
PIBG,
NGO
dan
guru
kaunseling untuk melibatkan ibu bapa
dan guru bagi meningkatkan prestasi
dan pencapaian Biologi melalui aktivitaktiviti
menarik
seperti
teknik
menjawab soalan-soalan SPM dan
kelas-kelas ICT anjuran pihak luaran
secara percuma

menyebabkan pelajar-pelajar terpaksa


menyara
keluarga sehingga ada yang berhenti
belajar.

BIDANG
AKADEMIK
(BIOLOGI)

ISU
STRATEGIK
1. Masih ada
pelajar yang
kurang mahir
menjawab
kertas 2
untuk SPM

2.Guru
kurang
berkemahira
n dalam P&P
dan
pengurusan
bilik darjah
dan selalu
menghadiri
kursus dan
mesyuarat

PELAN STRATEGIK BIOLOGI


PROGRAM PENINGKATAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PERANCANGAN 3 TAHUN (2015-2017)
MATLAMAT
STRATEGI
SASARAN
STRATEGIK
INDIKATOR
TOV
OBJEKTIF
PRESTASI / KPI 2013
2014
2015
2016
2017
Memastikan
pelajar capai
tahap
kecemerlangan
dalam
peperiksaan
SPM

1. Memastikan
100% lulus SPM

-Peningkatan
peratus lulus
SPM

Peratus
lulus100%

100%

100%

100%

100%

2. Mengecilkan
GPS SPM

-Pengecilan
nilai GPS SPM

GP
5.4

GP
5.14

GP
5.12

GP
5.02

GP
4.96

3.
Meningkatkan
jumlah pelajar
mendapat gred
A SPM

-Peningkatan
dengan
mendapat
gred A SPM

1 orang

1
orang

2
orang

3
orang

3
orang

Memastikan
guru
mempunyai
kemahiran yang
tinggi untuk
mengajar
Biologi dengan
menggunakan
ICT.

1.Meningkatkan
kemahiran guru
dalam P&P dan
pengurusan
bilik darjah

Peratus guru
berkemahiran
meningkat.

60%

70%

80%

90%

100%

ST1 : S1 + S2 +
S3 +S4 + O2
Mengadakan
pertukaran
pendapat dan
perkongsian
maklumat dan
strategi strategi
sesama diri bagi
meningkatkan
keputusan Biologi
sekolah.

ST2 : S1 + S2 +
S5 + 01 + 02
Melaksanaka
n programprogram peringkat
sekolah bagi
meningkatkan
penguasaan
Biologi dan
keputusan dengan
kerjasama dengan
PIBG dan pihak
sekolah.

PELAN STRATEGIK BIOLOGI


PROGRAM PENINGKATAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PERANCANGAN 2015
Isu Strategik (1)
Matlamat Strategik
BI
L
1

1.
: 1.
2.
3.

PROGRAM /
PROJEK
Kelas Tambahan
SPM

Masih ada pelajar yang kurang mahir menjawab kertas 2 untuk SPM
Memastikan 100% lulus SPM
Mengecilkan nilai GPS SPM
Meningkatkan bilangan pelajar mendapat gred A SPM
TANGGUNGJAWAB

TEMPOH/ HARI

KOS / SUMBER

FebuariSeptember
2015
- Isnin , Selasa
- 2.30 3.30
petang
Julai 2015

RM 300

PK T&K/GK Sains
KP Sains
Guru Kanseling
Semua Guru Biologi SPM

Seminar
Kecemerlangan
SPM Biologi

- PK T&K
-GK Sains
-KP Sains
-Guru Kaunseling

Gerak Gempur SPM


Biologi

- PK T&K/GK Sains
- KP Sains
- Guru Biologi Tingkatan 5

Sesi 1
Awal September
2015
Sesi 2
Pertengahan
Oktober 2015

RM200 Wang
PCG
Panitia
PCG Panitia
RM 300

OUTPUT

PELAN
KONTIGENSI

GPS semakin kecil


dan bilangan
pelajar dapat gred
A dalam SPM
meningkat.

Kelas tambahan
oleh guru mata
Biologi kelas
masing-masing

GPS semakin kecil


dan bilangan
pelajar gred A
dalam SPM
meningkat.
GPS semakin kecil
dan bilangan
pelajar gred A
dalam SPM
meningkat.

Kem kecemerlangan
Biologi
Modul latihan kerja
rumah dan soalansoalan percubaan
Biologi
2013 & 2014
daripada
negeri-negeri lain.

PELAN STRATEGIK BIOLOGI


PROGRAM PENINGKATAN KECEMERLANGAN AKADEMIK 2015
Isu Strategik (2)

: Guru kurang berkemahiran dalam P&P dan pengurusan bilik darjah dan selalu menghadiri kursus dan mesyuarat

Matlamat Strategik

: Memastikan guru mempunyai kemahiran yang tinggi untuk mengajar Biologi dengan menggunakan ICT.

BI
L

PROGRAM /
PROJEK

1.

Kursus
Dalaman
Mata
Pelajaran
Bengkel
Menanda
kertas
peperiksaan
dan teknikteknik
pedagogi
Biologi.

- KP Sains
- Semua Guru Biologi

Program
Mastery
Learning
antara guru
senior dan
guru baru

- KP Sains
- Semua Guru Biologi

2.

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH/ HARI

KOS / SUMBER

Mac Jun 2015

RM100

Mac Jun 2015

OUTPUT

Peratus guru yang


berkemahiran dan
bermotivasi
meningkat

Peratus guru yang


berkemahiran dan
bermotivasi
meningkat

PELAN
KONTIGENSI

Sesi Per Sains


rancangan semasa
LDP dan mesyuarat
panitia SAINS

Pencerapan P&P

PELAN OPERASI
PROGRAM PENINGKATAN KECEMERLANGAN AKADEMIK TAHUN 2015

ISU STRATEGIK (1) : Masih ada pelajar yang kurang mahir menjawab kertas 2 untuk SPM
Program 1

: Kelas Tambahan

Objektif

: 1. Memastikan 100% lulus SPM


2. Mengecilkan nilai GPS SPM
3. Meningkatkan bilangan pelajar mendapat gred A SPM

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Kos
BIL
1

2
3

:
:
:
:

Mula bulan Febuari (Isnin) hingga Akhir - September 2015


Pelajar SPM Kumpulan Cemerlang, Sederhana dan Lemah
GK Sains, Ketua Panitia Sains, Guru Biologi Tingkatan 5
RM 300(PCG Panitia)

PROSES KERJA
Mesyuarat Kerja/Mesy.Panitia
- Tetapkan tempoh / Tarikh
- Bincang kos/sumber untuk riso kertas
latihan Biologi.
- Bentang kertas kerja
- Lantik AJK & Agihan tugas
- Penyediaan jadual program
Taklimat kepada guru Biologi Tingkatan 5
Taklimat kepada pelajar Tingkatan 5

Mempromosi Program Kelas tambahan


- Pengumuman Guru Bertugas
- Surat kepada ibu bapa
- Laman WEB sekolah

Pelaksanaan

TANGGUNGJAWAB
-GK Sains
-Ketua Panitia
Sains
-Guru-guru
Biologi SPM

TEMPOH
Januari 2015

PELAN KONTIGENSI/CATATAN
KP Sains mempengerusikan
mesyuarat dengan AJK untuk
berbincang tentang perancangan
dan pelaksanaan kelas tersebut.

GK Sains dan KP Sains


- PK T&K

1 hari
1 hari

Akan disampaikan oleh GK Sains


Akan disampaikan oleh penyelaras
ting. 5

-Guru bertugas
mingguan
-Semua GK

Febuari - September
2015
-Isnin , Selasa, Rabu
-2.30 3.30 petang

- Guru Biologi tingkatan


5
seperti yang

Febuari- September
2015
-Isnin , Selasa, Rabu

Notis ditampal di dalam kelas dan di


papan notis luar kelas masingmasing

Penilaian & Laporan

Tindakan Susulan / Penambahbaikan

dijadualkan
PK T&K/GK Sains
KP Sains Sains
Penyelaras Tingkatan 5
PK T&K/GK Sains
KP Sains
Penyelaras Tingkatan 5

-1.30 2.30 petang


Setiap akhir bulan
Jun 2015

PELAN OPERASI BIOLOGI


PROGRAM PENINGKATAN KECEMERLANGAN AKADEMIK TAHUN 2015

ISU STRATEGIK (2) : Meningkatkan kualiti dan kuantiti pencapaian pelajar untuk mata pelajaran Biologi untuk SPM
Program 3

: Gerak Gempur SPM

Objektif

: 1. Memastikan 100% lulus SPM


2. Mengecilkan nilai GPS SPM
3. Meningkatkan bilangan pelajar mendapat gred A SPM

Tempoh

Akhir September 2015 dan awal Oktober 2015

Kumpulan Sasaran

Semua Pelajar Tingkatan Lima Mengikut Aras Pencapaian (3 kumpulan: C, S, L/G)

Guru Terlibat
Kos

:
:

GK,Ketua Panitia , Guru Mata Pelajaran


PCG Panitia SAINS sebanyak RM 300

LANGKA
H
1

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

-Guru Kanan Sains


-Ketua Panitia SAINS
-Guru Biologi
Tingkatan 5

Ogos 2015

Mesyuarat Kerja/Mesyuarat Panitia


- Bincang kos/sumber
- Bentang kertas kerja
- Lantik AJK & Agihan tugas
- Hal-hal lain
Mendapat peruntukan untuk riso bahan

-Ketua Panitia SAINS

Ogos 2015

Menyediakan bahan Gerak Gempur/riso

- Ketua Panitia SAINS


- Guru Biologi Tingkatan
5

Ogos 2015

Pelaksanaan

- Guru Biologi
Tingkatan 5

Sesi 1 Akhir
September 2015
Sesi 2 Awal
Oktober 2015

PELAN
KONTIGENSI/CATATAN
Guru Kanan mempengerusikan
mesyuarat bersama ketua
panitia SAINS dan guru Biologi
Tingkatan 5
- Ketua Panitia akan memohon
peruntukan daripada pihak
sekolah
- Panitia SAINS bersama
dengan
Guru Biologi Tingkatan 5 akan
menyediakan bahan

Penilaian & Laporan

- GK Sains
- Ketua Panitia SAINS
- Guru Biologi Tingkatan
5

Oktober 2015

PELAN OPERASI BIOLOGI


PROGRAM PENINGKATAN KECEMERLANGAN AKADEMIK TAHUN 2015

Meningkatkan Latih tubi Biologi untuk kertas 1 & 2 SPM

ISU STRATEGIK (1)

Program 5
Objektif

: The Intensive Learning Modules in the Classroom


: 1. Memastikan 100% lulus SPM
2. Mengecilkan nilai GPS SPM
3. Meningkatkan bilangan pelajar mendapat gred A SPM

Tempoh

Bermula dari bulan Febuari

Kumpulan Sasaran

Semua Pelajar Tingkatan Tingkatan 5

Guru Terlibat
Kos

:
:

GK Sains, Ketua Panitia SAINS, Guru Biologi Tingkatan 5


RM 300

LANGKA
H
1

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Mesyuarat Kerja/Mesyuarat Panitia


- Bincang kos/sumber
- Bentang kertas kerja
- Lantik AJK & Agihan tugas
- Hal-hal lain
Mengunakkan modul secara intensif di
dalam kelas

-Guru Kanan Sains


-Ketua Panitia SAINS
-Semua guru SAINS
Tingkatan 5

20 Januari 2015

-Guru Biologi
Tingkatan 5

Febuari Oktober
2015

- Ketua Panitia SAINS


- Guru Biologi Tingkatan 5

Pelaksanaan

Febuari Oktober
2015

- Guru Biologi Tingkatan 5

Penilaian & Laporan

-Guru Biologi
Tingkatan 5
- GK Sains
- Ketua Panitia SAINS
- Guru Biologi Tingkatan

2.

Oktober 2015

PELAN
KONTIGENSI/CATATAN
Guru Kanan mempengerusikan
mesyuarat bersama ketua
panitia SAINS dan guru-guru
SAINS Tingkatan 5

PELAN OPERASI BIOLOGI


PROGRAM PENINGKATAN KECEMERLANGAN AKADEMIK TAHUN 2015

ISU STRATEGIK (3) : Meningkatkan kualiti Pengajaran dan Pembelajaran dalam kelas dengan penggunaan ICT.
Matlamat Strategik

: 1. Meningkatkan tahap profesionalisme guru


2. Meningkatkan Kemahiran guru dalam PdP dan pengurusan bilik darjah

Tempoh

Bermula dari bulan Mac - Jun

Kumpulan Sasaran

Semua Guru-guru Biologi

Guru Terlibat
Kos

:
:

GK Sains, Ketua Panitia SAINS dan Semua guru Biologi


RM 100

LANGKA
H
1

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Mesyuarat Kerja/Mesyuarat Panitia


- Bincang kos/sumber
- Bentang kertas kerja
- Lantik AJK & Agihan tugas
- Hal-hal lain
Mengumumkan kepada semua guru Biologi
tentang kursus dalam tersebut

-Guru Kanan Sains


-Ketua Panitia SAINS
-Semua guru Biologi.

2 hari

-Guru Kanan Sains


-Ketua Panitia SAINS
-Semua guru Biologi

1 hari

Melalui LDP dan semasa


mesyuarat panitia Sains

Pelaksanaan

-Semua guru Biologi

Dari bulan April


Oktober 2015

Melalui LDP dan semasa


mesyuarat panitia Biologi

Penilaian & Laporan

-GK Sains
-Ketua Panitia SAINS

1 minggu

2.

PELAN
KONTIGENSI/CATATAN
Melalui LDP dan semasa
mesyuarat panitia Biologi

PELAN OPERASI BIOLOGI


PROGRAM PENINGKATAN KECEMERLANGAN AKADEMIK TAHUN 2015

ISU STRATEGIK (3) : Meningkatkan kualiti Pengajaran dan Pembelajaran dalam kelas.
Matlamat Strategik

: Memastikan guru mempunyai kemahiran yang tinggi untuk mengajar Kimia dengan menggunakan ICT.

Tempoh

Bermula dari bulan Mac - Jun

Kumpulan Sasaran

Semua Guru-guru Biologi

Guru Terlibat
Kos

:
:

Ketua Panitia SAINS dan semua guru Biologi


-

LANGKA
H
1

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

PELAN
KONTIGENSI/CATATAN
Melalui pencerapan P/P di
dalam kelas

Mesyuarat Kerja/Mesyuarat Panitia


- Bincang kos/sumber
- Bentang kertas kerja

-Guru Kanan Sains


-Ketua Panitia SAINS
-Semua guru Biologi.

1 hari

2.

Jadual pencerapan di antara guru senior


dan guru baru di sediakan

-Guru Kanan Sains


-Ketua Panitia SAINS
-Semua guru Biologi.

1 hari

Melalui pencerapan P/P di


dalam kelas

Pelaksanaan

-Semua Guru Biologi.

Dari bulan Mac Jun


2015

Melalui pencerapan P/P di


dalam kelas

Penilaian & Laporan

-GK Sains
-Ketua Panitia SAINS

1 minggu

Carta Gant Perancangan Strategik Panitia Biologi Tahun 2015


BIL

Program

1
2
3

Seminar Kecemerlangan Akademik SPM


Program Gerak gempur SPM
The Intensive Learning Modules in The
Classroom
Kelas Tambahan SPM
Seminar Kecemerlangan Akademik SPM
Klinikal Berfokus
Kursus dalaman untuk menanda kertas
peperiksaan dan teknik-teknik pedagogi

4
5
6
7

Di sediakan oleh,
..
(Cik Nurul Huda Binti Talib)
Penyelaras Biologi
SMK Segambut, KL

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JU
N

JUL

OG
O

SE
P

Di sahkan oleh,

(Pn. Mahani Binti Razali)


Guru Kanan Sains
SMK Segambut, KL

OK
T

NOV