Anda di halaman 1dari 1

SOALAN KUIZ

Nama: __________________________
Kelas : __________________________

1. Apakah nama penuh Nabi Muhammad?


__________________________________________________________
2. Bilakah Nabi Muhammad dilahirkan?
__________________________________________________________
3. Siapakah bapa Nabi Muhammad?
__________________________________________________________
4. Siapakah ibu susuan Nabi Muhammad?
__________________________________________________________
5. Apakah pekerjaan Nabi Muhammad sebelum dilantik menjadi Rasul?
__________________________________________________________
6. Apakah sifat-sifat wajib bagi Nabi Muhammad?
__________________________________________________________
7. Nyatakan satu peristiwa yang menggambarkan akhlak terpuji Nabi
Muhammad. (berdasarkan forum yang disampaikan)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
8. Nyatakan dua pesanan Rasulullah kepada umatnya sebelum
berperang. (berdasarkan forum yang disampaikan)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
9. Bagaimanakah cara untuk mengingati dan menunjukkan kecintaan
kepada Nabi Muhammad?
__________________________________________________________