Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI GOMBAK

JADUAL UJIAN 1 2015


TINGKATAN 1, 2 DAN 3
TARIKH/
HARI

10/03/2015
SELASA

WAKTU
8.00 - 9.00 pagi

Bahasa Melayu

10.00 - 10.30 pagi

Rehat

11.00 - 12.00 pagi

Bahasa Inggeris

11/03/2015
RABU

MASA
1 Jam

1 Jam

1.30 - 2.30 petang

Rehat/Solat

3.00 - 4.00 petang

Sejarah

1 Jam

8.00 - 9.00 pagi

Matematik

1 Jam 30 minit

10.00 - 10.30 pagi

Rehat

11.00 - 12.00 pagi

Geografi

11/03/2015
RABU

SUBJEK

1 Jam

1.30 - 2.30 petang

Rehat/Solat

3.00 - 4.00 petang

Pendidikan Islam

1 Jam

8.00 - 9.00 pagi

Sains

1 Jam

10.00 - 10.30 pagi

Rehat

11.00 - 12.00 pagi

Pendidikan Sivik

1.30 - 2.30 petang

Rehat/Solat

3.00 - 4.00 petang

Pendidikan Seni

1 Jam

1 Jam

Perhatian kepada semua guru :


1. JSU dihantar ke Setiausaha Peperiksaan sebelum 1/3/2015.
2. Guru perlu patuh tarikh-tarikh yang telah disediakan oleh Unit Peperiksaan.
3. Guru penggubal soalan WAJIB menghantar naskah soalan untuk DISEMAK oleh GKMP
masing-masing. Kegagalan berbuat demikian , kertas soalan tersebut tidak akan direso.

SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI GOMBAK


JADUAL UJIAN 1 2015
TINGKATAN 4 DAN 5
TARIKH/
HARI

10/03/2015
SELASA

WAKTU
8.00 - 9.30 pagi

Bahasa Melayu

10.00 - 10.30 pagi

Rehat

11.00 - 12.30 pagi

Bahasa Inggeris

1.30 - 2.30 petang

Rehat/Solat

3.00 - 4.00 petang

Sejarah

8.00 - 9.30 pagi

11/03/2015
RABU

Matematik

10.00 - 10.30 pagi

Rehat

11.00 - 12.30 pagi

Pendidikan Islam/ Pend.


Syariah Islamiah
Rehat

1.30 - 2.30 petang

MASA
1 Jam 30 minit

1 Jam 30 minit

1 Jam
1 Jam 30 minit

1 Jam 30 minit

Biologi

1 Jam 30 minit

8.00 - 9.30 pagi

Fizik

1 Jam 30 minit

10.00 - 10.30 pagi

Rehat

11.00 - 12.30 pagi

Kimia

3.00 - 4.30 petang


12/03/2015
KHAMIS

SUBJEK

1.30 - 2.30 petang

Rehat/Solat

1 Jam 30 minit

8.00 - 9.30 pagi

Lukisan
Kejuruteraan/Pend.Qura
n Sunnah
Matematik Tambahan

10.00 - 10.30 pagi

Rehat

11.00 - 12.30 pagi

Bahasa Arab/ Teknologi


Kejuruteraan

3.00 - 4.00 petang

13/3/2015

1 Jam 30 minit

1 Jam 30 minit

1 Jam 30 minit