Anda di halaman 1dari 3

Jadual Spesifikasi Ujian

Pendidikan Moral Tahun 3


Sekolah Kebangsaan Kampong Jawa, Pontian, Johor.

ARAS
ITEM OBJEKTIF

18

HEMAH TINGGI

14

ARAS

10

5a
3

4a

4b

ITEM OBJEKTIF
ITEM SUBJEKTIF

KANDUNGAN

JUMLAH

15

Mencipta

AB
BERTERIMA KASIH

Menilai

Menganalisis

BERTANGGUNGJAW

Mengguna

Memahami

17

Mengetahui

KEPADA TUHAN
BAIK HATI

JUMLAH

Mencipta

Menilai

Menganalisis

Memahami

KEPERCAYAAN

Mengguna

Mengetahui

KANDUNGAN

ITEM SUBJEKTIF

20

10

KEJUJURAN

11

ITEM SUBJEKTIF

JUMLAH

Mencipta

KEBERANIAN

Menilai

Menganalisis

Mengguna

KEADILAN

Memahami

KASIH SAYANG

12

Mengetahui

2a

1a
9

JUMLAH
1

HORMAT

Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengguna
Memahami
Mengetahui

KANDUNGAN

ITEM OBJEKTIF
ARAS

JUMLAH
Mencipta
Menilai
Menganalisis
Mengguna
Memahami

Mengetahui

JUMLAH

Mencipta
Menilai
Menganalisis

20
0
5
4

Mengguna
Memahami
Mengetahui

TOLERANSI

19
2

14

1b

KESEDERHANAAN

16
3

1
8

13

JUMLAH

3
7

KERJASAMA

12

2d
13
6

KERAJINAN

11