Anda di halaman 1dari 9

Surat Penyerahan dan Akuan Terima

Nota Serah Tugas

(a)

Adalah saya AMINUDDIN BIN JUSOH @ YUSOF


yang memegang jawatan PENOLONG KANAN PENTADBIRAN GRED DG48
di Kementerian/Jabatan/Sekolah *

SM IMTIAZ DUNGUN, TERENGGANU

.dari tarikh 16.01.2013


Hingga
Nota

16.02.2015
Serah Tugas

Melalui

surat

Bil.

bersama-sama

ini

menyertakan

sepertimana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan


..

Disertakan juga bersama-sama ini Fail

Awam

bertarikh .

Meja / Manual

Prosedur Kerja *.

Diserahkan oleh:

Disemak oleh :

T/Tangan : ..

T/Tangan :

Nama:AMINUDDIN BIN JUSOH @ YUSOF Nama :


(Pegawai yang akan bertukar)
(Ketua Bahagian / Unit / Guru Besar ) *
(b)

Adalah saya .
Yang mengambilalih tugas jawatan ..
di Kementerian / Jabatan / Sekolah *
mulai tarikh ..mengaku telah menerima
satu ( 1 ) salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja / Manual Prosedur Kerja

Diterima oleh:

Disaksikan oleh :

T/Tangan : ..

T/Tangan :

Nama: ..
(Pegawai yang akan mengambil
alih tugas )

Nama :
( Pegawai Tadbir Kementerian / Jabatan
Sekolah )
*

Catatan :

*
II.

Potong mana yang tidak berkaitan

Senarai Tugas Jawatan


Bertanggungjawab kepada Pengarah, Timbalan Pengarah, KUKP, PEK dan Pegawai
Eksekutif dalam urusan seperti berikut :*
*
*
1.

Tugas-Tugas Utama
1.1.
1.2.
1.3
1.4.
1.5.

2.

3.

4.

Perkhidmatan dan Perjawatan


Pentadbiran Am
Kewangan dan Akaun

Mengendalikan Panjar Wang Runcit,


Urusan Keselamatan Peti Besi
Membantu Pegawai Eksekutif dalam urusan sebut harga/tender
Membantu Pegawai Eksekutif dalam urusan pengambilan kakitangan rendah.
Membantu Pegawai Eksekutif dalam urusan kemudahan bangunan, kawasan dan
keceriaan.

Menjalankan Tugas Penyeliaan


2.1.

Tugasan dan disiplin semua staf bukan akademik

2.2.

Kewangan dan akaun :Urusan pembelian dan pembayaran


Urusan emolument, elaun dan baucer
Kutipan Hasil
Pendahuluan diri

2.3.

Urusan perkhidmatan dan perjawatan

2.4.

Urusan pentadbiran am dan rekod


Urusan keceriaan dan keselamatan
Urusan pengurusan setor
Urusan permohonan cuti kakitangan

2.5.

Mempastikan supaya surat-surat penting di bawa ke pengetahuan Pengarah,


Timbalan Pengarah, KUKP, PEK dan PE

Bidang Kuasa
3.1.

Menandatangani baucer dan resit

3.2.

Menyimpan dan membelanjakan Panjar Wang Runcit, membuat perakuan 1, nilai


perolehan bayaran bawah RM 20,000.00.

3.3.

Mengurus permohonan kemudahan ruang bangunan, kenderaan dan kemudahan


lain.

3.4.

Menyokong permohonan cuti semua staf bukan akademik.

3.5.

Menyemak laporan bulanan/mingguan/harian perakuan waktu staf bukan


akademik.

Tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa kesemasa oleh Pengarah, Timbalan

Pengarah, KUKP dan Pegawai Eksekutif.


III.

Tugas-Tugas
Yang Belum Selesai
Panjar Wang Runcit

Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai

Kedudukan Sekarang

Rekumpen Pertama

Tindakan Susulan
Yang Diperlukan
Tunggu Cek

Rujukan Fail, Pegawai,


Jabatan Yang Berkaitan

Catatan

IV.

Senarai Hartabenda/Peralatan Pejabat


1.

Meja

2.

Kerusi

3.

Almari Kayu

4.

Kerusi Tetamu

5.

Rak Fail Kayu

6.

Printer Panasonic

7.

Komputer

8.

Mesin Kira Elektrik

9.

Papan Putih Kecil

10.

Kunci Bilik Kebal

11.

Kunci Peti Besi

12.

Kunci Pejabat Pintu Utama

13.

Kunci Pejabat Pentabdiran

14.

Kunci Bilik

V.

Kedudukan Kewangan /Akuan dan Lain-Lain


(Hanya perlu disediakan oleh pegawaipegawai yang berkaitan sahaja)
Panjar Wang Runcit

Baki dalam tangan RM 51.81

VI.

Fail Meja
(Hendaklah disertakan sebagai Lampiran A)

Seperti lampiran berkembar.

VII.

Manual Prosedur Kerja


(Hendaklah disertakan sebagai Lampiran A 2 )

VIII.

Lain-Lain Hal