Anda di halaman 1dari 1

Contoh Carta gantt

Bil
1
2
3

Perkara
Mengenalpasti isu dan masalah
Menulis kertas cadangan kajian
Merancang tindakan

Februari
M M2 M3
1

M4

Mac
M1 M
2

M3

M4