Anda di halaman 1dari 1

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN BERCERITA BAHASA

MALAYSIA

TAJUK

:..

CERITA
NAMA

:..

PESERTA
KELAS

:..

BI

ITEM PENILAIAN

MARKAH

L
1

TEKNIK PERSEMBAHAN

/20 MARKAH

BAHASA DAN PERTUTURAN

/20 MARKAH

PENGHAYATAN CERITA

/20 MARKAH

INTERAKSI

/15 MARKAH

MESEJ/NILAI

TEMPO PENCERITAAN

/10 MARKAH

KAWALAN SUARA

/10 MARKAH

/5 MARKAH

JUMLAH

/100 MARKAH

Akan disahkan bahawa jumlah markah di atas adalah betul.

Disahkan oleh
(

:
)

CATATAN